Rejestracja spółki cywilnej

07.12.2016 Zakładanie działalności
Oceń 0.00/5 (0)

Spółka cywilna nie jest spółką w rozumieniu przepisów prawa handlowego. Jest wspólnym przedsięwzięciem grupy podmiotów. Może to być kilka osób fizycznych, kilka osób prawnych (spółek) albo połączenie tych dwóch grup. Wspólnicy traktują spółkę cywilną jak każdą inną umowę zawieraną na podstawie Kodeksu cywilnego. Aby spółka cywilna powstała, przyszli wspólnicy muszą zawrzeć między sobą umowę. Ważne, że taka umowa może być spisana w zwykłej formie pisemnej – nie wymaga udziału notariusza.

Na zewnątrz, czyli w stosunku do kontrahentów i klientów, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, oznacza to, że podmiotem wszelkich praw i obowiązków są wspólnicy spółki.Kodeks cywilny reguluje zasady funkcjonowania spółki cywilnej. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

 

Umowa spółki

 

Umowa spółki musi wskazywać cel jej działania (jaki ma być osiągnięty, albo do jakiego wspólnicy dążą). Teoretycznie osiągnięcie celu powoduje wygaśnięcie spółki, ponieważ umowa została wykonana. To  jedna z podstawowych różnic między spółką cywilną a spółkami prawa handlowego.

 

Wkład własny

 

W przypadku spółki cywilnej wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw. Wspólnik może wnieść gotówkę, nieruchomość, samochód, sprzęt biurowy (przeniesienie własności). Wspólnik może również udostępnić swoje prawo własności spółce, przekazując takie rzeczy do używania. Jest to istotna różnica przy podziale majątku spółki i rozliczeniach między wspólnikami przy zakończeniu działalności w formie spółki cywilnej. Wkładem wspólnika może być także świadczenie usług na rzecz spółki (wykonanie określonej pracy).

ważne
Nie jest wymagany kapitał do rejestracji spółki. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Każdy ze wspólników odpowiada solidarnie za całość zobowiązań spółki. Wynika to z faktu, że zobowiązania nie są zaciągane przez spółkę, ale przez jej wspólników solidarnie (na wspólną odpowiedzialność).

Nazwa spółki

 

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. W sytuacji, gdy wspólnikami spółki są osoby fizyczne, nazwa spółki cywilnej powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska wszystkich wspólników wraz z dodaniem nazwy „spółka cywilna", bądź skrótu (sc.). W orzecznictwie można jednak znaleźć bardziej liberalne stanowisko (I FSK 1443/09).

 

Rejestracja spółki cywilnej

 

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, status przedsiębiorcy muszą posiadać wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  dokonuje każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki cywilnej, wypełniając oddzielny wniosek o wpis na formularzu CEIDG-1. Wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis przed podjęciem działalności w ramach spółki. Kolejnym krokiem jest zawarcie w formie pisemnej umowy spółki. Umowa spółki cywilnej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy (solidarnie odpowiadają wszyscy wspólnicy). Jeżeli umowa spółki została sporządzona przed notariuszem, w formie aktu notarialnego (nie jest to obowiązkowe), to po stronie notariusza jest pobranie i wpłata tego podatku

Dalsze czynności to:

 

ZUS

 

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych dokonuje każdy wspólnik (jako płatnik) odrębnie (formularz ZUS ZUA/ ZUS ZZA). Z każdego tytułu odrębnie (tj. spółki cywilnej i działalności gospodarczej) musi być odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

W sytuacji, kiedy spółka będzie zatrudniać pracowników, należy dokonać w ZUS zgłoszenia spółki, jako płatnika składek (poprzez formularz ZUS ZPA, w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń).

 

Urząd Skarbowy

 

Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Każdy wspólnik rozlicza go samodzielnie, proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki. Odnośnie podatku VAT – jeżeli spółka cywilna jest podatnikiem, zatem należy złożyć formularz VAT-R w urzędzie skarbowym.

 

Dodatkowe informacje

 

Spółka cywilna może być przekształcona w każdą spółkę prawa handlowego. Zawieszenie wykonywania działalności w ramach umowy spółki cywilnej jest możliwe. Warunkiem dokonania skutecznego zawieszenia jest zawieszenie działalności przez wszystkich wspólników (przez wpis w CEIDG). Należy też pamiętać o dokonaniu stosownych zgłoszeń do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do GUS.

 

Źródło: https://www.biznes.gov.pl

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies