Zasady składnia wniosków o rozłożenie na raty zaległości w składkach ZUS

09.02.2018 Prowadzenie działalności
Oceń 5.00/5 (1)

ZUS przygotował kilka narzędzi wspomagających przedsiębiorców w zakresie pomocy w uregulowaniu zaległości w składkach ZUS. Jednym z nich jest układ ratalny, który zawierany jest w formie umowy pomiędzy ZUS a przedsiębiorcą albo osobą, na którą przeniesiono zadłużenie, skutkujący rozłożeniem zaległości składkowych na miesięczne raty. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości składkowych można złożyć na trzy sposoby.

Trzy możliwości złożenia wniosku o rozłożenie na raty zaległości w ZUS

 

Wniosek o układ ratalny można złożyć na 3 sposoby:

  1. osobiście udając udać się do najbliższej placówki ZUS,
  2. pocztą - przesyłając dokumenty do każdego oddziału ZUS,
  3. przez internet - korzystając z platformy PUE ZUS.

 

Co należy wypełnić we wniosku ZUS RSR?

 

We wniosku o układ ratalny należy wypełnić:

1.dane adresowe firmy wraz z numerem NIP, REGON,

2.pola z informacją czy rozłożenie na raty ma dotyczyć całości zadłużenia czy wymienionego przez przedsiębiorcę okresu czasu, którego dotyczy dane zadłużenie,

3.w przypadku wyszczególnienia konkretnego okresu należy zaznaczyć rodzaj ubezpieczeń, który jest właściwy dla zadłużenia przedsiębiorcy:

 

4.pole uzasadnienia konieczności rozłożenia na raty zaległości składkowych,

5.rodzaj pomocy, której będzie dotyczyć układ ratalny (de minimis),

6.formę opodatkowania jaką przedsiębiorca stosował w ostatnich latach,

7.ilość załączników dołączonych do wniosku

8.co bardzo ważne – sposób odbioru odpowiedzi bowiem są trzy możliwości:

 

Na ostatniej, czwartej stronie wniosku należy uzupełnić datę wypełnienia wniosku oraz czytelny podpis wnioskodawcy (przedsiębiorcy).

 

Rodzaje dokumentów składanych do ZUS dla wszystkich sposobów składania wniosków

 

 Przedsiębiorca, który chce złożyć wniosek o rozłożenie na raty zaległości w składkach ZUS może go pobrać ze strony ZUS lub po zalogowaniu do PUE ZUS wybrać z katalogu usług i wypełnić on-line.

 

W przypadku niekorzystania z platformy PUE ZUS, pobierając wniosek z powyższego linku można go wypełnić bowiem jest on edytowalny. Po jego uzupełnieniu należy go zapisać, wydrukować, podpisać i złożyć na 3 ww. sposoby do ZUS.

 

Dokumenty jakie zażąda ZUS w każdym przypadku będą ustalane indywidualnie. Natomiast najczęstszymi, odnoszącymi się do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będą:

1. w przypadku opodatkowania zasadami ogólnymi albo podatkiem liniowym:

 

2. w przypadku opodatkowania ryczałtem:

 

3. w przypadku opodatkowania zasadami ogólnymi albo podatkiem liniowym:

 


 Dodatkowo inne formularze, których może zażądać ZUS znajdują się tutaj.

 

- jednakże lepiej poczekać na odpowiedź z ZUS, która dokładnie określi rodzaj wymaganych dodatkowych dokumentów.

 

Osobiste złożenie wniosku

 

W przypadku osobistego dostarczenia wniosku (po jego uzupełnieniu i podpisaniu) należy dostarczyć do dowolnego (najlepiej najbliższego) oddziału ZUS. Wniosek można przekazać bez dodatkowych dokumentów lub od razu z wymaganymi dokumentami. Jednak ZUS wezwie przedsiębiorcę w przypadku posiadania niewystarczającej dokumentacji.

Jeżeli wypełnienie wniosku okaże się dla przedsiębiorcy problemem, może tego dokonać za pomocą pracownika ZUS, wówczas w czasie uzupełnienia danego wniosku pracownik spisuje protokół dla potwierdzenia zgodności danych podanych przez przedsiębiorcę.

 

Wysłanie wniosku pocztą

 

Jeżeli przedsiębiorca chce wysłać wniosek o układ ratalny za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej może tego dokonać wybierając jako adresata dowolny oddział ZUS. Istotne jest, ażeby pamiętać w czasie wypełniania wniosku o zaznaczeniu na stronie 4 sposobu otrzymania odpowiedzi. Podobnie jak przy osobistym trybie dostarczenia wniosku, można od razu wysłać dodatkowe dokumenty lub poczekać aż ZUS wezwie do uzupełnienia pozostałych dokumentów.

 

Złożenie wniosku przez internet

 

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o układ ratalny także przez internet. W tej sytuacji musi posiadać:

  1. profil PUE ZUS (profil można stworzyć w oddziale ZUS albo za pomocą E-PUAP),
  2. kwalifikowany podpis elektroniczny albo profil zaufany E-PUAP (system ZUS będzie wymagał albo kodu PIN do podpisu albo loginu i hasła do profilu zaufanego).

 

 
W celu złożenia wniosku o układ ratalny przez internet przedsiębiorca loguje się do platformy PUE ZUS dostępnej tutaj.

 

Następnie powinien wybrać usługę złożenia wniosku ZUS-EUR (RSR), uzupełnić dany wniosek oraz zaznaczyć sposób odebrania odpowiedzi przez ZUS (odbiór osobisty, pocztą, elektronicznie). Po wypełnieniu wniosku należy go jeszcze podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym E-PUAP.

 

Rozpatrzenie złożonych dokumentów przez ZUS

 

Jednym z warunków akceptacji wniosku o rozłożenie na raty zaległości w składkach ZUS jest zapłacenie bieżących zobowiązań składkowych. Jeżeli przedsiębiorca posiada zaległości w składkach ZUS oraz koszty egzekucyjne, to te ostatnie również muszą być opłacone zanim wniosek zostanie złożony. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada wystarczających środków i chciałby je również rozłożyć na raty to we wniosku można to również uwzględnić.

 

Wniosek o rozłożenie zaległości w składkach na raty musi być dobrze uzasadniony bowiem ZUS uznaje, iż to szczególne okoliczności mogą być powodem niemożności regulowania zobowiązań składkowych w terminie.

 

ZUS każdorazowo wezwie przedsiębiorcę, jeżeli uzna, że złożone dokumenty są niewystarczające oraz wyznaczy termin na ich przedłożenie. W przypadku, gdy przedsiębiorca uzna, iż nie zdąży w danym terminie skompletować i przekazać wymaganych przez ZUS dokumentów, może wówczas ustalić z ZUS nowy termin ich złożenia. Należy także pamiętać, że ZUS może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia, jeżeli po ponownym wezwaniu do uzupełnienia dokumentów przedsiębiorca nie przedłoży żadnej odpowiedzi.

 

Bardzo ważną kwestią jest określenie we wniosku sposobu udzielenia odpowiedzi przez ZUS na wniosek złożony przez przedsiębiorcę, bowiem nie wskazanie żadnej formy odbioru odpowiedzi udzielonej przez ZUS (osobiście, pocztą, za pomocą platformy PUE ZUS) będzie skutkować wysłaniem pism na adres wykazany w złożonym wniosku.

 

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości składkowych rozpatrywany jest maksymalnie w ciągu 60 dni od daty jego wpływu do oddziału w ZUS. Jeżeli ZUS wyrazi zgodę na rozłożenie na raty zaległości składkowych, wówczas zostanie zawarta odpowiednia umowa z przedsiębiorcą. W przypadku, gdy przedsiębiorca złożył wniosek:

 

  1. w formie elektronicznej, wówczas może otrzymać umowę na swój adres poczty elektronicznej. W takim wypadku należy ją wydrukować, podpisać i odesłać do ZUS lub złożyć w osobiście w oddziale ZUS,
  2. osobiście w oddziale ZUS lub przesłał przedmiotowy wniosek pocztą lub kurierem, wówczas ma możliwość podpisać umowę bezpośrednio w oddziale ZUS jak i przesłać ją pocztą lub kurierem.

 

W sytuacji, gdy ZUS odmówi zgody na rozłożenie na raty zaległości w składkach ZUS, wówczas w terminie 7 dni wyśle do przedsiębiorcy stosowane pismo. Przedsiębiorca może jeszcze zakwestionować metodę rozpatrzenia wniosku przez ZUS.


 Przeczytaj również: 

 

#Jpk

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies