Jak założyć stowarzyszenie?

05.04.2023 Zakładanie działalności
Oceń 5.00/5 (1)

Osoby, które mają te same lub podobne zainteresowania czy cele, chętnie łączą się w stowarzyszenia. Sformalizowanie i rejestracja organizacji pozarządowej dają szereg przywilejów, ale i niosą ze sobą konkretne obowiązki wynikające z przepisów prawa. W artykule przedstawimy procedury, których należy dopełnić podczas zakładania zrzeszenia.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Jako podmiot prawny samodzielnie ustanawia swoją strukturę organizacyjną i wyznacza strategię działania. Stowarzyszenie podejmuje też samodzielne inicjatywy poprzez uchwalanie aktów wewnętrznych, które stanowią o niezależności i samorządności organizacji. Działalność organizacji tego typu opiera się o pracę o charakterze społecznym zrzeszonych członków, którzy dobrowolnie podejmują się realizacji różnych zadań. Podstawowym zaś aktem prawnym, który porządkuje sprawy związane z zakładaniem oraz funkcjonowaniem stowarzyszeń, jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

 

Najważniejsze cechy stowarzyszeń:

 

 

Co ciekawe, odmiennymi typami zrzeszeń są między innymi partie polityczne, związki wyznaniowe czy cechy rzemieślnicze. Należy jednak zaznaczyć, że każdy z wymienionych podmiotów działa w oparciu o oddzielne regulacje prawne.

 

Warto wiedzieć, że nie każde stowarzyszenie musi być rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Polski porządek prawny zakłada dwie ścieżki zakładania i działania zrzeszeń. Pierwszy z nich prowadzi do założenia stowarzyszenia zwykłego. To jednocześnie najprostsza forma organizacji społecznej tego typu. Do jej założenia niezbędna będzie grupa składająca się z co najmniej trzech osób. Jedna z nich powinna piastować funkcję przedstawiciela, reprezentując interesy stowarzyszenia na zewnątrz oraz na przykład w kontaktach z innymi zrzeszeniami czy instytucjami. Podkreślmy, że zrzeszenie zwykłe nie jest podmiotem prawnym, a fundusze przeznaczone na realizację misji organizacji pozyskiwane są ze składek członkowskich.

 

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

Proces zakładania stowarzyszenia zwykłego należy rozpocząć od określenia celu działania. Na tym etapie trzeba też wybrać nazwę oraz ustanowić siedzibę. Informacje takie należy wpisać do regulaminu, który powstaje podczas spotkania założycielskiego. W regulaminie powinny znaleźć się także inne zapisy określające ramy funkcjonowania stowarzyszenia, takie jak:

 

 

Jeśli wypełnimy wspomniane powyżej procedury, możemy zacząć starania o wpisanie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego. W zależności od miejsca, organem takim może być starostwo bądź urząd miasta. Do wniosku z prośbą o wpis do rejestru ewidencji stowarzyszeń zwykłych należy dołączyć stosowną dokumentację:

 

 

Od dostarczenia do organu kompletnego wniosku do podjęcia decyzji o wpisie do ewidencji mija zazwyczaj około tygodnia. Dopiero w momencie pojawienia się stowarzyszenia zwykłego na liście jego członkowie mogą rozpocząć oficjalną działalność. Nieco inaczej wygląda procedura rejestracji, której mogą dokonać organizacje społeczne z co najmniej 7 członkami, lecz zanim do tego przejdziemy, ustalimy jeszcze, kto może zakładać oraz przynależeć do stowarzyszenia.

 

Kto może założyć i być członkiem stowarzyszenia?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, organizacje społeczne mogą być powołane do życia przez polskich obywateli, którzy ukończyli 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Zrzeszenie nie może być jednocześnie założone przez kogoś, kto jest pozbawiony praw publicznych. Osoby zaś, które nie spełniają powyższych kryteriów, również mogą uczestniczyć w tworzeniu stowarzyszenia lub do niego przynależeć. W ich przypadku jednak konieczne jest spełnienie określonych warunków. Ustawodawca przewidział kilka takich sytuacji. Do stowarzyszenia mogą dołączyć:

 

 

Jak zarejestrować stowarzyszenie?

Wróćmy teraz do stowarzyszeń, które mogą pochwalić się co najmniej 7 członkami. W ich przypadku, inaczej niż ma to miejsce w zrzeszeniach zwykłych, można starać się o rejestrację organizacji i wpisanie jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Od czego zacząć? Jeśli zależy nam na przekształceniu organizacji w podmiot prawny, niezbędne będzie przygotowanie projektu statutu. W następnej kolejności należy zwołać zebranie założycielskie – w trakcie obrad powinno się wyłonić komitet założycielski, a także podjąć uchwałę o powołaniu stowarzyszenia. Po dopełnieniu powyższych procedur można przygotować dokumentację niezbędną do tego, żeby złożyć prawidłowy wniosek do rejestracji zrzeszenia w KRS. Oto, co trzeba do niego dołączyć:

 

 

To jednak nie wszystkie warunki, jakie należy spełnić, żeby zarejestrować stowarzyszenie. Każdy z członków wyłonionego zarządu powinien własnoręcznie podpisać wniosek, a stosowne dokumenty muszą być dostarczone w ciągu 7 dni od zebrania założycielskiego. Niezbędne będzie także zaświadczenie o dokonaniu opłaty rejestracyjnej lub zwolnieniu z konieczności uregulowania wspomnianej opłaty. Zazwyczaj sąd rozpatruje wnioski o wpisanie stowarzyszeń do rejestru KRS w przeciągu 3 miesięcy.

 

Zatrzymajmy się jeszcze na moment przy przywilejach i prawach, jakie przysługują po rejestracji stowarzyszenia społecznego. Dlaczego sformalizowanie działalności grupy osób może okazać się korzystne z punktu widzenia zrzeszenia? Stowarzyszenie, które zyskuje osobowość prawną i jest wpisane do KRS może prowadzić działalność gospodarczą, przyjmować darowizny i dotacje, korzystać z publicznego wsparcia finansowego, powoływać do życia terenowe jednostki organizacyjne oraz posiadać statut organizacji pożytku publicznego.

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies