O czym musisz pamiętać podczas wybierania nazwy dla swojej działalności?

22.12.2016 Zakładanie działalności

Jedną z istotniejszych informacji jest firma przedsiębiorcy, czyli nazwa, pod jaką będzie figurował w rejestrze. Zgodnie z przepisami firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko.

Nazwa działalności w CEIDG

 

Oznacza to, że firma (nazwa) przedsiębiorcy podana w CEIDG musi zawierać co najmniej imię i nazwisko wnioskodawcy – np. Jan Kowalski. Możliwe jest dodanie do firmy innych elementów, np. określających profil działalności – np. Jan Kowalski dorabianie kluczy. Możliwe jest dodanie również nazwy fantazyjnej – np. Jan Kowalski – Czarna Perła.

ważne
Nazwę firmy należy przemyśleć. Osoba fizyczna może figurować CEIDG tylko pod jednym wpisem. Nie ma możliwości, aby jeden przedsiębiorca wpisał się do CEIDG kilkakrotnie pod innymi firmami (nazwami). Jest to kłopotliwe w przypadku umieszczania w firmie nazw określających profil działalności, jeżeli przedsiębiorca wykonuje różne, często nieuzupełniające się jej rodzaje – np. Jan Kowalski, dorabianie kluczy, usługi prawne, czy Jan Kowalski usługi dentystyczne, mechanika samochodowa.

We wniosku CEIDG można również podać skróconą nazwę działalności. Nazwa skrócona nie musi zawierać imienia i nazwiska przedsiębiorcy. Odwołując się do wcześniejszych przykładów nazwą skróconą firmy Jan Kowalski – Czarna Perła może być samo określenie fantazyjne – Czarna Perła.

Zgodnie z przepisami, dane na fakturach i rachunkach w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej muszą zawierać m.in. imię i nazwisko przedsiębiorcy. Nie można zatem posługiwać się na nich nazwą skróconą, jeżeli nie ma w niej imienia i nazwiska przedsiębiorcy.

W przypadku spółki cywilnej jej nazwa musi składać się co najmniej z nazwisk wszystkich wspólników.

 

Nazwa spółki w KRS

 

W przypadku spółek wpisanych do KRS w zależności od rodzaju spółki obowiązują inne zasady. Zasadą odnoszącą się do wszystkich rodzajów spółek jest konieczność podania formy prawnej na końcu nazwy (np. spółka jawna, spółka z o.o., S.A.). Poniżej przykłady nazw przy założeniu, że wspólnikami są trzy osoby – Kowalska, Nowak i Zając.

W przypadku spółki jawnej w nazwie musi się znaleźć nazwisko co najmniej jednego wspólnika.

Kowalska, Nowak, Zając sp. j., Kowalska sp. j. Kowalska zakład fryzjerski sp.j.

W przypadku spółki partnerskiej w nazwie musi znaleźć się nazwisko co najmniej jednego wspólnika, a jeżeli nazwiska wszystkich wspólników nie są uwzględnione, również dopisek „i partner" albo „i partnerzy".

Radcowie prawni Kowalska i partnerzy, Tłumacze przysięgli Kowalska, Nowak i partner

Uwaga, spółkę partnerską mogą tworzyć wyłącznie przedstawiciele wolnych zawodów.

W przypadku spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej w nazwie musi znaleźć się nazwisko komplementariusza (podmiotu odpowiedzialnego całym majątkiem za zobowiązania spółki). Jeżeli komplementariuszem jest spółka – należy podać jej pełna nazwę, wraz z formą prawną.

Zając usługi poligraficzne sp. k., Kowalska i Zając hurtownia tkanin s.k.a., a jeżeli komplementariuszem jest spółka z. o.o. „Czarna Perła" to firma spółki komandytowej albo komandytowo akcyjnej to przykładowo Hurtownia tkanin Czarna Perła spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej nazwa nie musi zawierać nazwisk albo nazw udziałowców/akcjonariuszy – nazwa jest co do zasady dowolna.

 

Nazwy zastrzeżone i wprowadzające w błąd

 

Używanie niektórych członów nazw jest zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów, które świadczą usługi w określonym zakresie. Przykładem są np. wyrazy „bank", „towarzystwo ubezpieczeń", "klinika".

 

Nazwa przedsiębiorstwa nie może również wprowadzać w błąd co do zakresu działalności.

 

Przedsiębiorca nie może się również podszywać pod innego przedsiębiorcę. Działając na tym samym rynku – np. sprzedając towary o takich samych funkcjach (przykładowo napoje gazowane), nowy przedsiębiorca nie może oznaczyć swojej firmy jako Coca-Cola czy Pepsi.

 

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies