Zakładanie i prowadzenie firmy w Polsce przez obcokrajowców z Unii Europejskiej

23.07.2018 Zakładanie działalności
Ekspert
Lidia Garczyńska-Szymkowiak doradca-konsultant
firma: Kancelaria Gospodarcza, Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Napisz do eksperta
Lidia Garczyńska-Szymkowiak

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

Wg danych GUS liczba unijnych przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r. wyniosła ogółem 18 898 podmiotów. Wśród nich zdecydowanie dominują firmy niemieckie. Podmioty unijne działalność gospodarczą w Polsce przeważnie prowadzą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – ok.  90%. Pod względem wielkości dominują małe przedsiębiorstwa stanowiące ok. 80 %. Najczęściej unijni przedsiębiorcy swoją działalność lokują na terenie województwa mazowieckiego (nieco ponad 50%), a najrzadziej na terenie województwa podlaskiego i świętokrzyskiego (mniej niż 1%).

Przeważnie prowadzą działalność związaną z:

 

Regulacje prawne w zakresie zakładania firmy w Polsce przez obcokrajowców

 

Kwestie te są uregulowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Stanowi ona zasady prowadzenia działalności gospodarczej zarówno przez obywateli polskich, jak i osoby zagraniczne. W przypadku obywateli Unii Europejskiej zastosowanie ma art. 13 ust. 1 ustawy. Zgodnie z nim obywatele państwa członkowskiego UE mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Natomiast zasady podejmowania i wykonywania działalności zostały zapisane w rozdziale 2 ustawy. Zarówno zakres, jak i formy organizacyjnoprawne prowadzenia działalności przez obywateli UE są takie same jak w przypadku Polaków. Zależnie od wybranej formy, działalność mogą rozpocząć już w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo zaraz po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Obywatele UE, którzy mają już zarejestrowaną działalność w innym kraju członkowskim mają do wyboru dwie drogi:

ważne
Zawsze obywatel UE, który już prowadzi działalność na terenie innego państwa członkowskiego, może nie wybrać żadnej z opisanych możliwości i zdecydować się na złożenie w Polsce zupełnie odrębnego przedsiębiorstwa.

Dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

 

Do najpopularniejszych wśród obywateli UE form działalności należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Inne, mniej popularne formy spółek, to spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna i akcyjna. Jeżeli działalność ma być prowadzona wspólnie przez kilka osób, to można ją też prowadzić w formie spółdzielni, w tym spółdzielni socjalnej.

ważne
Prowadzenie działalności w Polsce przez obywateli UE nakłada obowiązek opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z polskimi przepisami i stawkami. Nie jest istotne czy jest to przedsiębiorca polski czy przedsiębiorca zagraniczny posiadający w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności. Wykonywanie przez przedsiębiorcę zagranicznego czynności opodatkowanych na terytorium Polski wymaga zarejestrowania się jako podatnik VAT w polskim urzędzie skarbowym oraz okresowego składania deklaracji VAT.
#Ikonto Biznes

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies