Świadectwo pracy - czym jest, kto i kiedy je wystawia?

29.01.2018 Kadry i HR

Każde rozwiązanie umowy o pracę jak i jej wygaśnięcie niesie ze sobą dodatkowe, formalne obowiązki, które musi spełnić przedsiębiorca. Jednym z nich jest wystawienie świadectwa pracy. To bardzo ważny dokument, który pracodawca wręcza byłemu pracownikowi, jeśli nastąpi rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę. Stanowi ono potwierdzenie wykonywania pracy w ramach umowy o pracę. Jest ono pracownikowi niezbędne np. do ubiegania się o określone świadczenia jak zasiłek dla bezrobotnych czy emerytura. Świadectwo pracy to również cenny dokument dla kolejnego pracodawcy, który na jego podstawie ustala np. wymiar urlopu wypoczynkowego.

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

 

Aby świadectwo pracy było prawidłowe, powinno ono zawierać następujące informacje:

ważne
Świadectwo pracy powinno również zawierać pouczenie o możliwości wystąpienia o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od jego otrzymania (zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu pracy nie może zawierać żadnych innych informacji, w szczególności ocen czy uwag na temat pracownika.

Ile czasu przysługuje na wystawienie świadectwa pracy?

 

Przedsiębiorca powinien wręczyć świadectwo pracy odchodzącemu pracownikowi niezwłocznie, co w praktyce oznacza ostatni dzień trwania umowy. Istnieje możliwość przekazania dokumentu innej osobie, posiadającej pisemnie upoważnienie pracownika. Jeśli pracodawca nie będzie w stanie wydać świadectwa pracy od razu, to powinien je dostarczyć np. za pośrednictwem poczty nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia współpracy.  Wskazane jest wysyłanie świadectwa pracy listem poleconym lub najlepiej za potwierdzeniem odbioru - wtedy pracodawca ma dowód nadania na wypadek, gdyby przesyłka nie dotarła do byłego pracownika.  

ważne
Wydawanie świadectwa pracy nie odbywa się na wniosek pracownika, jest to przepisowy obowiązek pracodawcy.

Nie jest ono również uzależnione od wcześniejszego rozliczenia z pracodawcą, jest wystawiane bezwarunkowo. Jeśli pracodawca nie dotrzyma obowiązującego terminu wydania świadectwa pracy, to pracownik będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie, które przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy (nie dłużej niż za 6 tygodni). Pracownik musi jednak udowodnić na drodze postępowania sądowego, że poniósł szkodę na skutek błędów w otrzymanym dokumencie lub nieterminowego wydania dowodu zatrudnienia (np. brak możliwości zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny czy utratę szansy na zatrudnienie w nowej firmie). W sytuacji całkowitego niedopełnienia obowiązku wystawienia świadectwa pracy, pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

ważne
Jeśli umowa z pracownikiem wygasła lub została rozwiązana, a następnie nawiązana z nim została kolejna, nowa umowa o pracę (bezpośrednio po ustaniu wcześniejszej) to obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy następuje tylko na jego żądanie. Pracownik może wystosować prośbę o wydanie świadectwa najpóźniej dzień przed ustaniem stosunku pracy.

Pracownik może również ubiegać się o sprostowanie świadectwa pracy, jeśli nie zawiera ono wszystkich informacji, uzna je za błędne lub niekompletne. Przepisowo, pracownik ma na to 7 dni od otrzymania świadectwa. W ciągu kolejnych 7 dni pracodawca ma czas na odpowiedź - może wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy z uwzględnieniem zgłoszonych żądań lub poprawek albo poinformować pracownika, że nie zgadza się z jego uwagami. W drugim przypadku, w ciągu 7 dni pracownik może zwrócić się z prośbą o sprostowanie świadectwa do sądu pracy.

Od 1 czerwca 2017 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy, wprowadzony wraz z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1044).

Pracodawca oczywiście nie musi wykorzystywać wzoru świadectwa pracy dołączonego do rozporządzenia, może używać własnego wzoru, jednak musi on zawierać wszystkie wymagania określone w przepisach. 


Dominika Głowacka

 

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies