Kasa na dobry początek...

25.07.2016 Zakładanie działalności

Zanim założysz własną działalność gospodarczą, sprawdź czy i skąd możesz uzyskać finansowanie na jej rozpoczęcie.

 

Urząd pracy

 

Przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej może ubiegać się o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP), które obecnie stanowią formę walki z bezrobociem. Głównym atutem takiej dotacji jest fakt, iż jest ona bezzwrotna. Przedsiębiorstwo ubiegające się o dotacje może ją otrzymać, bez konieczności ponoszenia uprzednich wydatków z własnej kieszeni.

 

Kto może się ubiegać?

 

Osobami uprawnionymi do ubiegania się i otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej, są osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy oraz absolwenci Centrum Integracji Społecznej (CIS) i Klubów Integracji Społecznej (KIS), jeżeli nie pozostają w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Dodatkowo, osoby te muszą spełniać równocześnie poniższe kryteria:
 1. zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą,
 2. nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
 3. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de mnimis,
 4. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – wymagane jest złożenie oświadczenia o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym,
  w okresie przed upływem, co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 5. zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia,
 6. nie podejmą zatrudnienia,
 7. nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 8. nie złożyły do innego starosty wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 9. w wyznaczonym terminie złożyły kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek,
 10.  nie figurują w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.


Kto nie może się ubiegać?

 

O dotację nie mogą się ubiegać osoby, które prowadzą:

 

Jaka kwota?

 

Maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować, nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

4 313,57 zł x 6 =  25 881,42 zł

Wysokość przyznanych środków jest ustalana z uwzględnieniem rodzaju podejmowanej działalności, szans zdobycia pozycji na rynku oraz po dokonaniu oceny czy planowane wydatki są bezpośrednio i jednoznacznie związane z rodzajem planowanej działalności.

 

Przeznaczenie środków

 

Środki mogą być wydatkowane na:

Pożyczka BGK - pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

 

Każda osoba, która zastanawia się nad rozpoczęciem własnej działalności, ale nie wie jeszcze skąd wziąć na to kapitał – powinna zainteresować się programem „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Niezbędne środki na podjęcie działalności gospodarczej są na wyciągnięcie ręki. Aby skorzystać z oferowanych w ramach programu pożyczek, wystarczy zgłosić się do pośrednika finansowego działającego na danym terenie i złożyć wniosek. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy wypełnianiu wniosku – możesz umówić się na konsultację, podczas której doradca wyjaśni wszystkie wątpliwości i pomoże wypełnić wniosek. Gdy już złożysz kompletny wniosek, decyzja kredytowa podjęta zostanie w ciągu 14 dni roboczych. Jeśli będzie to decyzja pozytywna – od tej chwili wszystko w Twoich rękach:

i najprzyjemniejsza część: wydajesz środki inwestując w swoją firmę!

 

Dla kogo?

 

Z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie” możesz skorzystać, jeśli nie posiadasz zatrudnienia i nie wykonujesz innej pracy zarobkowej oraz jesteś studentem ostatniego roku studiów wyższych lub absolwentem szkoły/uczelni wyższej (do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego) albo zarejestrowanym bezrobotnym.

 

Warunki i zabezpieczenia

 

 

Dofinansowanie z instytucji publicznych może stanowić istotny wkład w rozwój nowopowstałej działalności gospodarczej.

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies