Czy warto zawiesić firmę?

06.10.2017 Prowadzenie działalności
Oceń 5.00/5 (2)

Zdarza się, że z powodów ekonomicznych czy osobistych przedsiębiorca mający jednoosobową działalność gospodarczą nie chce, lub nie może jej dalej prowadzić. Wówczas pojawia się pytanie, czy lepiej zawiesić firmę, czy może ją zlikwidować?

Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj działalności prowadzimy i jakie okoliczności leżą u podstaw zawieszenia działalności.

 

Zasadą jest, że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Trochę inaczej przepisy regulują sytuację, gdy przyczyną zawieszenia działalności jest konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

 

- W takim przypadku musimy pamiętać o tym, że zawiesić działalność może jedynie przedsiębiorca niezatrudniający pracowników oraz prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy. W celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem możemy zawiesić działalność na czas do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Natomiast jeżeli dziecko z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą - na okres do 6 lat - nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia – wyjaśnia Natalia Uracz, radca prawny.

 

Co oznacza w praktyce zawieszenie działalności?

 

Dla przedsiębiorców najbardziej istotne jest to, że w okresie zawieszenia działalności nie można wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej przychodów. Jednakże od zasady tej istnieje szereg wyjątków. Przedsiębiorca może wykonywać wszelkie czynności zmierzające do zabezpieczenia swoich przychodów, a także osiągać przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przed jej zawieszeniem. Ma również prawo przyjmować należności i regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, a także uczestniczyć w postępowaniach sądowych i pozasądowych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed jej zawieszeniem. Może także zbywać środki trwałe i wyposażenie.

 

- Warto także pamiętać, że zawieszenie działalności nie oznacza, że przedsiębiorca może uniknąć obowiązków związanych z prowadzeniem tej działalności – mianowicie musi wykonywać wszystkie obowiązki nałożone przepisami prawa. W okresie zawieszenia działalności może zostać poddany kontroli – jak wszyscy przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą – zaznacza Natalia Uracz.

 

W czasie zawieszenia przedsiębiorca nie musi płacić ubezpieczenia społecznego nie ma także obowiązku opłacania ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego i zdrowotnego. Oznacza to, że jeśli nie opłaci składek dobrowolnie, nie jest objęty ubezpieczeniem, a zatem nie może korzystać ze świadczeń z opieki zdrowotnej. Prawo do świadczeń ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.  

ważne
Co do zasady -  w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma także obowiązku składania deklaracji VAT. Jednakże jeżeli w czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca ponosi stałe wydatki z tą działalnością związane, deklaracje składać powinien.

 

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

 

Zawieszenie wykonywania działalności i jej wznowienie następuje na wniosek przedsiębiorcy skierowany do Wydziału Działalności Gospodarczej urzędu gminy właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.


Wniosek o likwidację działalności można złożyć również online (https://prod.ceidg.gov.pl/, zakładka formularze i instrukcje). Można to zrobić korzystając z bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do CEIDG. https://prod.ceidg.gov.pl/

 

Likwidacja działalności gospodarczej

 

W przypadku decyzji o zamknięciu działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić ZUS i urząd skarbowy. Musi również liczyć się z obowiązkiem sporządzenia spisu z natury (polega on na faktycznym przeliczeniu składników majątku), a także odrębnego wykazu składników majątku. Są one sporządzane dla celów podatkowych.

ważne
Warto pamiętać, że wniosek o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej mamy obowiązek złożyć w terminie 7 dni od daty zaprzestania prowadzenia działalności.

- Zatem jeśli rozważamy kontynuowanie prowadzenia działalności po upływie określonego czasu, to znacznie praktyczniejsze jest jej zawieszenie, niż całkowita likwidacja – przekonuje Natalia Uracz, radca prawny.

 

Zawieszenie działalności, a prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego

 

Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem nie mają prawa do urlopu wychowawczego – tak jak osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jednakże w okresie zawieszenia działalności za osoby takie za pośrednictwem ZUS-u są odprowadzane składki z budżetu państwa na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jednak zgodnie z obowiązującym orzecznictwem Sądu Najwyższego osoby, które zawiesiły działalność w celu sprawowania opieki nad dzieckiem nie mają prawa do dodatku z tytułu opieki nad ponieważ osoby te nie mają prawa do urlopu wychowawczego w świetle kodeksu pracy (nie są pracownikami).

 

Rafal Wąsowicz


 Przeczytaj również:

 

 

 

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies