Zmiany w PIT 2017 i ulga na działalność badawczo – rozwojową. Kto zyska na zmianie przepisów?

06.02.2017 Prowadzenie działalności
Oceń 5.00/5 (1)
Ekspert
Ewa Bujak communications & PR consultant
firma: DobryPR
Napisz do eksperta

Napisz do eksperta
Ewa Bujak

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nas zmodyfikowane przepisy podatkowe. Wśród zmian znajdzie się m.in.: wprowadzenie degresywnej kwoty wolnej od podatku, na której według Ministerstwa Finansów zyska około 3 milionów najmniej zamożnych podatników. Natomiast przedsiębiorców do prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej zachęcić mają ulgi przewidziane w tzw. „małej ustawie o innowacyjności”.

Degresywna kwota wolna od podatkuZaproponowana zmiana PIT to wprowadzenie, oprócz już istniejącej progresywnej skali podatkowej, degresywnej (malejącej) kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że od 2017 r. wyższy dochód to nie tylko wyższy podatek, ale też niższa kwota wolna od podatku.

 

Ustawa pozostawiła progi podatkowe bez zmian, jednak zmieniła przepisy dotyczące kwoty zmniejszającej podatek. W 2017 roku po przekroczeniu 85 528 zł rocznego dochodu nadwyżka opodatkowana będzie podatkiem 32%. Dochody poniżej tego progu opodatkowane będą 18% PIT (przy uwzględnieniu przysługującej kwoty zmniejszającej podatek). Nowelizacja zakłada stopniowe zmniejszanie kwoty wolnej od podatku, aż do jej likwidacji (przy dochodzie 127 000 zł).

 

Dla najmniej zarabiających kwota wolna od opodatkowania wynosiła będzie 6 600 zł rocznie, co odpowiada obecnej wysokości minimum egzystencji ogłaszanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Tym samym osoby, których roczne dochody nie przekroczą 6 600 zł rocznie nie zapłacą podatku w ogóle. Podatnicy, których roczne dochody mieszczą się w przedziale od 6 600 zł do 11 000 zł będą mogli odliczyć kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy 1 188 zł, a 556 zł 02 gr. Roczne dochody przekraczające 11 tys. zł, ale nieprzekraczające 85 528 zł będą uprawniały do skorzystania z dotychczasowej kwoty zmniejszającej podatek (tj. 556 zł 02 gr). Na zmianie ucierpią podatnicy uzyskujących roczne dochody przekraczające 85 528 zł. Dla nich kwota zmniejszającej podatek będzie malała w zależności od dochodu od 556 zł 02 gr do 0 zł przy dochodach przekraczających 127 000 zł.

                         

 

Warto zaznaczyć, że w kolejnych latach kwota wolna od podatku będzie waloryzowana.

 

Ulgi 2017 w PIT

Nowe zasady nie oznaczają utraty prawa podatników do korzystania z ulg podatkowych. Wszystkie ulgi z roku poprzedniego zostały zachowane, podobnie jak możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków i osób samotnie wychowujących dziecko.

 

Zaliczki na podatek

W przypadku podatników, których dochody nie przekroczą 85 528 zł, kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek pozostaje na tym samym poziomie (556,02 rocznie, czyli 46,33 miesięcznie). Natomiast w przypadku osób, których dochody przekroczą pierwszy próg skali podatkowej miesięczne zaliczki na podatek nie będą umniejszane o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (tj. o 46,33 zł), począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym kwota dochodu 85 528 zł została przekroczona. Dla podatników, którzy osiągną roczny dochód w kwocie wyższej niż 127 000 zł, roczna kwota zmniejszająca podatek zostaje całkowicie zlikwidowana, dlatego jeżeli kwota zmniejszająca podatek zostanie uwzględniona przy obliczaniu zaliczek na podatek, przy rozliczeniu rocznym kwota 556,02 będzie musiała zostać zwrócona.

 

Zmiany PIT - kto zyska, kto straci

 

Według Ministerstwa Finansów na zmianie przepisów zyska około 3 mln najmniej zamożnych podatników - dorabiający pracownicy, studenci, emeryci i renciści. MF na swoich stronach opublikował kilka obrazowych przykładów:

Źródło: Ministerstwo Finansów

Źródło: Ministerstwo Finansów

Źródło: Ministerstwo Finansów

Około 21 mln podatników nie odczuje zmiany. Szacunkowo zerową kwotą wolną objętych będzie 650 tys. najbogatszych podatników z drugiego progu podatkowego.

 

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

 

W 2017 r. ulgę powinni odczuć przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalności badawczo-rozwojową. 30 listopada 2016 r. opublikowana została ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

W ustawie zaproponowano zestaw różnorodnych instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej.

W obszarze PIT zmiany obejmują:

  1. Zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej.

Celem zmian jest zmniejszenie ryzyka długoterminowych przedsięwzięć, a także zwiększenie udział takich podmiotów jak uczelnie, w komercjalizacji wyników badań.

  1. Rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu.

Stanowić to ma zachętę do ponoszenia wydatków w tym zakresie. Regulacja skierowana została do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców (MŚP).

  1. Zwiększenie kwot kosztów kwalifikowanych.

Rozwiązanie zawarte w ustawie zakłada podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych:

Wzrost kwoty odliczenia ma zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w działalność B+R oraz wykazywania nakładów ponoszonych na innowacje.

  1. Wydłużenie okresu możliwości odliczenia kosztów na działalność B+R.

Ustawa wydłuża z obecnych 3 do 6 lat okres, w jakim można odliczyć koszty poniesione na działalność B+R. Jest to korzystne dla przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną, której efekty są często widoczne w dłuższym okresie czasu. Sześcioletni okres rozliczania daje możliwość “przesunięcia” odliczenia na później.

  1. Wprowadzenie zwrotu gotówkowego dla nowo powstających przedsiębiorstw (startupów) prowadzących działalność B+R.

Podatnik będzie mógł stosować to rozwiązanie jako alternatywę wobec wydłużenia okresu odliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorca, który poniósł wydatki na B+R i równocześnie zanotował stratę, mógłby od razu otrzymać zwrot gotówkowy, w wysokości 18% lub 19% potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia.

 
 
#Pakiet Kredytowy

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies