Kredyty firmowe bez prowizji przygotowawczej

Na bieżącą działalność, cele inwestycyjne i ekologiczne dla mikrofirm i małych przedsiębiorstw. Promocja obowiązuje do 31.12.2022 roku

 

Oferta kredytów z prowizją przygotowawczą 0% dotyczy nowego finasowania udzielanego w formie:

 

  • Bizneskredytu na bieżącą działalność gospodarczą
  • Bizneskredytu na finansowanie inwestycji i inicjatyw ekologicznych

 

 

 

 

Kto może otrzymać finansowanie w ramach promocji

Z Bizneskredytu na bieżącą działalność gospodarczą, mogą skorzystać klienci biznesowi z segmentu mikrofirm i małych firm, którzy mają zakończony rok obrachunkowy obejmujący co najmniej 10 miesięcy oraz:

 

a) otworzyli bieżący rachunek firmowy w Alior Banku 1.12.2021 roku lub później,

b) na dzień 30.11.2021 roku nie posiadali w Alior Banku żadnego produktu,

c) osiągnęli poziom przychodów ze sprzedaży za ostatni zakończony rok obrotowy nie większy niż 20 mln PLN,

d) w terminie obowiązywania promocji złożyli w Alior Banku formularz zgód i oświadczeń wraz z kompletem wymaganych dokumentów, a bank pozytywnie ocenił ich wiarygodność i zdolność kredytową i podjął pozytywną decyzję o przyznaniu finansowania,

e) w umowie kredytowej zobowiążą się, że w okresie jej obowiązywania będą:

 

  • realizować jeden z poniższych rodzajów transakcji za pośrednictwem rachunków rozliczeniowych (podstawowych i pomocniczych) otwartych i prowadzonych w banku:

 

- przelewy wychodzące krajowe (z wyłączeniem przelewów do urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),

- przychodzące transakcje Masowego Przetwarzania Transakcji,

- transakcje gotówkowe – wpłaty i wypłaty w formie otwartej lub zamkniętej,

- przelewy wychodzące zagraniczne,

- transakcje wymiany walut, transakcje polecenia zapłaty

 

o wartości lub w liczbie ustalonej indywidualnie z klientem i określonej w umowie kredytu lub utrzymywać na rachunku bieżącym średniomiesięczne saldo w wysokości ustalonej indywidualnie z klientem i określonej w umowie kredytu.

 

Z Bizneskredytu na finansowanie inwestycji i inicjatyw ekologicznych mogą skorzystać nowi i obecni klienci biznesowi banku z segmentu mikrofirm  i małych przedsiębiorstw, którzy mają zakończony rok obrachunkowy obejmujący co najmniej 10 miesięcy oraz spełniają kryteria opisane w punktach c), d), e), powyżej.

 

Zabezpieczenia

Zabezpieczeniem Bizneskredytu na działalność bieżącą, inwestycyjną i cele ekologiczne jest gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego oraz weksel własny wystawiony na rzecz Alior Banku i BGK.

 

 

 

Nota prawna

Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu firmowego od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja „0% prowizji przygotowawczej za przyznanie Biznes Kredytu” trwa do 31.12.2022 roku, a jej zasady określa regulamin. Oferta jest dostępna w oddziałach i centrach bankowości korporacyjnej Alior Banku (nie jest dostępna w placówkach partnerskich).
Z kredytu na cele inwestycyjne i ekologiczne mogą skorzystać nowi i dotychczasowi klienci biznesowi. Finansowanie obrotowe skierowane jest do przedsiębiorców, którzy założyli rachunek firmowy w Alior Banku w grudniu 2021 r. lub później i 30.11.2021 roku nie posiadali w Alior Banku żadnego produktu. Klient musi spełnić warunki określone w regulaminie.
Warunki promocyjne nie mają zastosowania w przypadku odnowienia i refinansowania lub konsolidacji istniejącego zaangażowania w Alior Banku. W przypadku jednoczesnego wnioskowania o finansowanie obrotowe oraz o finasowanie na cele inwestycyjne i ekologiczne w ramach tego samego procesu kredytowego, klient może skorzystać z promocji dla obu kredytów, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków promocji dla tych kredytów. Bank ma prawo do wcześniejszego odwołania promocji. W takiej sytuacji informacja o odwołaniu promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.aliorbank.pl z 7-dniowym wyprzedzeniem. Odwołanie promocji nie ma wpływu na prawa nabyte uczestników na podstawie regulaminu.
Kredyt jest zabezpieczony gwarancją de minimis. Pełna informacja o kredycie i Regulamin promocji „0% prowizji przygotowawczej za przyznanie Biznes Kredytu” są dostępne w oddziałach, centrach bankowości korporacyjnej Alior Banku i na www.aliorbank.pl. Informacja handlowa według stanu na 30.06.2022 r.

 

Pliki do pobrania

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies