Nowelizacja VAT 2017 - część 1

06.02.2017 Prowadzenie działalności
Oceń 5.00/5 (2)

Wraz z początkiem 2017 r. nastąpiły kolejne zmiany w podatku od towarów i usług zwanym dalej podatkiem VAT. Złożoność przepisów zmieniających ustawę zasadniczą niejednemu przedsiębiorcy sprawi wiele problemów. Zmian przepisów jest stosunkowo dużo, wobec czego ogromną potrzebą jest prosty przekrój nowelizacji ustawy o VAT.

 

Mały podatnik w ustawie o VAT w 2017 r.

 

Dla lepszego zrozumienia zmian należałoby przybliżyć definicję małego podatnika w ustawie o VAT. Mały podatnik w 2017 r. to firma, w której łączna kwota sprzedaży za cały rok 2016 z wyłączeniem :

okazała się mniejsza , niż kwota 1,2 mln euro, czyli 5.157.000 zł (przeliczona według średniego kursu NBP z 3 października 2016 r.)

 

Stawki VAT nadal w wysokości 23% oraz 8%

 

Podatnicy, którzy oczekiwali począwszy od 1 stycznia 2017 r. przywrócenia wcześniejszych stawek VAT będą musieli uzbroić się w cierpliwość przynajmniej do 1 stycznia 2019 r., bowiem ustalono, iż od tej daty zaczną ponownie obowiązywać, poprzednie, obniżone stawki VAT na produkty, towary i usługi w wysokości 22% oraz 7%.

 

Do 31 grudnia 2018 r. utrzymane zostaną także stawki:

 

Powiększenie kwoty limitu zwolnienia z podatku VAT ze 150 tys. zł. do 200 tys. zł.

Najmniejsze firmy ucieszy z pewnością zmiana w art. 113 ust 1 ustawy o VAT, w której to ustawodawca zwolnił z obowiązku rejestracji do podatku VAT firmy, których wartość ubiegłorocznej sprzedaży, czyli za 2016 r. (bez kwoty podatku) nie przekroczyła 200 tys. zł.

Podatnicy, którzy w ciągu roku rozpoczną działalność muszą pamiętać o przeliczeniu proporcjonalnym wartości swojej sprzedaży i porównaniu do powyższego limitu zwolnienia z obowiązku rejestracji do podatku VAT.

 

Kiedy przedsiębiorcy zapomną o korekcie VAT odliczonego z nieopłaconej faktury

 

Do końca 2016 r. urząd skarbowy mógł ustalić dodatkowy (30%) wymiar podatku dla dużego i małego podatnika, który nie dokonał stosownej korekty podatku VAT (in minus) po 150 dniach od dnia upływu terminu płatności na fakturze podatku VAT od danej, niezapłaconej faktury, a dokonały jego odliczenia. Od 1 stycznia 2017 r. w art. 89b ustawy o VAT uchylono przepis obligujący urząd skarbowy do nakładania dodatkowej daniny w wyniku braku korekty podatku VAT z tytułu odliczonego wcześniej podatku VAT z nieopłaconej faktury po 150 dniach od upływu terminu płatności na danej fakturze. Weźmy pod uwagę sytuację w której przedsiębiorca zmienia biuro rachunkowe. Zapomniał opłacić ostatnią fakturę nr 109/16 wystawioną przez poprzednie biuro rachunkowe o terminie płatności 15.08.2016r. Przedsiębiorca odliczył podatek VAT od tej faktury w deklaracji VAT za 08/2016r. natomiast pomimo braku zapłaty tej faktury (powyżej 150 dni od upływu terminu płatności na fakturze) nie dokonał obowiązkowej korekty podatku VAT (zawartego w tej fakturze) w deklaracji VAT za 01/2017r. Urząd skarbowy w związku z nowelizacją ustawy o VAT nie nałoży dodatkowej opłaty z tytułu tego, że przedsiębiorca zapomniał skorygować odliczony uprzednio podatek VAT z nieopłaconej faktury.

 

Zmiany dotyczące kwartalnych deklaracji VAT, VAT-UE

 

Każdy przedsiębiorca dokonujący zakupu, sprzedaży towarów lub świadczenia usług dla kontrahentów z Unii Europejskiej jest zobowiązany do zarejestrowania swojego statusu (za pomocą formularza VAT-R) jako podmiotu uprawnionego do dokonywania powyższych operacji. Po dokonaniu rejestracji na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych przedsiębiorca jest zobligowany składać miesięcznie (jeżeli wystąpią w danym miesiącu transakcje unijne) deklarację VAT-UE drogą elektroniczną do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia zakupów lub sprzedaży do Unii Europejskiej. Jeżeli w danym miesiącu dane operacje nie wystąpią wówczas nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-UE zerowej.

 

Od początku 2017 r. zlikwidowano możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT-UE, a ponadto wprowadzono dodatkowe, następujące wymogi:

 

Obowiązek składania deklaracji VAT-UE oraz VAT-27 w formie elektronicznej

 

Deklaracja VAT-27 zawiera wykaz transakcji sprzedaży towarów lub usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Nie zawiera ona natomiast informacji o podatku VAT do zapłaty lub zwrotu.

Mechanizm ten polega na tym, że podatek VAT od sprzedaży określonych towarów i usług rozlicza nabywca a nie sprzedawca. Sprzedawca wystawia fakturę bez podatku VAT a na fakturze umieszcza adnotacje odwrotne obciążenie.

 

Każdy przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem VAT, dokonujący sprzedaży towarów również na rzecz czynnego podatnika VAT zawartych w załączniku 11 do ustawy o VAT (m.in.):

 

lub świadczy usługi zawarte w załączniku 14 do ustawy o VAT  (m.in.):

jest zobligowany składać miesięczną deklarację VAT-27 do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym taka sprzedaż wystąpiła.

 

ważne
Jeżeli sprzedaż produktów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia nie wystąpiła w danym miesiącu wówczas nie ma obowiązku jej składania.

Wraz z nowelizacją art. 100 oraz 101a od 2017 r. wszyscy podatnicy będą mieli obowiązek składania tych deklaracji wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej

 

Począwszy od 2017 r. wszyscy podatnicy będą zobligowania do składania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wyjątkiem:

ważne
Powyżsi podatnicy będą składać deklaracje VAT przez internet od 1 stycznia 2018 r.

Autorem artykułu jest Krzysztof Ulicki, główny księgowy, Dominus Grupa Doradcza Sp. z o.o.

 

  Cześć drugą nowelizacji ustawy VAT znajdziesz tutaj

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies