Opóźnienia, wypłata i zwroty środków unijnych

14.09.2016 Dotacje Unijne
Oceń 0.00/5 (0)

Opóźnienia w wypłacie środków są duże. Optymistycznie, po złożeniu wniosku o płatność częściową lub końcową refundację otrzymujemy w przeciągu 3 miesięcy. Termin  ten może ulec wydłużeniu jeżeli, instytucja wdrażająca jest obciążona pracą i nie jest na bieżąco w stanie weryfikować złożonych wniosków o płatność. Podczas weryfikacji wniosków o płatność mogą pojawić się istotne błędy, które wydłużają procedury oceny i akceptacji wniosku o płatność.

 


Co powoduje opóźnienie?

 

Nieprawidłowości na fakturach, wyciągach bankowych, dokumentach OT, protokołach wyboru najkorzystniejszej oferty, protokołach odbioru zakupionego środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej, jak również w zawartych umowach lub zwożonych zamówieniach, mogą powodować, że zostaniemy wezwani do uzupełnień, korekt lub wyjaśnień, które będzie musiał złożyć również nasz dostawca. Tego typu nieprawidłowości mogą wydłużyć akceptację wniosku o płatność nawet o 2-6 miesięcy.

 

Usuwanie nieprawidłowości

 

W przypadku nieprawidłowości przy realizacji projektu i składaniu wniosku o płatność końcową, opóźnienia w wypłacie dotacji mogą wynieść nawet 18 miesięcy. Po zakończeniu realizacji projektu oraz złożeniu wniosku o płatność końcową musi mieć miejsce kontrola doraźna projektu. Bez pozytywnej opinii komisji kontrolującej projekt środki nie zostaną wypłacone. Jeżeli w trakcie trwania kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, Beneficjent zostaje wezwany do usunięcia nieprawidłowości. Dopiero po usunięciu nieprawidłowości i należytym udokumentowaniu ich usunięcia, środki na podstawie złażonego wniosku o płatność końcową mogą zostać wypłacone.

 

Aby zminimalizować ryzyko wydłużenie się terminu wypłaty środków pieniężnych oraz uniknięcia poważnych błędów przy realizacji projektu oraz jego rozliczaniu, warto w ten proces zaangażować osobę mającą doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych.

 

Jaki procent firm musiało zwrócić dotacje?

 

Dziennik Gazeta Prawna podawał na początku 2014 roku:

"Rośnie wartość zwracanego przez przedsiębiorców dofinansowania z Unii Europejskiej. Już 1,3 tys. firm (8,7 proc. spośród tych, którym zostało przyznane dofinansowanie) musiało oddać wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość rozwiązanych umów przekracza 2,2 mld zł”.

Dlaczego tak się dzieje? O zakończeniu projektu musimy myśleć zanim złożymy wniosek o dofinansowanie unijne. Wskaźniki, które chcemy osiągnąć dzięki realizacji przedsięwzięcia, muszą być realne. Otrzymać dofinansowanie to jedno, zrealizować projekt z powodzeniem to drugie. Przystępując do aplikowania o środki, należy mieć świadomość, że działania będą podejmowane w zmiennych realiach rynkowych. To, co dzisiaj wydaje się proste do zrealizowania, za kilka miesięcy może być nie do wykonania. Z różnych względów: wzrost cen, zmiana preferencji odbiorców, nowi konkurenci na rynku itp. Oczywiście instytucje organizujące konkursy też mają tę świadomość i dopuszczają możliwość negocjowania warunków realizacji projektu w razie zmiany kluczowych warunków. Jednak to beneficjent ma wówczas problem, ponieważ powinien był przewidzieć wszystkie ryzyka związane z przedsięwzięciem.

 

Często dofinansowanie musiały zwracać firmy realizujące przedsięwzięcia innowacyjne. Wiązało się to np. z tym, że czas pozyskiwania środków unijnych był na tyle długi, iż znalazł się wcześniej ktoś, kto wdrożył na rynek takie samo rozwiązanie, w związku z tym przestało być ono konkurencyjne. Kolejna kwestia to płynność finansowa przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że większość projektów jest refundowana, a nie zaliczkowana. Beneficjent musi więc posiadać środki, które pozwolą mu do końca zrealizować wszystkie działania, nie narażając go na konieczność ogłoszenia upadłości.

 

Innym powodem zwrotu dotacji, który najbardziej może boleć beneficjenta, jest przeprowadzenie nieprawidłowo procedury wyboru dostawców usług,  towarów oraz robót. Mimo, że projekt został zrealizowany zgodnie z zamierzeniami, błędy w dokumentacji przetargowej czy ofertowej mogą skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie, a w przypadku wypłaty już części środków, ich zwrotem.

#Ikonto Biznes #Dotacje Unijne

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies