Jak pozyskać fundusze na małe przetwórstwo rolne?

11.01.2018 Zakładanie działalności
Oceń 0.00/5 (0)

Produkcja i przetwórstwo żywności oraz obrót hurtowy i detaliczny produktami spożywczymi to dziedziny, które podlegają specjalnym regułom, jeżeli chodzi o ich finansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Na rozwój tego sektora, Unia przeznacza całkiem spore fundusze w ramach tzw. II filara Wspólnej Polityki Rolnej.

Ze względu na tzw. linię demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi funduszami i programami operacyjnymi, finansowanie inwestycji związanych z wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów spożywczych wyszczególnionych w Załączniku I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej możliwe jest wyłącznie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

 

Po dotacje do ARiMR

 

Instytucją wdrażającą PROW 2014-2020 jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która dysponuje funduszami dla przedsiębiorców zajmujących się produkcją i obrotem produktami rolno-spożywczymi. Finansowaniu inwestycji w zakresie przetwórstwa żywności zarówno tego małego jak i dużego, dedykowane jest specjalne działanie w ramach PROW: „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w tym działaniu reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1581 z późn. zmianami).

Infografika 1

Dla kogo?

 

Pomoc przeznaczona jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Są to np. mięso i podroby, ryby, skorupiki, warzywa, owoce, zboża, napoje alkoholowe itp. Oznacza to, że o pomoc mogą ubiegać się jedynie firmy zarejestrowane na dzień składania wniosku. Nie muszą one jeszcze faktycznie prowadzić planowanej działalności, ponieważ pomoc ta może być przyznana zarówno na rozwijanie jak i podejmowanie działalności związanej z przetwórstwem. 

 

Jakie inwestycje?

 

Szczegółowy wykaz kodów PKD – czyli rodzajów działalności objętych wsparciem – określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa (wspomnianego wcześniej). Katalog branż jest bardzo szeroki – od produkcji soków czy cydru aż po przetwórstwo mięsa czy zbóż. Warto jednak dodać, że dopuszcza się także w tym działaniu inwestycje związane z przetwórstwem roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne: np. produkcja bioestrów czy brykietów.

 

Jakie dofinansowanie?

 

Pomoc w tym działaniu ma charakter dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Maksymalna kwota pomocy dla przedsiębiorców to 10 mln złotych. Minimalna wysokość pomocy to 100 tys. zł – warto na wymóg ten zwróci uwagę, ponieważ ARiMR nie przyzna pomocy dla projektów opiewających na niższą kwotę.

 

Jakie koszty?

 

Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć wszystkie koszty budowy lub modernizacji zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi lub infrastruktury usługowego przechowywania produktów rolnych w stanie zamrożonym. W szczególności mogą to być koszty koniecznych robót budowlanych, zakupu maszyn, infrastruktury, wyposażenia. Do kosztów inwestycji można zaliczyć też tzw. koszty ogólne, takie jak sporządzenie projektów, kosztorysów, przygotowania biznesplanu (maks. do 50 tys. zł), dokumentacji technicznej itp. w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

 

Kiedy nabór?

 

Jak do tej pory ARiMR ogłasza nabory na działania tego typu corocznie – najbliższy zaplanowany jest na I kwartał 2018 roku, a data jego rozpoczęcia i zakończenia ma zostać ogłoszona jeszcze w grudniu tego roku. Można się zatem spodziewać rozpoczęcia naboru w styczniu 2018 roku – tj. 30 dni po jego ogłoszeniu.

Jakie dokumenty?

 

Oprócz standardowego wniosku i biznesplanu naszej inwestycji konieczne jest załączenie do wniosku wszystkich wymaganych pozwoleń związanych z planowaną działalnością. W przypadku inwestycji budowlanych jest to oczywiście prawomocne pozwolenie budowlane, zatwierdzony projekt oraz kosztorys inwestorski. Do tego dochodzą jeszcze dokumenty związane z zatwierdzeniem zakładu przez służby sanitarne – w tym przypadku Powiatowego Inspektora Sanitarnego, lub weterynaryjne w przypadku przetwórstwa w ramach działalności marginalnej, ograniczonej, lokalnej (MOL). Zasadniczo wszystkie te dokumenty inwestor powinien mieć zgromadzone w momencie składnia wniosku o przyznanie pomocy – możliwe jest jednak ich uzupełnienie w ramach poprawek do wniosku.

W przypadku kosztów ogólnych przekraczających 20 tys, zł (np. sporządzenie projektu), trzeba pamiętać o zachowaniu konkurencyjnego trybu wyboru dostawcy – za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego ARiMR.

 

Inne źródła

 

Dotacje na uruchomienie małej przetwórni można także uzyskać ze środków jakimi dysponują Lokalne Grupy Działania (LGD). Niektóre z grup w ramach dotacji dla osób zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą dopuszczają także inwestycje w małe przetwórstwo rolno-spożywcze – szczególnie w zakresie regionalnych specjalności.

ważne
Każdy podmiot ubiegający się o jakąkolwiek pomoc z ARiMR – w tym pomoc inwestycyjną na przetwórstwo – musi posiadać numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Przedsiębiorca może otrzymać taki numer jako potencjalny beneficjent funduszy PROW. Aby go uzyskać należy udać się do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę  przedsiębiorcy.
 

 Przeczytaj również

 

 

 

 

 

#Ikonto Biznes

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies