Amortyzacja środków trwałych – zmiana z 3,5 do 5 tysięcy złotych od 2018 roku

05.10.2017 Podatki
Ekspert
Krzysztof Ulicki główny księgowy
firma:

Napisz do eksperta
Krzysztof Ulicki

DOMINUS GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

Ustawodawca w projekcie ustawy z 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadza m. in. powiększenie progu kwotowego, którego przekroczenie zobowiązywało podatnika do rozpoczęcia amortyzacji nabytego składnika majątku a co się z tym wiąże koniecznością rozłożenia w czasie kosztów związanych z nabyciem danego środka trwałego.

Limit umożliwiający jednorazowe ujęcie w kosztach składnika majątku

 

Zaimplementowana zmiana, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r. stanowi podwyższenie dotychczasowego progu wynoszącego 3.500 zł, którego przekroczenie nakładało na podatnika obowiązek rozpoczęcia amortyzacji zakupionego środka trwałego, czyli ujęcia kosztów nabytego składnika majątku w ciągu wielu lat.

 

Nowa kwota progu amortyzacji ma wynieść 5.000 zł. Oznacza to, że większa liczba przedsiębiorców będzie mogła dokonać zakupów tzw. niskocennych środków trwałych, czyli tych do kwoty 5.000 zł, a jednocześnie ująć je bezpośrednio w koszty w miesiącu nabycia bez potrzeby rozpoczęcia stosowania amortyzacji.

 

Należy przy tym podkreślić, iż powyższe kwoty limitów w przypadku:

  1. podatników zwolnionych podmiotowo z VAT – będą stanowiły kwoty brutto,
  2. czynnych podatników VAT – będą stanowiły kwoty netto.

 

Kolejna korzyść z takiego rozwiązania jest taka, że podatnicy, którzy mają prawo do jednorazowej amortyzacji (w roku 2017 wynosi ona 215 tys. zł.) nie będą musieli z niej korzystać bowiem środki trwałe do kwoty 5.000 zł będą mogli ująć bezpośrednio w koszty. Zaletą podwyższenia limitu rozpoczęcia amortyzacji będzie z pewnością zachowanie większego limitu amortyzacji jednorazowej bowiem w tym roku podatnicy, którzy zakupili środek trwały o wartości powyżej 3.500 zł i mieli prawo do jednorazowej amortyzacji, mogli jej dokonać i ująć całą wartość danego składnika majątku w koszty (oczywiście do wyżej wspomnianego limitu na rok 2017).

 

Podwyższenie limitu dotyczy także wartości niematerialnych i prawnych

 

Wiele przedsiębiorców niejednokrotnie przymierza się do zakupu różnego rodzaju licencji do swojej firmy. Począwszy od 1 stycznia 2018 r. będą mogli nabyć np. aplikacje komputerowe do kwoty 5.000 zł i jednocześnie ująć je bezpośrednio w koszty w miesiącu nabycia. Przyczyni się to z pewnością do dokonania planowanych zakupów, ale odłożonych w czasie.

 

Zakup środków trwałych do kwoty 5.000 zł a jednorazowa amortyzacja

 

Warto wspomnieć też o kwestii, gdzie wiele firm rezygnowało z nabycia np. małego i taniego samochodu osobowego (dowozy żywności, towarów, innych specyfików) bowiem wartość 3.500 zł była nieadekwatna to pojazdu, który chcieli nabyć. Wartość 5.000 zł z pewnością pozwoli wielu firmom na nabycie małych i tanich pojazdów i uruchomienie dodatkowych usług z możliwością przy jednorazowym ujęciu w kosztach nabytego pojazdu w miesiącu jego nabycia. Należy także dodać, iż nawet podatnicy, którzy mają prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych nie mogą jej zastosować do środków trwałych z grupy 0,1,2 oraz samochodów osobowych. Wobec czego ta zmiana wywoła pozytywne skutki w wielu firmach, którzy potrzebują wykorzystania nawet kilku małych aut w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Krzysztof Ulicki, główny księgowy, Dominus Grupa Doradcza sp. z o.o.


 Przeczytaj również :

 

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Zapoznaj się z polityką prywatności