Co powinieneś wiedzieć o PIT?

27.12.2016 Podatki
Oceń 0.00/5 (0)

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód, w tym osoba fizyczna osiągająca przychód, prowadząca działalność gospodarczą.

 

Kto musi zapłacić podatek?

Wyjątkiem jest możliwość rozliczenia PIT wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, jednakże ten przywilej zależy od wybranej formy opodatkowania. Nie mogą skorzystać z niego podatnicy, którzy rozliczają się w tzw. podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (oprócz najmu prywatnego), kartą podatkową lub podatkiem tonażowym.

 

Z racji osobistego charakteru podatku, nikt nie może zapłacić go za Ciebie. Twoje zobowiązanie podatkowe wygaśnie tylko pod warunkiem, że to Ty dokonasz wpłaty podatku. Podatku nie może za Ciebie zapłacić inny przedsiębiorca albo członek rodziny.

 

Kiedy muszę rozliczyć podatek w Polsce?

 

Rezydencja podatkowa to kryterium pozwalające określić, w którym państwie i od jakich przychodów należy zapłacić podatek. W przypadku osób zamieszkujących przez cały rok podatkowy w jednym kraju i osiągających dochód wyłącznie ze źródeł w nim położonych, nie ma wątpliwości co do kraju rezydencji.

W przypadku osób czasowo zamieszkujących zagranicą, pracujących zagranicą lub posiadających tam nieruchomości, często powstaje wątpliwość, w którym kraju rozliczyć podatek dochodowy.

Dla celów prawidłowego rozliczenia podatku można wystąpić do organów podatkowych danego kraju o wydanie certyfikatu rezydencji. Jest to dokument, który określa, który określa siedzibę podatnika dla celów podatkowych.

Nieograniczony obowiązek podatkowy spoczywa na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP. Są to osoby, które posiadają w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywają w kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Osoby takie podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (art. 3 ust. 1 PIT).

Ograniczony obowiązek podatkowy spoczywa na osobach fizycznych, które nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów, podlegają oni obowiązkowi podatkowemu w Polsce tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 2 PIT).

 

Przedmiot opodatkowania, czyli co podlega opodatkowaniu

 

Opodatkowaniu PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

Przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

 

Opodatkowaniu podlega wiele źródeł przychodu, w tym:

 

Jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej oraz jest dokonywane po upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, przychód za sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

W przypadku sprzedaży pozostałych rzeczy, jeżeli dokonano jej przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, wówczas przychód za sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Koszty uzyskania przychodów

 

Za koszty podatkowe uznawane są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Uważaj, nie każda forma opodatkowania PIT pozwala na uwzględnienie kosztów w rozliczeniu podatku.

 

Koszty podatkowe można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie to takie, które można powiązać z osiągniętym przychodem, np. zakup surowców, z których zostanie wyprodukowany towar na sprzedaż, wynagrodzenia pracowników za dany miesiąc.

 

Koszty pośrednie to takie, których nie można jednoznacznie powiązać z osiągniętym przychodem, np. wydatki na reklamę.

 

W przypadku przedsiębiorców kosztem uzyskania przychodów jest każdy wydatek, poniesiony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, który służy zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodu.

 

źródłó: https://www.biznes.gov.pl

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies