Załóż iKonto Biznes i zyskaj nawet 1500 zł premii!

Załóż konto firmowe iKonto Biznes na zafirmowani.pl. Za aktywne korzystanie z konta i karty wypłacimy Ci premię do 1500 zł!

Poznaj zalety iKonta Biznes:

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz ile możesz zyskać

 

 • do 1500 zł rocznie - wystarczy aktywnie bankować
 • do 1800 zł zwrotu za zakupy na stacjach paliw z kartą debetową Mastercard z Plusem - za każdą płatność na stacjach paliw zwrócimy Ci aż 10% (do 200 zł/mies. dla nowych klientów banku) do końca września 2023 r.

 

 

 

 

Lista aktywności, za które otrzymasz premię:
 

 • Przelew do ZUS lub US (20 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS, jeśli zostanie wykonany na kwotę min. 500 zł z Rachunku Uczestnika lub za pierwszy w miesiącu przelew do US, jeśli zostanie wykonany w kwocie min. 500 zł z Rachunku Uczestnika. Ww. warunki dotyczą przelewów krajowych i nie dotyczą realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych.
 • Przelew SEPA (10 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew SEPA, jeśli zostanie wykonany kwocie min. 100 EUR z Rachunku Uczestnika.
 • Transakcje kartą (25 zł): Premia za wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym transakcji w kwocie min. 2000 zł kartą debetową lub kartami debetowymi wydanymi do Rachunku Uczestnika.
 • Skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku (10 zł): Premia za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Banku naliczana jeżeli na Rachunek Uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł.
 • Transakcje walutowe w ramach usługi autodealing lub między Rachunkami Uczestnika (25 zł): Premia za wymianę walutową (kupno/sprzedaż) na rynku transakcji kasowych (spot) na łączną kwotę min. 5 000,00 jednostek waluty obcej, dla transakcji crossowych (bez udziału PLN) w walucie bazowej w miesiącu kalendarzowym w ramach usługi Autodealing lub za wykonane przewalutowania pomiędzy Rachunkami Uczestnika w ramach firmy na łączną kwotę min. 5 000,00 jednostek waluty obcej, dla transakcji crossowych (bez udziału PLN) w walucie bazowej w miesiącu kalendarzowym
 • Przelew zagraniczny (15 zł): Premia za wykonanie w miesiącu minimum trzech przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju
 • Premia za średniomiesięczne saldo na Rachunku Uczestnika:
  • od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł - 5 zł,
  • od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł - 10 zł,
  • od 100 000,01 zł - 20 zł.

Maksymalna kwota premii możliwa do wypłacenia miesięcznie: 125 zł
 

Premia zostanie wypłacona:

a) pod warunkiem wykonania minimum 4 transakcji kartą lub kartami wydanymi do rachunku w danym miesiącu kalendarzowym
b) powyższy warunek nie dotyczy pierwszego miesiąca uczestnictwa w Promocji

 

Maksymalna kwota Premii do wypłacenia miesięcznie z promocji "1500 zł dla firm" dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja 3: 125 zł. Aby otrzymać 500 zł na start - wystarczy założyć iKonto Biznes z użyciem kodu PROMO500 na wniosku o rachunek i wykonać przelew do ZUS lub US. Szczegóły w regulaminie promocji.

 

ważne
Promocja dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych rozliczających się na zasadach uproszczonej księgowości.

 

 

 

Korzyści iKonta Biznes i karty debetowej Mastercard z Plusem

 

 

 

 

Poznaj jeszcze więcej korzyści dla Twojej firmy. Dołącz do społecznosci zafirmowanych!

 

 

Rejestrując się bezpłatnie na portalu zafirmowani.pl zyskasz dostęp do:

 

 • Bezpłatnej aplikacji księgowej online, która poprowadzi Księgę Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt w tym:

 

- obsłuży transakcje krajowe

- wystawi nielimitowaną liczbę faktur

- przygotuje deklarację VAT-7 (VAT-7K), pliki JPK (JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_FA, JPK_EWP) i nowe pliki JPK (JPK_V7M, JPK_V7K)

- przygotuje kwotę zaliczki na podatek dochodowy PIT-5 (PIT-5K), PIT-5L (PIT-5LK)

- wyliczy wysokość należnego ryczałtu (PIT 28)

- automatycznie rozliczy składki ZUS

- umożliwi prowadzenie ewidencji majątku i naliczanie odpisów amortyzacyjnych (jednorazowy odpis amortyzacyjny, amortyzacja liniowa i degresywna)

- poprowadzi terminarz płatności

 

 

 

 

 

 

 • Artykułów i materiałów video z zakresu prawa, finansów, podatków, marketingu i HR
 • Bazy edytowalnych dokumentów, wniosków i wzorów umów pomocnych w prowadzeniu działalności
 • Specjalnych ofert i rabatów partnerów portalu na pomocne w prowadzeniu działalności usługi (windykacja online, mikrofaktoring, zdalna recepcja itp.)
 • szkoleń online
 • Wirtualnej wizytówki firmy pozwalającej na bezpłatną reklamę firmy i pozyskanie nowych kontrahentów

 

 

 

 

Nota prawna

Opłata 0 zł za iKonto Biznes dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego, Bank pobiera opłatę za prowadzenie rachunku pomocniczego w wysokości 8 zł miesięcznie (jeśli klient korzysta z rachunków pomocniczych). Opłata 0 zł dotyczy wymienionych powyżej transakcji, za pozostałe operacje pobierane są opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes.

 

Premia w wysokości do 1500 zł będzie wypłacana klientowi, który wykona czynności określone w regulaminie promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja 3. Maksymalna wysokość premii wynosi 1500 zł na okres 12 miesięcy. Premia wypłacana jest w cyklach miesięcznych, nie więcej niż 125 zł w każdym miesiącu trwania Promocji. Szczegółowe warunki opisane są w Regulaminie Promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja 3. Rachunek iKonto Biznes oraz ww. promocja dostępne są dla nowych klientów biznesowych Alior Banku będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą.

 

500 zł na start będzie wypłacone nowemu klientowi banku, który w okresie promocji od 15.06.2023 r. do 15.08.2023 r. założy iKonto Biznes z kodem PROMO500 poprzez wniosek internetowy i wykona przelew do ZUS lub US wg zasad określonych w regulaminie promocji „500 zł na start”. Z promocji mogą skorzystać klienci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy przed dniem przystąpienia do Promocji nie posiadają i nie posiadali w przeciągu ostatnich 12 miesięcy żadnego produktu skierowanego do przedsiębiorców w Alior Banku.

 

Promocją „Biznes na plusie, ceny na minusie - edycja 2” objęci zostaną klienci, którzy w okresie trwania Promocji zawrą Umowę o kartę debetową Mastercard z Plusem i na dzień rozpoczęcia Promocji albo nie posiadały żadnej karty debetowej wydanej do Rachunku firmowego (Dotychczasowy Klient) albo w ogóle nie miały zawartej Umowy ramowej ani Umowy o Rachunek podstawowy (Nowy Klient). Promocja trwa od 2.01.2023 r. do 30.09.2023 r. Uczestnik może otrzymać premię moneyback 10% za transakcje na stacjach paliw, dokonane w okresie trwania Promocji. Maksymalna kwota miesięcznej Premii moneyback, którą Bank wypłaci Uczestnikowi wynosi: 10% kwoty dokonanych Transakcji objętych Promocją – nie więcej niż 200 zł dla Nowego Klienta (nie więcej niż 1800 zł w całym okresie Promocji) i nie więcej niż 100 zł dla Dotychczasowego Klienta (nie więcej niż 900 zł w całym okresie Promocji). Warunkiem otrzymania premii moneyback za dany miesiąc jest spełnienie przez Uczestnika w tym danym miesiącu poniższych warunków: wykonanie transakcji kartą z Plusem na łączną kwotę minimum 500 zł oraz min. jednego przelewu do ZUS lub US z rachunku firmowego. Szczegółowe zasady promocji opisane zostały w Regulaminie Promocji „Biznes na plusie - ceny na minusie - edycja 2”.

 

Zgodnie z regulaminem promocji „Karta na Plusie - edycja 3” dla posiadaczy rachunków dla firm w Alior Banku SA brak miesięcznych opłat za korzystanie z karty debetowej Mastercard z Plusem dotyczy klientów, którzy od 1.11.2021 r. do 31.12.2022 r. nie posiadali w Alior Banku żadnej debetowej karty firmowej i którzy w okresie od 1.01.2023 r. do 30.09.2023 r. złożą wniosek o wydanie karty debetowej Mastercard z Plusem do rachunku iKonto Biznes, 4x4, Plan Biznes lub Partner. Uczestnik Promocji zwolniony jest z uiszczania opłat miesięcznych za korzystanie z tej karty w okresie od dnia przystąpienia do Promocji do 31.12.2023 r. Po zakończeniu wskazanej Promocji miesięczna opłata za korzystanie z karty debetowej Mastercard z Plusem pobierana będzie zgodnie z obowiązującą dla tej karty Taryfą Opłat i Prowizji bankowych, w wysokości obowiązującej po dniu zakończenia tej Promocji.

 

Pełna informacja o rachunku iKonto Biznes oraz opłatach i prowizjach związanych z jego prowadzeniem i korzystaniem z firmowych kart debetowych (Tabela opłat i prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes), Regulamin Kart debetowych dla Klientów Biznesowych Alior Bank SA, Regulamin promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja 3, Regulamin promocji „500 zł na start”, Regulamin promocji „Biznes na plusie - ceny na minusie - edycja 2”, Regulamin promocji „Karta na Plusie - edycja 3” dla posiadaczy rachunków dla firm w Alior Banku SA, oraz Regulamin prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) dostępne na www.aliorbank.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z bankowości internetowej Alior Online oraz aplikacji mobilnej Alior Mobile znajdują się w Regulaminie korzystania z Kanałów Elektronicznych dla Klientów Indywidualnych dostępnym w placówkach Alior Banku i na www.aliorbank.pl. Aplikację mobilną Alior Mobile można pobrać na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android ze sklepów App Store, Google Play i App Gallery. Android, Google Pay i Google Play to znaki towarowe Google Inc. Informacja handlowa według stanu na 15.06.2023 roku.

 

Pliki do pobrania

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies