Zmiany dla mikroprzedsiębiorców planowane w “Polskim Ładzie”

28.12.2021 Artykuły i wideo
Oceń 2.57/5 (7)

15 kwietnia 2021 roku zaprezentowano projekt uwzględniający szereg zmian w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego w Polsce. Część z nich dotyczy właścicieli mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwa. Program “Polski Ład” zakłada przeprowadzenie reform dążących m.in. do obniżenia podatków czy wprowadzenia ulg badawczo-rozwojowych. Jakie zmiany dotyczą przede wszystkim mikroprzedsiębiorców?

Najbardziej interesują nas propozycje dotyczące mikrofirm - tych z roku na rok w Polsce jest bowiem coraz więcej. Główny Urząd Statystyczny określił, że w 2019 roku istniało ponad 2 mln przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób. Potencjał pomocowy jest więc dość spory, a tych, którzy chcą założyć własny biznes, stale przybywa. Sprawdźmy więc, jakiego rodzaju są to udogodnienia i na jakiego typu wsparcie mogą liczyć właściciele mikroprzedsiębiorstw oraz małych firm w Polsce.

 

"Polski Ład" dla mikro i małych firm

Propozycje udostępnione na rządowych stronach stanowią jak na razie założenia, które miałyby zostać wdrożone w ramach przyszłych inwestycji. Szereg zmian zapowiedziano w kwestii działania mikro oraz małych przedsiębiorstw. Firmy mogą już zapoznać się z nowymi wytycznymi. Dotyczą nie tylko podatków, ale także innych kwestii, które mają przyczynić się do szybszego rozwoju polskiego biznesu.

 

Ulgi inwestycyjne

Mowa tu przede wszystkim o uldze badawczo-rozwojowej (B+R) umożliwiającej testowanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, a także wynagradzanie pracowników biorących udział w poświęconych im projektach. Ma to sprawić, że sięganie po branżowe nowości będzie tańsze niż dotychczas, a tym samym bardziej przystępne. Mikroprzedsiębiorcy mogą połączyć ją z ulgą IP Box, wprowadzoną do PIT już w 2019 roku, obejmującą prawo do własności intelektualnej stworzonej bądź rozwiniętej właśnie w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

 

Co istotne, skorzystanie z ulgi na inwestycję nie wymaga od firm udziału w konkursach, z którymi wiąże się składanie specjalnych wniosków, a co za tym idzie, dość długie oczekiwanie na ostateczny wynik. Tym samym przedsiębiorcy chcący się rozwijać nie muszą tworzyć skrupulatnie opracowanej dokumentacji potwierdzającej jednoznacznie, że testowanie innowacji zakończyło się sukcesem - wystarczy, że sama procedura zostanie rozpoczęta i zdolna do udowodnienia. Zgodnie z założeniem programowym, przedsiębiorca będzie mógł odliczyć koszty związane z rozwojem nowych inwestycji od podatku VAT. To nie tylko szybsza, ale także dogodniejsza opcja, z której będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani testowaniem oraz wdrażaniem nowych rozwiązań. Co więcej, ulga inwestycyjna sporządzona została dla firm, które na co dzień zajmują się działalnością badawczo-rozwojową, a nie tak jak dotychczas wyłącznie badawczą.

 

Ulga na prototypy

Do "Polskiego Ładu" wprowadzono również ulgę na prototypy. Jej celem jest wspieranie firm w tworzeniu oraz testowaniu nowych rozwiązań. Ulga zakłada zmniejszenie kosztów projektowania, a następnie wprowadzania do produkcji zatwierdzonych pierwowzorów. Z ulgi będzie mógł skorzystać każdy mikroprzedsiębiorca, który ma pomysł na nieobecny jak dotąd i obiecujący na rynku produkt wyróżniający się na tle konkurencji. Co więcej, prototyp nie będzie musiał być związany z branżą techniczną, co ma dać większe możliwości przedsiębiorstwom działającym w innych gałęziach przemysłu.

 

Zachęcanie do tworzenia i testowania prototypów to oczywiście nie wszystko. Celem rządowego udogodnienia jest również to, aby mikroprzesiębiorstwa dążyły do szukania nowych rynków zbytu. To właśnie w ich obrębie poddawane próbie prototypy miałyby znaleźć zainteresowanie wśród przyszłych potencjalnych nabywców. Koszty związane z testowaniem oraz wdrażaniem nowych rozwiązań jeszcze przed otwarciem drogi do produkcji masowej, a następnie sprzedaży, powinno stać się tym samym jeszcze bardziej przystępne.

 

Aby firma mogła skorzystać z takiego rozwiązania, powinna spełnić kilka warunków. Zgodnie z nimi, nowe produkty muszą wyróżniać się na tle konkurencji takimi cechami, jak funkcjonalność, użyteczność oraz wydajność techniczna. Ulga skierowana jest do małych firm, które z jednej strony muszą sobie radzić nie tylko ze znacznie większą i stabilniejszą na rynku konkurencją, a także kosztami związanymi z testowaniem prototypów. Inwestowanie w rozwój ma być w rezultacie opłacalne dla mikroprzedsiębiorstw na tyle ambitnych i otwartych, aby z produktem czy usługą wyjść na inne rynki zbytu.

 

Zakładanie fundacji rodzinnych

Z założeń "Polskiego Ładu" będą mogły skorzystać również firmy rodzinne. Projekt maułatwić przekazywanie sukcesji oraz zakładanie fundacji rodzinnych, przy jednoczesnej możliwości na odkładanie większego wspólnego kapitału. Wszystkie te kwestie zostaną uregulowane prawnie, aby ułatwić przedsiębiorcom przekazywanie firm dzieciom, wnukom i innym wskazanym przez siebie spokrewnionym pretendentom.

 

Możliwość założenia fundacji rodzinnej ma ułatwić przedsiębiorcy nie tylko przekazywanie sukcesji członkom rodziny, ale także większą dbałość o markę - jej historię, charakter czy zgromadzony na przestrzeni lat kapitał. Według założeń, w ten sposób pośrednio można dążyć w przyszłości do budowania przedsiębiorstw zdecydowanie bardziej konkurencyjnych i silniejszych, przy jednoczesnym pozostawieniu całego kapitału w kraju, a nie szukania rozwiązań za granicą - idea fundacji rodzinnych jest znana w Europie już od lat, przyszedł więc czas na to, aby pomysł ten znalazł zainteresowanie także w Polsce. Tym samym w ramach "Polskiego Ładu" pojawiła się obietnica, że z sukcesją czy zakładaniem fundacji rodzinnej nie wiążą się dodatkowe konsekwencje podatkowe, które mogłyby zniechęcić przedsiębiorców do takiego kroku.

 

Obecny na liście punkt zakłada też skuteczniejsze oddzielanie spraw prywatnych od zawodowych, wspieranie nowych inwestycji, a także zabezpieczanie interesów fundatorów czy dofinansowanie organizacji pożytku publicznego. Wprowadzenie fundacji rodzinnej do formy prawnej zapowiedziano na początek 2022 roku - już dziś warto sprawdzić, na jakich zasadach będzie to możliwe.

 

Niższe podatki i zmiany w ryczałtach

Mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 000 zł. Zmiana ta ma przyczynić się do zmniejszenia obciążeń dla firm, które rejestrują dochody do 6 000 zł, przynosząc jednocześnie widoczne w skali roku oszczędności. Jednocześnie podwyższono próg podatkowy do 120 000 zł, co ma ułatwić się rozliczanie firmom, które korzystają z opodatkowania działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.

 

W ramach "Polskiego Ładu" rząd przypomina również o wprowadzonej niedawno zmianie obejmującej ryczałt ewidencjonowany. Obecnie ma wynosić 2 mln euro i dotyczyć poszerzonej grupy wolnych zawodów. Dla firm, które chciałyby dynamicznej wejść na rynek, przygotowano ulgę konsolidacyjną w podatku CIT, natomiast przedsiębiorstwa pozyskujących przychody zagraniczne będą mogły skorzystać ze specjalnie dedykowanego im ryczałtu.

 

"Polski Ład" - nowe założenia

To nie koniec zmian, jakie zapowiedziane zostały przez rząd w ramach "Polskiego Ładu" dla właścicieli mikroprzedsiębiorstw. Program promowany hasłem "Dobry klimat dla firm" regularnie uzupełniany jest o nowe propozycje dotyczące ułatwień finansowych czy rozwojowych dla małych firm. Jakie dodatkowe udogodnienia proponuje rząd prócz takich punktów, jak wspomniana już możliwość skorzystania z ulgi inwestycyjnej czy opcja założenia fundacji rodzinnej?

 

Program powrotu kapitału

Unikanie opodatkowania poprzez ukrywanie dochodów za granicą to zdaniem rządu kwestia, którą można rozwiązać polubownie za sprawą specjalnych programów podatkowych. Jeden z nich został zaproponowany mikroprzedsiębiorcom w ramach "Polskiego Ładu". Opcja ta umożliwia powrót do Polski wraz z kapitałem bez obaw o wszczęcie postępowania administracyjnego z tego tytułu. To odpowiedź na potrzebę utrzymania prężnie rozwijających się firm, które ze względu na niekorzystne ich zdaniem rozwiązania podatkowe prowadzą działalność za granicą i to właśnie tam, a nie w kraju, lokują swój kapitał.

 

Zgodnie z założeniami programu wszelkie procedury “powrotu” mają zostać uproszczone. Repatriacja kapitału będzie możliwa dzięki takim rozwiązaniom wewnętrznym, jak ulga na powrót pracowników, ryczałt dla nowych inwestorów, korzystniejsze warunki prowadzenia działalności związanej ze sponsoringiem czy wreszcie wspomniana już na łamach artykułu możliwość założenia fundacji rodzinnej. Każdy z tych elementów ma na celu zachęcenie właścicieli małych firm do powrotu z zagranicy i prowadzenia biznesu we własnym kraju wraz ze zdobytym poza nim kapitałem oraz doświadczeniem. Propozycja ta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces, jak i tych, którzy podjęli ryzyko podatkowe i chcąc uniknąć wysokich opłat, zdecydowali na prowadzenie biznesu poza Polską.

 

Ryczałt dla przychodów zagranicznych

Uzupełnieniem tej dyrektywy jest kolejna propozycja w "Polskim Ładzie", dająca przedsiębiorcom możliwość uzyskania stałego ryczałtu od dochodów zagranicznych. Propozycja ta skierowana jest do osób fizycznych, które nie przebywają w Polsce, ale mimo to chciałyby przenieść tu swoją rezydencję podatkową. Kwota ryczałtu ma wynosić 200 000 złotych, bez względu na przychody pozyskane w danym roku podatkowym. Celem tego rozwiązania jest stworzenie przyjaznego środowiska podatkowego dla osób fizycznych myślących o tym, aby rozliczać podatki w swoim kraju. Ma to być jednocześnie zachęta do chętniejszych powrotów z zagranicy wraz z pozyskanym kapitałem. Istnieje jednak pewien warunek: aby skorzystać z ryczałtu dla przychodów zagranicznych, konieczne będzie m.in. przeniesienie miejsca zamieszkania do Polski.

 

Ulga konsolidacyjna

Zgodnie z propozycją programową "Polskiego Ładu" firma, która szuka impulsu do działania po kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią i jednocześnie chciałaby odzyskać bądź zdobyć przewagę nad konkurencją, może skorzystać z tzw. ulgi konsolidacyjnej. Udogodnienie to ma na celu zmobilizowanie małych firm do działania w sposób, który umożliwi im pozyskanie stabilnej pozycji na rynku mimo trudności, na jakie napotyka ze względu na swoją specyficzną strukturę (jak np. mała liczba osób zatrudnionych, skromny kapitał, duża konkurencja itp.).

 

Zgodnie z założeniem, z ulgi konsolidacyjnej będą mogły skorzystać te firmy, które w ramach próby utrzymania się na rynku przejmują inne podmioty, a tym samym starają się zachować dobre stosunki z kontrahentami. Utrzymanie takich elementów, jak stały łańcuch dostaw i dobre kontakty z innymi firmami ma niebagatelne znaczenie w zachowaniu stabilności oraz wypłacalności mikroprzedsiębiorstw. Zgodnie z propozycją w ramach "Polskiego Ładu", jeśli dojdzie do przejęcia lub połączenia spółek, przedsiębiorca będzie mógł liczyć na ulgę podatkową CIT - na jej podstawie odliczy wszelkie koszty związane z konsolidacją, jak np. porady prawne czy wszczęcie procedury przejęcia.

 

Dobry klimat dla mikrofirm

Podsumowując, "Polski Ład" ma ułatwić funkcjonowanie nie tylko małym, ale także średnim i dużym przedsiębiorstwom po pandemii Covid-19 i związanych z tym problemów. Wystarczy przyjrzeć się przynajmniej części założeń, aby spostrzec, że założeniem rządu jest wspieranie przede wszystkim przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes w Polsce, szukają nowych rozwiązań, nie chcą oszczędzać na innowacjach, a zarazem obawiają się sporych kosztów podatkowych związanych w prowadzeniem działalności gospodarczej i co za tym idzie, przenoszą swoje interesy za granicę. “Dobry klimat dla firm” to jeden z 10 obszarów, które są stale dopracowywane i poszerzane o nowe propozycje. Ten plan, podobnie jak inne, mają wspomagać rozwój przez najbliższą dekadę.

 

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies