Gdzie mały przedsiębiorca może szukać pomocy i wsparcia w prowadzeniu firmy?

07.02.2018 Prowadzenie działalności
Oceń 4.50/5 (2)

Własna firma, to nie tylko zyski. Bywa, że wobec różnych zawirowań przedsiębiorcy są bezradni. Brak wsparcia i pomocy może okazać się początkiem likwidacji biznesu. Jednak jest wiele instytucji, które służą bezpłatną pomocą lub za niewielką odpłatnością. Wielu przedsiębiorców nie wie jednak, gdzie szukać takiego wsparcia. Niestety, obecnie nie ma jednej zintegrowanej bazy instytucji udzielających wsparcia małym przedsiębiorcom.

Bazy praktycznych porad i wsparcia bezpośredniego udzielanego przez jednostki administracji publicznej.

 

Szeroki zakres informacji i porad zamieszczony jest, na specjalnie dedykowanych przedsiębiorcom, portalach internetowych. Ich zaletą jest bieżąca aktualizacja informacji i publikowanie pytań oraz odpowiedzi zadawanych przez przedsiębiorców. Istnieje też możliwość bezpośredniego kontaktu w indywidualnej sprawie przez kontakt e-mail, telefonicznie lub przez komunikator internetowy. Niektóre jednostki administracji publicznej prowadzą również stacjonarne punkty konsultacyjne.

 

Kluczowym portalem jest serwis informacyjno-usługowy BIZNES.GOV.PL prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju. Jest to najważniejsze źródło informacji o usługach urzędowych, które są świadczone dla przedsiębiorców. Jego zaletą jest bardzo bogaty zasób informacji zebranych w jednym miejscu, łatwe wyszukiwanie spraw, prosty i przystępny sposób omówienia poszczególnych zagadnień. Na portalu dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Serwis spełnia rolę wyszukiwarki instytucji obsługujących przedsiębiorców. Jedną z najważniejszych funkcjonalności serwisu jest Centrum Pomocy Przedsiębiorcy.

 

 Na portalu dokładnie omówione są zagadnienia i przykłady rozwiązania problemów z następujących dziedzin:

Wsparcie z Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

PIP udziela nieodpłatnie porad w zakresie prawa pracy. Zajmują się tym Okręgowe Inspektoraty Pracy. Każdy kto zatrudnia lub chce zatrudnić pracownika, podjąć współpracę ze zleceniobiorcą może bezpośrednio udać się Inspekcji, gdzie radcy prawni i inni konsultanci udzielą wyczerpujących wyjaśnień i poinstruują, jak należy postępować. Udzielane są również porady telefoniczne przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. Natomiast na portalu dostępna jest baza aktów prawnych związanych z zatrudnianiem, informator prawa pracy, poradnik BHP i oceny ryzyka zawodowego, Zamieszczone są również wzory dokumentów.

 

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) - jednolita informacja podatkowo-celna

 

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy z dnia 16 listopada 2016 r. wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Od 1 marca interpretacje indywidualne wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) jako wyspecjalizowany organ KAS. KIS przejął dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewnia jednolitą informację podatkową i celną.

 

Aby otrzymać informację możemy skorzystać z formularza do zadawania pytań na portalu podatkowym lub wysłać zapytanie na adres e-mail na stronie internetowej portalu. Dostępna jest też szybsza ścieżka - czat z konsultantem lub telefon do konsultanta. Wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować w tradycyjnej formie pisemnej bezpośrednio do Krajowej Informacji Skarbowej na podany na stronie adres lub drogą elektroniczną przez e-PUAP. Na stronie zamieszczone są wzory wniosków o wydanie interpretacji.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 

 

ZUS podejmuje działania, które mają pomóc przedsiębiorcom spłacić zadłużenie i tym samym odzyskać płynność finansową. Jednym z takich działań jest powołanie doradców ds. ulg i umorzeń. Na pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy zalegają ze składkami. We wszystkich oddziałach ZUS można skorzystać z porady doradców ds. ulg i umorzeń. Płatnikom przysługują ulgi, kiedy nie zapłacili kilku lub kilkunastu składek ZUS lub gdy wiedzą, że nie będą w stanie zapłacić przyszłych składek. Doradca na podstawie przedstawionych informacji określa jakie są dostępne formy uregulowania zobowiązań np.: przez rozłożenie spłaty należności na raty lub odroczenie terminu płatności bieżącej składki. W przypadku problemów finansowych istnieje możliwość rozłożenia zaległości na raty bądź odroczenie terminu płatności. Dokumenty o umorzenie, rozłożenie zaległości na raty lub odroczenie terminu zapłaty można złożyć osobiści, przesłać pocztą lub przez profil PUE w ZUS (Platformę Usług Elektronicznych). Wniosek o odroczenie terminu płatności składek rozpatrywany jest niezwłocznie.

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

 

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z obowiązkami podatkowymi czy problemami związanymi z zatrudnieniem pracowników. Nie mniej ważnym zagadnieniem jest ochrona konsumentów (klientów firmy) czy też zakaz nieuczciwej konkurencji. Pomocy w tym względzie przedsiębiorcy mogą szukać w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Na portalu Urzędu zamieszczono bazę aktów prawnych, listę pytań i odpowiedzi, szereg wyjaśnień, wytycznych, orzeczeń i wyroków oraz decyzji Prezesa UOKiK związanych z udzielaniem przedsiębiorcom pomocy publicznej, pomocy de minimis, stosowania praktyk niedozwolonych czy bezpieczeństwa sprzedawanych produktów. Dostępny jest „Przewodnik po działaniach naprawczych” podejmowanych w przypadku stwierdzenia, że produkty, które produkujemy i wprowadzamy do obrotu są wadliwe czy niebezpieczne. Zamieszczona jest też baza aktów prawnych z zakresu prawa unijnego i polskiego. Na portalu zamieszczono również omówienie kwestii związanych z ochroną konsumentów i konkurencji, zasadami stosowania znaków bezpieczeństwa CE, oceny jakości paliw. Do UOKiK również możemy wysłać zapytanie przez portal w interesującej nas sprawie lub bezpośrednio skontaktować się telefonicznie z pracownikami – z doświadczenia wiemy, że działa to bardzo sprawnie, a pracownicy są bardzo pomocni i kompetentni.

 

Lidia Garczyńska - Szymkowiak  

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies