Świadczenia aktywizacyjne

08.03.2022 Artykuły i wideo
Oceń 5.00/5 (1)

Pracodawca chcący zatrudnić osobę bezrobotną może liczyć na różne rodzaje wsparcia. Jednym z nich jest świadczenie aktywizacyjne. Przed złożeniem stosownych wniosków należy sprawdzić, na czym polega ten rodzaj pomocy finansowej oraz jakie warunki spełnić, aby móc z niej skorzystać.

Świadczenie aktywizacyjne a dodatek aktywizacyjny – poznaj różnicę

Zanim jednak wyjaśnimy, na jakich zasadach działa tego typu instrument wspierający zatrudnienie, należy rozróżnić dwa podobnie brzmiące pojęcia, które funkcjonują w obowiązującym nazewnictwie. Świadczenie aktywizacyjne to wsparcie przeznaczone dla pracodawcy, który myśli o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu osoby bezrobotnej wracającej na rynek pracy w dwóch przypadkach:

 

Jako pracodawcę rozumie się tu każdą osobę prawną, jednostkę organizacyjną lub osobę fizyczną zatrudniającą
pracowników.

 

Świadczenie dla pracodawców łatwo pomylić z innym pojęciem, a mianowicie dodatkiem aktywizacyjnym. Jest to forma pomocy skierowana do osób bezrobotnych, które znalazły pracę z własnej inicjatywy lub za pośrednictwem urzędu pracy, ale otrzymują wynagrodzenie mniejsze od minimalnego. Dodatkowym warunkiem jest to, że zatrudnienie należy znaleźć w trakcie pobierania zasiłku.

 

Czemu służy świadczenie aktywizacyjne

Dodatek finansowy tego typu ma na celu wsparcie pracodawcy w zatrudnianiu osób powracających na rynek pracy po wychowaniu dziecka lub sprawowaniu opieki nad osobą zależną. Jednocześnie jest to pomoc kierowana w stronę samych bezrobotnych, którzy po dłuższej przerwie mogą mieć kłopot ze znalezieniem zatrudnienia.

 

Rodzaje dostępnych świadczeń aktywizacyjnych

Świadczenie aktywizacyjne dla pracodawców chcących zatrudnić osoby bezrobotne w pełnym wymiarze czasu wypłacane jest z Funduszu Pracy odpowiednio przez 12 lub 18 miesięcy. W pierwszym przypadku będzie to wsparcie finansowe w wysokości 50% od wynagrodzenia minimalnego (w wymiarze miesięcznym). W drugim przypadku będzie to wsparcie finansowe w wysokości jednej trzeciej od wynagrodzenia minimalnego (w wymiarze miesięcznym).

 

Istnieje jednak dodatkowy warunek: pracodawca chcący wykorzystać tę pomoc będzie musiał zapewnić, że osoba bezrobotna zostanie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (po upływie 12 miesięcy) lub 9 miesięcy (po upływie 18 miesięcy). Tylko w ten sposób świadczenie aktywizacyjne z Funduszu Pracy zostanie wykorzystanie zgodnie z założeniem. W przeciwnym razie konieczny okaże się zwrot otrzymanych na ten cel środków.

 

Ile wynosi wsparcie finansowe

Wysokość świadczenia aktywizacyjnego uzależniona jest od aktualnej płacy minimalnej. W roku 2022 będzie to wsparcie w wysokości 1505 zł brutto dla 12 miesięcy oraz 1003,33 zł brutto dla 18 miesięcy.

 

Jakie warunki należy spełnić

Nie każdy może skorzystać ze wsparcia finansowego tego typu. Pracodawca, który chce otrzymywać świadczenie aktywizacyjne, powinien wyrazić chęć zatrudnienia osoby, która zrezygnowała z pracy zarobkowej ze względu na konieczność opiekowania się dzieckiem lub osobą zależną na 3 lata przed rejestracją w urzędzie pracy. Ponadto zatrudniający nie może być jednocześnie pożyczkobiorcą Funduszu Pracy.

 

Pracodawca musi mieć również na uwadze, aby rodzic lub opiekun poszukujący zatrudnienia spełniał określone wymagania związane z wykonywanym zawodem. Warto wiedzieć też, że zgodnie z ustawą, świadczenie aktywizacyjne wypłacane jest na podstawie tzw. zasad dopuszczalności de minimis (pomocy publicznej udzielanej małym i średnim przedsiębiorcom).

 

Jak uzyskać wsparcie z Funduszu Pracy

Chcąc skorzystać z pomocy finansowej na zatrudnienie rodzica lub opiekuna osoby zależnej, należy złożyć stosowny wniosek. Będzie to dokument z prośbą o zawarcie umowy ze starostą na przyznanie świadczenia aktywizacyjnego. Można to uczynić osobiście w najbliższym urzędzie pracy, drogą pocztową lub poprzez e-mail, korzystając z wniosków elektronicznych udostępnianych przez PUP. Wniosek zostanie rozpatrzony w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty złożenia. Przed wysyłką należy sprawdzić, czy dołączono do niego wszystkie stosowne dokumenty.

 

Umowa zostanie zawarta, jeśli pracodawca spełni określone przez ustawę warunki, a także jeśli urząd będzie dysponował środkami z Funduszu Pracy. Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie, pracodawca ma 60 dni na zatrudnienie rodzica lub opiekuna osoby zależnej, który dotychczas był bezrobotny. Po upływie tego czasu urząd może anulować umowę bez poinformowania o tym zainteresowanego. Jednocześnie wiele urzędów rości sobie prawo do kontrolowania warunków umowy. Natomiast każda zmiana w warunkach zatrudnienia powinna być przekazywana w trybie pilnym.

 

Czy i kiedy pracodawca musi zwrócić środki pieniężne

Może dojść do sytuacji, w której pracodawca będzie chciał zakończyć stosunek pracy przed upływem minimalnego czasu wyznaczonego na zatrudnienie osoby bezrobotnej. W takim przypadku zobowiązany jest do zwrotu całości środków na aktywizację, jakie otrzymał z Funduszu Pracy. Trzeba mieć również na uwadze, że do świadczenia mogły zostać naliczone dodatkowe odsetki. Ostateczny charakter zwrotu zależy od sytuacji oraz okresu, jaki upłynął od zatrudnienia (szczegóły dostępne są w stosownej ustawie).

 

Podsumowanie

Świadczenie aktywizacyjne to jeden z instrumentów wspierających zatrudnienie osób bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu. Pomoc skierowana jest w tym przypadku do pracodawcy, który chce przyjąć do firmy rodzica lub opiekuna osoby zależnej przebywającego na zasiłku. Ma to na celu wsparcie finansowe w wypłacie wynagrodzenia przez pierwszych kilkanaście miesięcy. Pomoc przekazywana jest na podstawie umowy zawartej ze starostą. Wsparcie nie przysługuje w momencie, gdy pracodawca pobiera pożyczkę z Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

 

Wszystkie informacje dotyczące świadczenia aktywizacyjnego znajdują się w art. 60b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szereg dodatkowych podpowiedzi można znaleźć również na stronach urzędów pracy przypisanych do danego regionu.

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies