Import towarów z Chin - transport

07.09.2018 Prowadzenie działalności
Ekspert
Lidia Garczyńska-Szymkowiak doradca-konsultant
firma: Kancelaria Gospodarcza, Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Napisz do eksperta
Lidia Garczyńska-Szymkowiak

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na podjęcie współpracy z Chinami i będzie chciał importować towary z tego kraju musi podjąć decyzje co do sposobu ich transportu. Możliwości w tym zakresie jest kilka, a wybór najlepszej opcji uzależniony jest m.in. od gabarytów i ciężaru towaru oraz oczekiwanego czasu jego dostawy.

Transport lotniczy

 

Jest to najpopularniejszy i najszybszy sposób na import towarów przy małej skali działalności. Gdy sprzedający wyśle towar kupujący otrzyma air waybill (list przewozowy świadczący o zawarciu umowy z przewoźnikiem lotniczym i przyjęciu towaru do przewozu lotniczego). Na liście jest podany nr przesyłki oraz wskazane są linie lotnicze. W celu wprowadzenia importowanego towaru na rynek UE (a więc również Polski) na lotnisku docelowym należy zgłosić się do agencji celnej, która odbierze i odprawi towar (przygotuje dokumenty celne i przedstawi do oclenia oraz prześle towar do odbiorcy). Czas całej procedury zwykle zamyka się w ciągu 14 dni,. Importer (kupujący) musi liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi ze składowaniem  towaru pochodzącego z Chin (towar nieunijny). Zgodnie z art. 144 unijnego kodeksu celnego taki towar podlega składowaniu w magazynach czasowego składowania w celu przedstawienia ich organom celnym.

 

Transport morski

 

Polecany dla dużych przesyłek kontenerowych - kontener 40’ (kubatura ok. 67 m3, ładowność ok. 25 ton) czy kontener 20’ (kubatura ok. 33 m3 ładowność ok. 18 ton). Wybierając ten rodzaj transportu musimy poszukać polskiego przedstawicielstwa międzynarodowego spedytora morskiego. Firmy spedycyjne oferują kompleksową obsługę – od odbioru towaru, aż do bezpośredniego dostarczenia towaru. Import towarów drogą morską jest najtańszy, ale i najdłuższy. Po uzgodnieniu z firma chińską warunków dostawy, terminu gotowości towaru do wysyłki wybieramy spedytora, który pomoże w organizacji transportu. Spedytor składa u armatora transportu morskiego tzw. booking - zgłasza do przewóz towaru i uruchamia działania w porcie załadunku. Chiński kontrahent otrzymuje tzw. routing order potwierdzający organizację transportu przez armatora. Zakończeniem tego etapu jest załadunek towaru na statek. Średni czas oczekiwania na towar to ok. 5-6 tygodni.

 

Transport kolejowy

 

Coraz dynamiczniej rozwija się oferta transportu kolejowego towarów z krajów azjatyckich. Jest to alternatywa pomiędzy drogim transportem lotniczym a długoterminowym transportem morskim. Przykładowo, Morska Agencja Gdynia  czy też Firma Symlog, oferują połączenie kolejowe w transporcie przesyłek drobnicowych i kontenerów pomiędzy Chinami i Europą. Oferta dotyczy połączenia pomiędzy jedenastoma terminalami w Chinach i trzema w Polsce (Łódź-Olechów, Warszawa, Małaszewicze). Transport odbywa się pociągami "China Railway Express" i jest związany z otwarciem Nowego Jedwabnego Szlaku (nowej drogi handlowej łączącej Azję z Europą). Czas transportu to 11-16 dni - dwa razy szybciej niż drogą morską i taniej niż samolotem (ok. 30%). Połączenie między Chinami a Polską działa od 2013 r. Agencje spedycyjne oferują odbiory towarów z terminali kolejowych, a nawet na życzenie klienta prosto od producenta z dostawą pod wskazany adres w Polsce w systemie door-to-door. Zapewniają kompleksową obsługę włącznie z odprawą celną, obsługą terminalową, ubezpieczeniem towaru, załadunkiem, przeładunkiem, paletyzacją, magazynowaniem, wypożyczeniem kontenera i transportem drogowym na terenie Polski czy Chin.

 

Kurier

 

Najszybszą metodą na transport z Chin jest korzystanie z usług firm kurierskich. Usługi takie świadczą m. in. TNT, DHL, UPS, Kuehne-Nagel, DPD, GLS, FedEx. Firmy kurierskie najczęściej są jedną z form działalności dużych organizacji spedycyjnych i dzięki temu mogą modułowo transportować towar z wykorzystaniem różnych form transportu. Przed dokonaniem wyboru kuriera warto skorzystać z porównywarki internetowej ofert. Najlepiej jednak jest skorzystać z oferty wyspecjalizowanych brokerów kurierskich, czyli firm współpracujących z wieloma firmami kurierskimi i przyjmujących zlecenia od wielu nadawców. Broker załatwia wszystkie sprawy związane z wyborem najlepszej oferty kurierskiej z uwzględnieniem wielu parametrów związanych z przywozem produktów, wykonuje też za importera wszystkie sprawy celno-skarbowe, wskazuje jakie dokumenty są niezbędne do dokonania odprawy i pomaga w ich zorganizowaniu. Decydując się na takie rozwiązanie dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że towary importowane mogą czekać na odprawę dłuższy czas, a firmy kurierskie już po 3-5 dniach zaczynają naliczać opłaty magazynowe. Szybka odprawa przy pomocy brokera i jego doradztwo w tym względzie pomoże nam zmniejszyć koszty związane z importem. Wybranie oferty przesyłki kurierskiej pozwala na śledzenie jej drogi dzięki numerowi nadanemu na terenie Chin. Przez stronę kuriera można sprawdzić, gdzie przesyłka się znajduje i jaki jest orientacyjny czas jej dostawy. Największym minusem przesyłki kurierskiej jest cena, natomiast największym plusem szybki czas dostarczenia i bezpieczeństwo.

 

Obowiązki celno-skarbowe związane z importem z Chin

 

ważne
Import towarów z państw spoza Unii Europejskiej (Polska jest częścią obszaru celnego UE) wiąże się z obowiązkiem dokonania odprawy celnej, czyli sporządzenia zgłoszenia celnego.

Chiny i Polska, są członkiem WTO (Światowa Organizacja Handlu), co oznacza, że import z Chin do Polski odbywa się na preferencyjnych zasadach. Z odprawą związany jest obowiązek uiszczenia należności celnych i podatkowych z tytułu przywozu towarów. Należności celno-podatkowe uiszcza się w ciągu 10 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego przez organ celny. Jest to warunek konieczny wprowadzenia towarów do obrotu na obszarze UE, a więc również Polski. Organ celny dopuszcza do obrotu towary dopiero po zapłaceniu lub zabezpieczeniu zobowiązania płatniczego (np.: w postaci gwarancji bankowej). Do zgłoszenia dołącza się dokumentację towarzyszącą. Szczegółowe informacje na temat procedur celnych można znaleźć w poradniku „Usprawnienie odpraw celnych - AEO” zamieszczonym na portalu administracji publicznej. Przepisy celne wskazują jakie koszty związane z towarem powinny być uwzględnione przy obliczaniu podstaw dla uiszczenia należności celnych.

Elementami kalkulacyjnymi niezbędnymi do obliczenia cła i podatku VAT są:

  • wartość celna towaru - deklarowana przez importera (cena należna lub zapłacona za towar podana na fakturze importowej, z uwzględnieniem kosztów transportu ponoszonych przez importera wyłącznie na odcinku do granicy celnej UE),
  • stawka celna wynikająca z taryfy celnej,
  • kurs waluty,
  • wszelkie prowizje (bez prowizji od zakupów), koszty wykonania narzędzi, przyrządów pomiarowych, prac technicznych a także opłaty licencyjne doliczane zgodnie z katalogiem zamieszczonym w art. 32 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Do dokonania procedury celno-podatkowej niezbędne są następujące dokumenty:

  • list przewozowy, który powinien zawierać informacje: nazwa nadawcy przesyłki (eksportera lub jego przedstawiciela), nazwa statku/lotu/pociągu/samochodu, pełny opis towaru z uwzględnieniem ilości opakowań, zawartości, wymiarów, wagi brutto i oznaczeń opakowania, znaki główne i numery identyfikacyjne towarów, miejsce załadunku i rozładunku, szczegóły opłat np.: frachtowych, nazwa odbiorcy, warunki przewozu, data otrzymania towaru do załadunku oraz data załadunku, dane osoby, którą należy powiadomić o przybyciu towaru do miejsca przeznaczenia (zwykle importer lub jego przedstawiciel). liczba listów przewozowych odnoszących się do przesyłki (zwykle wydaje się trzy dokumenty),  
  • faktura handlowa, która powinna zawierać nazwę i adres kontrahenta wystawiającego fakturę, nazwę i adres nabywcy, nazwę i adres odbiorcy, miejsce i datę wystawienia, rodzaj i ilość towarów, cenę jednostkową oraz ich wartość wyrażoną w walucie wymienialnej, informację o kraju pochodzenia, warunki dostawy, jest wystawiona w języku angielskim, dodatkowo tłumaczenie faktury na język polski,
  • faktura za transport z tłumaczeniem, jeżeli koszt transportu nie został uwzględniony w fakturze handlowej,
  • świadectwo pochodzenia towaru,
  • lista załadowcza.

 

Zgłoszenia celne obsługiwane są elektronicznie. Przez system internetowy składa się deklaracje i wskazane dokumenty towarzyszące, bez konieczności wizyty w urzędzie celnym. Rozwiązanie takie umożliwia skrócenie czasu odprawy celnej. Wykaz grup towarowych objętych cłem i wysokość stawek zawiera taryfa celna. Szczegółowe informacje o taryfie znajdziemy na stronie internetowej Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakładce „Przeglądarka Taryfowa”
 

Towary importowane zawarte w przesyłce wysyłanej bezpośrednio do odbiorcy nie przekraczające równowartości 22 EUR mogą być zwolnione z cła i podatku od towarów i usług (VAT), towary o równowartości powyżej 22 EUR do równowartości 150 EUR mogą być zwolnione z cła, ale podlegają podatkowi VAT w imporcie (w większości 23%), natomiast dla towarów o równowartości powyżej 150 EUR i poniżej 700 EUR może być zastosowana ryczałtowa stawka celną w wysokości 2,5% (wyjątek towary wskazane w tabeli ze stawką „bez cła„ wyroby tytoniowe i alkohole). Przeglądarka Taryfowa jest utrzymywana przez Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR 3, co gwarantuje aktualność prezentowanych informacji. Umożliwia przeglądanie kodów nomenklatury i stawek celnych, które są na bieżąco aktualizowane. W przeglądarce są prezentowane dane unijne pochodzące z systemu TARIC oraz polskie dane (podatki VAT i akcyza), kursy przeliczeniowe walut i wyszukiwanie obszaru geograficznego.

 

Odprawy celno-skarbowej można dokonać przez agencje celne, które oferują kompleksową obsługę formalną importu towarów z Chin. Za przedsiębiorcę dokonują wszystkich czynności związanych ze sprawami celno-skarbowymi, dokonują zgłoszenia celnego, naliczenia wszystkich opłat, organizują odprawę towaru, opracowują wszystkie dokumenty.

 

 Polecane strony internetowe:

ważne
Planując podjęcie współpracy z chińskimi dostawcami warto wziąć udział w misji gospodarczej lub targach branżowych np.: Targach Kantońskich, które oferują również wirtualny udział online. Targi Kantońskie Online organizowane są przez firmę BigChina.pl. Jest to pierwsza taka akcja w Polsce. W ten sposób szybko możemy pozyskać oferty chińskich producentów.

 

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies