Jak zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

23.12.2016 Zakładanie działalności
Oceń 0.00/5 (0)

Jeśli nie chcesz skorzystać z możliwości szybkiej rejestracji spółki z o.o. przez internet możesz zarejestrować spółkę tradycyjnie. Jest to wskazane, gdy np. umowa spółki jest dużo bardziej skomplikowana niż udostępniony przy rejestracji internetowej wzorzec, albo np. wkłady są wnoszone w innej formie niż pieniężnej.

Kto może założyć spółkę z o.o.?

 

Spółkę z o.o. możesz założyć samodzielnie lub ze wspólnikiem. Kto może być wspólnikiem?

Wspólnikiem spółki z o.o. nie może natomiast być spółka cywilna.

Ważne! Jeśli chcesz założyć jednoosobową spółkę z o.o:

  • pamiętaj o obowiązkach wobec ZUS,
  • pamiętaj, że nie może być zawiązana przez inną jednoosobową spółkę z o.o..

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest:

Jeżeli wymagają tego przepisy lub umowa spółki (obowiązkowo, gdy kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 tys. zł i wspólników jest więcej niż 25) konieczne jest również ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

 

Organy spółki można powołać w akcie notarialnym zawierającym umowę spółki lub w odrębnej uchwale, już po podpisaniu umowy spółki.

 

Koszty

 

Do powstania spółki z o.o. wymagany jest kapitał zakładowy. Minimalny kapitał to 5 tys. złotych (wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł.). Jeśli rejestrujesz spółkę, masz także obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 0,5 proc. wartości kapitału zakładowego spółki, pomniejszonego o opłatę sądową i opłatę ze ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podatek ten podbiera i odprowadza do urzędu skarbowego notariusz.

 

Pozostałe koszty to:

 

Opłaty sądowe przekazujesz na rachunek właściwego sądu albo bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej. 

 

Umowa spółki rejestrowanej w formie tradycyjnej wymaga sporządzenia jej u notariusza. Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego (taksa notarialna) zależy od wartości kapitału zakładowego. Do tego powinieneś doliczyć koszt odpisów umowy (ich liczba zależy m.in. od liczny wspólników).

 

Jak przygotować się do rejestracji?

 

Zanim złożysz wniosek rejestracyjny spółki z o.o., pamiętaj o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. Do rejestracji będziesz potrzebował m.in. dowodu dokonania opłat sądowych i za ogłoszenie. Nie zapomnij o tym, bo nieopłacony wniosek nie będzie rozpatrywany.

 

 Przy rejestracji spółki z o.o. musisz także złożyć:

 

Złożenie wniosku

 

Mając komplet dokumentów (w oryginałach lub potwierdzonych urzędowo kopiach) oraz dowód opłaty sądowej i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym możesz przystąpić do rejestracji spółki. Dokonujesz tego w sądzie rejestrowym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę spółki.

 

Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W3 (formularz znajdziesz na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości).

 

Składany formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.

 

Do wniosku należy załączyć:

 

Czy muszę rejestrować spółkę w GUS, ZUS i US?

 

Nie musisz składać wniosku o rejestrację do GUS (REGON), zgłoszenia do ZUS płatnika składek ani zgłoszenia do urzędu skarbowego, jako podatnik (NIP)(chyba, że będziesz się rejestrował jako podatnik VAT). Nie ma też obowiązku przekazywania dodatkowego odpisu umowy spółki i dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, które do tej pory sąd rejestrowy przesyłał do urzędu skarbowego.

Dane, które są składane do sądu wraz z wnioskiem o wpis do KRS, trafiają również do właściwych rejestrów urzędowych. Wraz z postanowieniem sądu o wpisie do KRS otrzymujesz również zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON.

 

Dane podstawowe i uzupełniające

 

Dane umieszczane w KRS (siedziba, nazwa, wspólnicy) stanowią podstawowe informacje o spółce. Natomiast dane uzupełniające, których podania wymaga się w celu pełnej identyfikacji podatnika, przedsiębiorcy i rejestracji płatnika w ZUS (takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe), spółka powinna podać, już po rozpoczęciu działalności – w terminie 7 (dane dla ZUS) lub w terminie 21 (dane dla GUS i urzędu skarbowego) dni od dnia rejestracji spółki w KRS. Dane te składasz na jednym formularzu (NIP-8), który składasz we właściwym ze względu na siedzibę urzędzie skarbowym.

 

Ile trwa rejestracja?

 

Pamiętaj, że czas od zawiązania spółki do jej rejestracji nie może przekroczyć 6 miesięcy (po tym terminie spółka ulega rozwiązaniu).

Jeżeli po rejestracji spółki nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby, zmiana firmy), to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

 

Spółkę  z ograniczoną odpowiedzialnością możesz również zarejestrować przy pomocy internetu - dowiedz się więcej

 

źródło : https://www.biznes.gov.pl

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies