Skąd przedsiębiorca może liczyć na pomoc i wsparcie w prowadzeniu firmy?

02.03.2018 Prowadzenie działalności

W niniejszym artykule stanowiącym kontynuację cyklu przedstawimy kolejne instytucje w których przedsiębiorcy mogą poszukiwać wsparcia w prowadzeniu działalności. Powiemy m.in. o Europejskim Centrum Konsumenckim w Polsce (ECK), Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIiH), Informatorium Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Krajowej Radzie Radców Prawnych (KRRP) oraz wybranych regionalnych ośrodkach wspierania przedsiębiorczości i agencjach rozwoju regionalnego.

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK)

 

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich obejmuje 30 centrów w państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii. Sieć zapewnia dostęp do informacji o prawach konsumenckich związanych z zakupami transgranicznymi towarów i usług, doradzanie w przypadku problemów, wspomaganie w rozpatrywaniu reklamacji, skarg, rozwiązywaniu sporów. ECK zajmuje się rozpatrywaniem sporów pomiędzy przedsiębiorcą a przedsiębiorcą, pomiędzy polskim konsumentem a polskim przedsiębiorcą, rozpatrywaniem spraw spoza terytorium Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii. W ECK udzielane są również porady przez radców prawnych i prawników, organizowane są warsztaty szkoleniowe. Na portalu internetowym dostępna jest też baza pytań i odpowiedzi. Z ECK przedsiębiorcy i konsumenci mogą kontaktować się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej, drogą telefoniczną, e-mailem lub osobiście.

 

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIiH)

 

PAIiH jest agencją promocji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem promocji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Jej działalność pod względem merytorycznym jest nadzorowana przez Ministerstwo Rozwoju. Agencja realizuje zadanie „Wspieranie polskich przedsiębiorstw na wybranych rynkach”, a jej bezpłatne usługi obejmują:

 

Informatorium Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

 

Na portalu Agencji znajdziemy szereg informacji o programach pomocowych finansowanych głównie ze środków unijnych. Informacji w tej sprawie udzielają również konsultanci telefoniczni. PARP uruchomiła projekt wsparcia prawnego, w szczególności dla nowych firm (działających nie dłużej niż 3 lata). Wsparcie dotyczy analizy formalno-prawnej umowy inwestycyjnej wraz z oceną warunków ochrony prawnej i ryzyka prawnego oraz indywidualne doradztwo w trakcie negocjacji warunków umowy inwestycyjnej. Doradztwo prawne jest realizowane przez kancelarie prawne zakontraktowane przez PARP. Agencja prowadzi projekt AKCELERATOR TECHNOLOGII ELEKTROMOBILNYCH, w ramach którego przedsiębiorcy mogą pozyskać inwestora zewnętrznego – Anioła Biznesu. PARP udziela również wsparcia polegającego na:

 

Krajowa Rada Radców Prawnych (KRRP)

 

KRRP od kilku lat realizuje bezpłatny projekt pod nazwą CENTRUM EDUKACJI PRAWNEJ. Radcy prawni uczestniczący w projekcie udzielają bezpłatnego doradztwa dla przedsiębiorców i osób prywatnych. Można wysyłać pytania przez portal lub bezpośrednio kontaktować się telefonicznie. Na portalu jest też zamieszczona baza pytań i odpowiedzi.

 

Regionalne ośrodki wspierania przedsiębiorczości i agencje rozwoju regionalnego

 

Najszybszą i bezpośrednią pomoc mogą przedsiębiorcy uzyskać w lokalnych ośrodkach przedsiębiorczości. Prowadzone są przez lokalny samorząd, organizacje pozarządowe, jak też zrzeszenia przedsiębiorców. Są odstępne w większości miast powiatowych i wojewódzkich, ale są też w mniejszych miejscowościach. Część jest finansowana ze środków unijnych, inne ze środków krajowych, a jeszcze inne są dofinansowane w ramach projektów innowacji technologicznych. Większość świadczonych w nich usług dostępna jest całkowicie bezpłatnie i bez ograniczeń. Odpłatnie udostępniane są usługi specjalistyczne. Niestety nie ma jednej zwartej bazy ośrodków, co byłoby bardzo dużym ułatwieniem w poszukiwaniu pomocy przez przedsiębiorców.

 

ważne
Możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy przez przedsiębiorców jest wiele. Niestety, większość z nich nie korzysta z tej pomocy, ponieważ nie wie, gdzie jej szukać. Taką informację przedsiębiorca uzyska w każdym wydziale działalności gospodarczej.

 

Lidia Garczyńska Szymowiak


 Przeczytaj również: 

 

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Zapoznaj się z polityką prywatności