Załóż iKonto Biznes i zyskaj nawet 2850 zł premii!

Załóż konto firmowe iKonto Biznes na zafirmowani.pl i zyskaj nawet 2850 zł dla Twojej firmy!

Poznaj zalety iKonta Biznes:

 

 

 

 

 

 

Zobacz ile możesz zyskać

 

 

 • 350 zł na start - wystarczy założyć konto z kodem PROMO350, wyrazić zgodę marketingową i zrobić przelew do ZUS/US
 • do 1500 zł rocznie - wystarczy aktywnie bankować
 • do 1000 zł zwrotu za zakupy na stacjach paliw z kartą debetową Mastercard z Plusem - za każdą płatność na stacjach paliw zwrócimy Ci aż 10% (do 200 zł / mies.). Możesz otrzymać zwrot za paliwo przez 5 kolejnych miesięcy od momentu zawarcia umowy o Kartę z Plusem – to zysk nawet do 1000 zł dla Twojej firmy!

 

 

 

 

Lista aktywności, za które otrzymasz premię:
 

 • Przelew do ZUS lub US (20 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS, jeśli zostanie wykonany na kwotę min. 500 zł z Rachunku Uczestnika lub za pierwszy w miesiącu przelew do US, jeśli zostanie wykonany w kwocie min. 500 zł z Rachunku Uczestnika. Ww. warunki dotyczą przelewów krajowych i nie dotyczą realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych.
 • Przelew SEPA (10 zł): premia za pierwszy w miesiącu przelew SEPA, jeśli zostanie wykonany kwocie min. 100 EUR z Rachunku Uczestnika.
 • Transakcje kartą (25 zł): Premia za wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym transakcji w kwocie min. 2000 zł kartą debetową lub kartami debetowymi wydanymi do Rachunku Uczestnika.
 • Skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku (10 zł): Premia za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Banku naliczana jeżeli na Rachunek Uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł.
 • Transakcje walutowe w ramach usługi autodealing lub między Rachunkami Uczestnika (25 zł): Premia za wymianę walutową (kupno/sprzedaż) na rynku transakcji kasowych (spot) na łączną kwotę min. 5 000,00 jednostek waluty obcej, dla transakcji crossowych (bez udziału PLN) w walucie bazowej w miesiącu kalendarzowym w ramach usługi Autodealing lub za wykonane przewalutowania pomiędzy Rachunkami Uczestnika w ramach firmy na łączną kwotę min. 5 000,00 jednostek waluty obcej, dla transakcji crossowych (bez udziału PLN) w walucie bazowej w miesiącu kalendarzowym
 • Przelew zagraniczny (15 zł): Premia za wykonanie w miesiącu minimum trzech przelewów zagranicznych lub przelewów w walucie obcej w kraju
 • Premia za średniomiesięczne saldo na Rachunku Uczestnika:
  • od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł - 5 zł,
  • od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł - 10 zł,
  • od 100 000,01 zł - 20 zł.

Maksymalna kwota premii możliwa do wypłacenia miesięcznie: 125 zł
 

Premia zostanie wypłacona:

a) pod warunkiem wykonania minimum 4 transakcji kartą lub kartami wydanymi do rachunku w danym miesiącu kalendarzowym
b) powyższy warunek nie dotyczy pierwszego miesiąca uczestnictwa w Promocji

 

Maksymalna kwota Premii do wypłacenia miesięcznie z promocji "1500 zł dla firm" dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja 3: 125 zł. Aby otrzymać 350 zł na start - wystarczy założyć iKonto Biznes z użyciem kodu PROMO350 na wniosku o rachunek, wykonać przelew do ZUS lub US i wyrazić zgodę marketingową. Szczegóły w regulaminie promocji.

 

ważne
Promocja dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych rozliczających się na zasadach uproszczonej księgowości.

 

 

 

Warto założyć z kontem

 

Firmowa karta debetowa Mastercard z Plusem

 

 

 • 10% zwrotu za zakupy na stacjach paliw – do 1000 zł (maksymalnie 200 zł/mies.) dla nowych klientów (regulamin),
 • brak opłat miesięcznych za korzystanie z karty do końca 2024 r. (regulamin),
 • płatności bezgotówkowe dostępne natychmiast po złożeniu wniosku o kartę,
 • płatności bezgotówkowe, również przez Internet - bez opłat za płatności w kraju,
 • płatności mobilne Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, SwatchPay!, Xiaomi Pay!

 

 

 

 

Poznaj jeszcze więcej korzyści dla Twojej firmy. Dołącz do społecznosci zafirmowanych!

 

Rejestrując się bezpłatnie na portalu zafirmowani.pl zyskasz dostęp do:

 

 • Bezpłatnej aplikacji księgowej online, która poprowadzi Księgę Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt w tym:

 

- obsłuży transakcje krajowe

- wystawi nielimitowaną liczbę faktur

- przygotuje deklarację VAT-7 (VAT-7K), pliki JPK (JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_FA, JPK_EWP) i nowe pliki JPK (JPK_V7M, JPK_V7K)

- przygotuje kwotę zaliczki na podatek dochodowy PIT-5 (PIT-5K), PIT-5L (PIT-5LK)

- wyliczy wysokość należnego ryczałtu (PIT 28)

- automatycznie rozliczy składki ZUS

- umożliwi prowadzenie ewidencji majątku i naliczanie odpisów amortyzacyjnych (jednorazowy odpis amortyzacyjny, amortyzacja liniowa i degresywna)

- poprowadzi terminarz płatności

 

 

 

 

 

 

 • Artykułów i materiałów video z zakresu prawa, finansów, podatków, marketingu i HR
 • Bazy edytowalnych dokumentów, wniosków i wzorów umów pomocnych w prowadzeniu działalności
 • Specjalnych ofert i rabatów partnerów portalu na pomocne w prowadzeniu działalności usługi (windykacja online, mikrofaktoring, zdalna recepcja itp.)
 • Szkoleń online
 • Wirtualnej wizytówki firmy pozwalającej na bezpłatną reklamę firmy i pozyskanie nowych kontrahentów

 

 

 

 

Nota prawna

Opłata 0 zł za iKonto Biznes dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego, Bank pobiera opłatę za prowadzenie rachunku pomocniczego w wysokości 8 zł miesięcznie (jeśli klient korzysta z rachunków pomocniczych). Opłata 0 zł dotyczy wymienionych powyżej transakcji, za pozostałe operacje pobierane są opłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes.

 

Premia w wysokości do 1500 zł będzie wypłacana klientowi, który wykona czynności określone w regulaminie promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja 3. Maksymalna wysokość premii wynosi 1500 zł w okresie 12 miesięcy od przystąpienia do Promocji. Premia wypłacana jest w cyklach miesięcznych, nie więcej niż 125 zł w każdym miesiącu trwania Promocji, tylko w okresie pierwszych 12 miesięcy od przystąpienia do Promocji, wliczając w to miesiąc przystąpienia do Promocji. Szczegółowe warunki opisane są w Regulaminie Promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja 3. Rachunek iKonto Biznes oraz ww. promocja dostępne są dla nowych klientów biznesowych Alior Banku będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą.

 

350 zł na start będzie wypłacone nowemu klientowi banku, który w okresie promocji od 1.03.2024 r. do 30.06.2024 r. założy iKonto Biznes poprzez wniosek internetowy i wykona czynności według zasad określonych w Warunkach Akcji Promocyjnej „350 zł na start”. Z promocji mogą skorzystać klienci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy przed dniem przystąpienia do akcji promocyjnej nie posiadają i nie posiadali w przeciągu ostatnich 12 miesięcy żadnego produktu skierowanego do przedsiębiorców w Alior Banku. Szczegółowe zasady opisane są w Regulaminie Promocji „Aliorowe kody promocyjne” oraz Warunkach Akcji Promocyjnej „350 zł na start”.

 

Promocją „Premia Moneyback” objęci zostaną klienci, którzy w okresie trwania Promocji zawrą Umowę o kartę debetową Mastercard z Plusem i na dzień rozpoczęcia Promocji nie posiadali żadnej karty debetowej wydanej do Rachunku firmowego. Promocja trwa od 1.10.2023 r. do 31.03.2024 r. Uczestnik może otrzymać premię moneyback 10% za transakcje na stacjach paliw, dokonane w przez 5 kolejnych miesięcy od momentu zawarcia Umowy o Kartę z Plusem. Maksymalna kwota miesięcznej Premii moneyback, którą Bank wypłaci Uczestnikowi wynosi: 10% kwoty dokonanych Transakcji objętych Promocją – nie więcej niż 200 zł (nie więcej niż 1000 zł w całym okresie Promocji). Warunkiem otrzymania premii moneyback za dany miesiąc jest spełnienie przez Uczestnika w tym danym miesiącu poniższych warunków: wykonanie transakcji kartą z Plusem na łączną kwotę minimum 500 zł oraz min. jednego przelewu do ZUS lub US z rachunku firmowego. Szczegółowe zasady promocji opisane zostały w Regulaminie Promocji „Plusy Karty z Plusem”.

 

Zgodnie z regulaminem promocji „Karta z Plusem za 0 zł” dla posiadaczy rachunków dla firm w Alior Banku SA brak miesięcznych opłat za korzystanie z karty debetowej Mastercard z Plusem dotyczy klientów, którzy nie posiadali w Alior Banku żadnej debetowej karty firmowej i którzy w okresie od 1.10.2023 r. do 31.12.2024 r. złożą wniosek o wydanie karty debetowej Mastercard z Plusem do rachunku iKonto Biznes, 4x4, Plan Biznes lub Partner. Uczestnik Promocji zwolniony jest z uiszczania opłat miesięcznych za korzystanie z tej karty w okresie od dnia przystąpienia do Promocji do 31.12.2024 r. Po zakończeniu wskazanej Promocji miesięczna opłata za korzystanie z karty debetowej Mastercard z Plusem pobierana będzie zgodnie z obowiązującą dla tej karty Taryfą Opłat i Prowizji bankowych, w wysokości obowiązującej po dniu zakończenia tej Promocji.

 

Pełna informacja o rachunku iKonto Biznes oraz opłatach i prowizjach związanych z jego prowadzeniem i korzystaniem z firmowych kart debetowych (Tabela opłat i prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes), Regulamin promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonto Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja 3, Regulamin Promocji „Aliorowe kody promocyjne”, Warunki Akcji Promocyjnej „350 zł na start", Regulamin promocji „Plusy Karty z Plusem” dla Posiadaczy firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem Alior Banku S.A. oraz Regulamin prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) i Regulamin Kart debetowych dla Klientów Biznesowych Alior Bank SA są dostępne na www.aliorbank.pl. Informacja handlowa według stanu na 1.03.2024 roku.

 

Pliki do pobrania

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies