Zmiana formy opodatkowania

01.03.2018 Prowadzenie działalności
Oceń 0.00/5 (0)

Rentowność prowadzenia działalności gospodarczej zależy nie tylko od skali przychodów oraz poziomu ponoszonych kosztów. Wpływ na opłacalność przedsięwzięcia ma także wybór odpowiedniej formy opodatkowania, dlatego warto wiedzieć w jakich okolicznościach przedsiębiorca ma możliwość dokonania zmiany dotychczasowej formy opodatkowania.

Jaką formę opodatkowania dla swojej działalności może wybrać osoba fizyczna?

 

Osoby fizyczne, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej mają do wyboru 4 formy opodatkowania:

ważne
Oczywiście nie każdy może wybierać z pośród powyższych form, ponieważ poza zasadami ogólnymi reszta jest obwarowana wieloma warunkami.

Zgłoszenie działalności i wybór formy opodatkowania

 

Chcąc zgłosić działalność w trakcie roku należy wybrać formę opodatkowania za pomocą:

ważne
Powyższe dokumenty dotyczą ryczałtu ewidencjonowanego, zasad ogólnych oraz podatku liniowego. W przypadku zgłoszenia formy opodatkowania kartą podatkową przyszły przedsiębiorca składa formularz CEIDG-1 z dołączonym formularzem PIT-16.

Aktualny wzór formularza PIT-16 można znaleźć pod adresem:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5125734/Form-PIT-16-14-2016.pdf

Zmiana formy opodatkowania

 

W sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadząc już działalność gospodarczą stwierdził, że wybrana przez niego forma opodatkowania jest niekorzystna, wówczas może ją zmienić nie później niż 20 stycznia roku następnego a jednocześnie roku, którego ma dotyczyć nowa forma opodatkowania. W trakcie roku podatkowego nie można dokonać zmiany formy opodatkowania z pewnymi wyjątkami (tutaj link do artykułu o zmianach form opodatkowania w praktyce). Natomiast należy podkreślić, że jeżeli podatnik prowadzący działalność gospodarczą nie złoży do 20 stycznia roku, w którym chce, aby jego działalność była opodatkowana w innej formie, oświadczenia albo aktualizacji CEDIG-1, wówczas będzie musiał kontynuować przez cały rok dotychczasową formę opodatkowania.

Przykład

Pan Zbigniew prowadzi działalność gospodarczą, gdzie dochód z tytułu tej działalności opodatkowany jest na zasadach ogólnych. W 2018 r. Pan Zbigniew chciałby zgłosić zmianę formy opodatkowania z zasad ogólnych na podatek liniowy. Może tego dokonać najpóźniej 20 stycznia 2018r. składając:

  • aktualizację formularza CEIDG albo
  • pisemne oświadczenie informujące o zmianie formy opodatkowania, które należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres zamieszkania przedsiębiorcy.

 

Obligatoryjna zmiana formy opodatkowania

 

Niekiedy zdarza się, że podatnik prowadzący już działalność gospodarczą utraci w ciągu roku prawo do jej opodatkowania na dotychczasowych zasadach.

 

Utrata prawa w trakcie roku do opodatkowania kartą podatkową

 

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową może utracić prawo do tej formy opodatkowania na skutek:

Podatnik, który utracił prawo do opodatkowania swojej działalności kartą podatkową ma obowiązek powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od zmiany powodującej:

- na formularzu PIT-16Z dostępnym na stronie MF:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3136547/Form-PIT-16Z-2015.pdf

Dodać należy, że gdy podatnik:

- wówczas, naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję o wygaśnięciu prawa do opodatkowania kartą podatkową a ponadto podatnik będzie obowiązany płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy. Skutkuje to tym, że dotychczas w trakcie roku kwoty na podatek z tytułu karty podatkowej zostaną zaliczona na poczet zaliczek z tytułu zasad ogólnych (bez możliwości przejścia w danym roku na ryczałt nawet jeśli spełni wymogi tej formy opodatkowania). Oczywiście w takiej sytuacji podatnik jest zobligowany do założenia Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym otrzymał decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

 

Utrata prawa w trakcie roku do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

 

Z kolei opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym utrata prawa do opodatkowania tą formą może nastąpić z powodu:

- jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Utrata prawa w trakcie roku do zryczałtowanych form i co dalej?

 

Dzień, w którym podatnik utracił prawo zarówno do karty podatkowej jak i ryczałtu ewidencjonowanego stanowi pierwszy dzień podlegania opodatkowaniu:

 

Podatnicy, którzy po utracie prawa do dotychczasowej, zryczałtowanej formy opodatkowania będą stosowali zasady ogólne, będą zobligowani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z kolei podatnicy, którzy po utracie prawa do dotychczasowej formy opodatkowania będą stosowali ryczałt ewidencjonowany, wówczas będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży dla celów ryczałtu. Ponadto należy podkreślić, że przedsiębiorcy, którzy utracili prawo do zryczałtowanych form opodatkowania nie mogą w danym roku podatkowym wybrać opodatkowania podatkiem liniowym. W przypadku utraty prawa do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w pierwszej kolejności podatnik jest zobowiązany sporządzić remanent na dzień utraty tegoż prawa. 

 

Podatnicy, którzy utracili prawo do ryczałtu ewidencjonowanego a będą stosowali zasady ogólne muszą w prawidłowy sposób ustalić dochód podatkowy

 

Z kolei podatnicy, którzy utracili prawo do korzystania z opodatkowania kartą podatkową są zobligowani od dnia, w którym utracili prawo:

 

Utrata prawa w trakcie roku do opodatkowania podatkiem liniowym

 

Podatnik może utracić w ciągu roku prawo do podatku liniowego w sytuacji, gdy osiągnie przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego albo aktualnego pracodawcy. Rzecz w tym wypadku polega na tym, że przedsiębiorca, który np. w marcu 2017 r. otworzył działalność gospodarczą (forma opodatkowania podatek liniowy) natomiast w styczniu 2017 r. rozwiązał stosunek pracy i jednocześnie po zarejestrowaniu działalności (w tym samym roku podatkowym) wystawił fakturę za świadczenie dla byłego pracodawcy tych samych usług co w ramach rozwiązanej umowy o pracę, to wówczas przedsiębiorca traci możliwość opodatkowania podatkiem liniowym.

 
Krzysztof Ulicki, główny księgowy, Dominus Grupa Doradcza sp. z o.o.

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies