Mniejszy ZUS dla firm od 2018 roku ?

31.05.2017 Prowadzenie działalności
Oceń 5.00/5 (2)
Ekspert
Katarzyna Fitowska specjalista ds. funduszy unijnych
firma:  Inicjatywa Mikro sp. z o.o.
Napisz do eksperta

Napisz do eksperta
Katarzyna Fitowska

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

Obecnie, w przyjętych przez ustawodawcę założeniach, wartość zryczałtowanej składki jest obliczana od podstawy przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Do określenia danych GUS bierze jednak pod uwagę wyłącznie podmioty, które zatrudniają więcej niż 9 pracowników. Mniejsze działalności są tu w statystykach pomijane! Obliczona wartość nie stanowi więc rzeczywistej średniej zarobków i jest znacznie zawyżona.

 

Nie pomogła ulga na start, polegająca na obniżeniu podstawy wymiaru składek przez okres dwóch pierwszych lat działalności, ponieważ w kolejnych latach przedsiębiorca zmuszony jest płacić zryczałtowany ZUS w wysokości 1 121 zł miesięcznie (wartość w roku 2017). Dotyczy to również firm, które przynoszą straty. Dla części przedsiębiorców było to impulsem, aby działać w szarej strefie. Wielu innych spośród tych, którzy zdecydowali się zarejestrować firmę, po okresie dwóch lat obowiązywania preferencyjnych składek wybiera jej zlikwidowanie. Ten stan rzeczy ma się zmienić. Rząd przygotował pakiet ustaw na rzecz przedsiębiorczości, który m. in. zakłada urealnienie wysokości odprowadzanych składek proporcjonalnie do osiąganych przychodów. Podstawa wymiaru składek będzie obliczana w oparciu o wartość minimalnego wynagrodzenia, ustalanego rokrocznie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju.  Dla drobnej działalności gospodarczej wprowadzony zostanie limit przychodów w ujęciu rocznym.

ważne
Firmy, które zadeklarują przychody nieprzekraczające 30 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, będą mogły zapłacić niższą składkę, tj. 32 zł na każde 200 zł przychodu.

Jak to będzie wyglądało?

 

Przedsiębiorca w danym roku dokonuje wyboru sposobu naliczania składek. Przyjmijmy, iż wybierze sposób zależny od przychodów:

Jeśli w danym miesiącu osiągnie przychód w wysokości 4 000 zł, to składka wyniesie 640 zł a nie jak dotychczas 1 121 zł.

 

(4 000 : 200 = 20 * 32= 640)

 

Ważne jest to, że firma, która utrzyma miesięczne przychody na porównywalnym poziomie (jak widać na przykładzie powyżej), w skali roku nie powinna przekroczyć ustalonego limitu. A to oznacza, że w całym okresie będzie rozliczać się z ZUS adekwatnie do przychodów.

 

Co się dzieje, kiedy limit zostanie przekroczony?

 

Gdyby w pewnym momencie roku przychody narastająco przekroczyły 30 krotność minimalnego wynagrodzenia, to przedsiębiorca zobligowany będzie do płacenia składki w pełnej zryczałtowanej wysokości. Ponadto wiąże się to z koniecznością dopłaty wstecz różnicy w składkach.

 

Czy jest to rozwiązanie systemowe?

 

Nie bez powodu część osób stawia pytanie, dlaczego do obliczenia składki brany jest przychód a nie dochód? Zdaniem Ministerstwa założeniem projektu jest objęcie ofertą również przedsiębiorców, którzy nie obliczają dochodu i rozliczają się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Minister obiecuje, że nikt na tej regulacji nie straci. Ulga na start będzie obowiązywała równolegle. Każdy z przedsiębiorców będzie mógł zdecydować o wyborze sposobu naliczania składek. Wartością dodaną będą przewidywane wpływy do budżetu państwa ze składek przedsiębiorców, którzy dzięki tej ofercie zalegalizują i utrzymają działalność.

 

Niewątpliwie stwarza to  zachętę dla powstania nowych firm. Na przedstawionej opcji skorzystają mali i mikro przedsiębiorcy, których różnica pomiędzy przychodem a dochodem jest niewielka. Skutki zmian mogą być natomiast odczuwalne w sposób negatywny dla dużych przedsiębiorstw, którym mniejsze firmy zabiorą część rynku. 

 

Gdy mówimy o przyszłorocznych koncepcjach oszczędności wydatków na obowiązkowe ubezpieczenia warto też wspomnieć o zmianach w ramach ulgi na start oraz likwidacji składki zdrowotnej.

 

Składki ZUS w Konstytucji dla biznesu

 

Konstytucja dla biznesu stanowi odrębny projekt rządowy. Jednym z jej elementów jest zwolnienie początkującego przedsiębiorcy z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy prowadzenia działalności. Na tym nie koniec. Osoby prowadzące drobną działalność (o przychodach nie przekraczających 50% minimalnego wynagrodzenia) nie będą w ogóle musiały jej rejestrować i odprowadzać składek. Taki rodzaj dochodów nie będzie uznawany za działalność gospodarczą. 

 

Koniec składki zdrowotnej

 

Wśród zapowiadanych szeregu reform Ministerstwa Zdrowia, od 2018 roku planowane jest wprowadzenie zarządzanych centralnie Wojewódzkich Urzędów Zdrowia w miejsce dotychczasowych oddziałów NFZ i likwidację składki zdrowotnej.

 

Obecnie, dla przedsiębiorcy składka zdrowotna to wydatek niemal 300 zł miesięcznie, jednak  znaczna część tej kwoty jest odliczana od podatku. Według planów składka zostanie całkowicie zlikwidowana. Na tym rozwiązaniu skorzystają najbardziej osoby, które nie osiągnęły w danym miesiącu dochodu lub gdy należny podatek był niższy od obliczonej składki zdrowotnej. W obecnym systemie firmy były zobowiązane do jej odprowadzenia, pomimo, iż nie mogły go odzyskać.

 

W konsultacjach społecznych propozycje „dobrych zmian” dla przedsiębiorców zostały przyjęte pozytywnie, choć wiele osób ma wątpliwości czy obietnice zostaną zrealizowane. Wiemy natomiast już dzisiaj, że wniosek w sprawie zmian został złożony do wykazu prac legislacyjnych rządu a nowe regulacje mają wejść w życie od stycznia 2018 roku. Do tego czasu zapewne jeszcze wiele niespodzianek przed nami.


 

   Nie zapomnij zajrzeć do naszej bazy dokumentów, gdzie znajdziesz wszystkie niezbędne wnioski.

#Ikonto Biznes #Cash-In

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies