Rejestruję się jako podatnik podatku VAT

07.12.2016 Podatki

VAT to podatek od towarów i usług, który stanowi główne źródło dochodów budżetu państwa. Podatnik sam oblicza i wpłaca do właściwego urzędu skarbowego podatek. Podatek VAT stanowi, co do zasady, różnicę pomiędzy VAT uzyskanym ze sprzedaży towarów klientom (podatek należny) a VAT zapłaconym przy zakupie towarów (podatek naliczony).*

Podmioty, które muszą dokonać rejestracji jako płatnicy podatku VAT :


Obligatoryjna rejestracja jako płatnik podatku VAT dotyczy następujących rodzajów działalności (niezależnie od osiąganych przychodów): 

 

1. dokonujących dostaw: 

 

2. świadczących usługi: 

 

3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju 

- na podstawie art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Ponadto przedsiębiorcy, którzy przekroczyli 150 000 zł wartości sprzedaży w ciągu całego roku zobowiązani są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Należy jednak pamiętać, iż do wyżej wskazanej wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku oraz innych usług i towarów uwzględnionych w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT (m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju) . Jeżeli działalność rozpoczynana jest w trakcie roku, limit ten oblicza się proporcjonalnie do ilości miesięcy, jakie pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego. 
 

Podmioty zwolnione z płacenia podatku VAT 


Zwolnienie ustawowe z rejestracji VAT przysługuje firmom rozpoczynającym działalność w bieżącym roku podatkowym oraz innym podmiotom, które: 
- w roku ubiegłym wykazały przychody ze sprzedaży nie przekraczające limitu 150 000 zł netto, 
- wykonują tylko i wyłącznie czynności wyłączone przedmiotowo z opodatkowania VAT-em (w takiej sytuacji zwolnienie przysługuje niezależnie od tego, czy poprzedni warunek został spełniony). 


Status podatnika zwolnionego oznacza, że firma nie musi składać deklaracji rozliczających VAT (np. VAT-7 lub VAT-7K albo VAT-7D). Oznacza to, iż firma nie wpłaca do urzędu skarbowego kwot z tytułu VAT należnego oraz nie uzyskuje prawa do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego. W przypadku takich przedsiębiorców, zapisy dotyczące sprzedaży oraz zakupu towarów i usług są wpisywane do Księgi Przychodów i Rozchodów lub do Rachunku Zysków i Strat w kwocie brutto. 


Dokonanie rejestracji 


Rejestracja jako podatnik VAT następuje za pomocą formularza VAT-R. Przedsiębiorca może wybrać jeden z dwóch wariantów dotyczących VAT: 


Gdy przedsiębiorca chce skorzystać ze zwolnienia dotyczącego limitu wartości sprzedaży (150 tys zł netto) lub dokonuje sprzedaży, która korzysta ze zwolnienia ze względu na przedmiot, nie musi rejestrować się na potrzeby VAT. Trzeba jednak pilnować limitu sprzedaży, gdyż jego przekroczenie (utrata prawa do zwolnienia) wiąże się z koniecznością rejestracji. 


Jeżeli rejestracja VAT jest obowiązkowa, należy jej dokonać przed dokonaniem pierwszej czynności niepodlegającej zwolnieniu z VAT, zaś w przypadku wyczerpania limitu sprzedaży - przed dokonaniem pierwszej sprzedaży na kwotę wykraczającą poza limit (pow. 150 tys. zł). W związku z tym, właściciel firmy korzystający ze zwolnienia powinien skrupulatnie prowadzić rejestr sprzedaży, aby uniknąć niebezpieczeństwa dokonania sprzedaży podlegającej opodatkowaniu bez naliczenia podatku. Natomiast przedsiębiorca, który rezygnuje ze zwolnienia (i chce być płatnikiem VAT, pomimo, że nie ma takiego obowiązku), powinien zarejestrować się przed początkiem miesiąca od którego chce być podatnikiem VAT. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia z VAT lub zrezygnowali z niego, mogą ponownie skorzystać ze zwolnienia dopiero po upływie pełnego roku kalendarzowego funkcjonowania jako podatnicy VAT (tj. licząc od końca roku, w którym nastąpiła utrata lub rezygnacja z prawa). Powrót do zwolnienia wymaga spełnienia łącznie dwóch kryteriów: 

ważne
Powrotu do zwolnienia można dokonać w dowolnym czasie w trakcie roku podatkowego, w którym podatnik uzyskał prawo do zwolnienia. W tym celu należy ponownie złożyć formularz VAT-R w urzędzie skarbowym. 

Różnice pomiędzy vatowcem i nie-vatowcem :

 


Stawka podstawowa podatku od towarów i usług wynosi obecnie 23%. Przepisy ustawy o podatku od towarów przewidują również stosowanie dwóch stawek obniżonych: 8% i 5%. 

 

źródło : https://www.biznes.gov.pl

 

*- wg Ministerstwa Finansów.

 Przeczytaj również o : 

 

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies