Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

15.04.2017 Prowadzenie działalności
Ekspert
Krzysztof Ulicki główny księgowy
firma: DOMINUS GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Napisz do eksperta
Krzysztof Ulicki

DOMINUS GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

Od wielu lat polscy przedsiębiorcy dokonują zakupów towarów od sprzedawców z Unii Europejskiej. Niektórzy dopiero zamierzają w przyszłości dokonywać tego typu transakcji. O czym zatem należy pamiętać przed przystąpieniem do danych zakupów?

 

WNT stanowi zakup towaru od kontrahenta z Unii Europejskiej przez innego kontrahenta Wspólnoty. Warunkiem zaistnienia WNT przy tym zakupie jest faktyczne przemieszczenie towaru poprzez jego transport czy też wysyłkę z państwa dostawcy do państwa nabywcy.

 

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

 

Nabywca jest zobligowany do opodatkowania transakcji WNT z datą wystawienia faktury przez dostawcę. Gdyby jednak nie wystawił on faktury to daną transakcję należy wówczas opodatkować najpóźniej 15. dnia miesiąca następnego po miesiącu zakupu towarów.

 

Aby zaistniała transakcja WNT muszą być spełnione pewne przesłanki:

ważne
Ponadto należy podkreślić, że jeżeli przedmiotem WNT są nowe środki transportu wówczas nabywcą może być nawet osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Faktura wystawiona w walucie obcej

 

Faktury zakupu WNT wyrażone w walucie obcej należy przeliczyć na polskie złote mnożąc wartość wynikającą z faktury (także z podatkiem VAT jeśli jest tak wystawiona) przez średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (dla potrzeb rozliczenia VAT jak i podatku dochodowego).

 

W jaki sposób i w jakich deklaracjach wykazuje się WNT?

 

Podatnicy, którzy zobowiązani są do rozliczania transakcji WNT czyli:

 1. osoby fizyczne lub prawne będące podatnikami VAT zarejestrowane do transakcji unijnych,
 2. osoby fizyczne lub prawne będące podatnikami zwolnionymi z VAT zarejestrowane do transakcji unijnych,
 3. osoby fizyczne lub prawne będące podatnikami zwolnionymi z VAT, gdy łączna wartość nabytych towarów od kontrahentów z Unii Europejskiej w poprzednim roku podatkowym przekroczy kwotę 50 000 zł.

NABYWCA
CZYNNY PODATNIK VAT

NABYWCA
ZWOLNIONY PODATNIK VAT

Wykazanie sumy transakcji WNT
za dany miesiąc

Wykazuje sumę transakcji WNT
za dany miesiąc

Zawsze dolicza podatek VAT należny do wartości transakcji WNT według stawki krajowej VAT.

Zawsze dolicza podatek VAT należny do wartości transakcji WNT według stawki krajowej VAT.

Ma prawo odliczyć podatek VAT należny
w całości poprzez ujęcie podatku VAT naliczonego w deklaracji VAT-7, VAT-7K

Nie ma prawa odliczyć tego podatku oraz musi go zapłacić do 25 dnia miesiąca następnego.

Transakcje WNT należy wykazać
w deklaracji VAT-7, VAT-7K:

 1. po stronie sprzedaży
  w tabeli C, w komórce nr 10 i 11
 2. po stronie zakupu w tabeli D2, w komórce nr 45 i 46

Transakcje WNT należy wykazać
w deklaracji VAT-8 w tabeli C, w komórce
nr 10 i 11

Transakcje WNT z podziałem na unijnych kontrahentów należy wykazać w deklaracji VAT-UE w tabeli D

Transakcje WNT z podziałem na unijnych kontrahentów należy wykazać w deklaracji VAT-UE w tabeli D

 

Terminy składania deklaracji.

Zarówno nabywca będący czynnym jak i zwolnionym podatnikiem z VAT w przypadku rejestracji do transakcji wewnątrzwspólnotowych jest zobligowany do składania w odpowiednich terminach poniżej wykazanych deklaracji.

 

NABYWCA
CZYNNY PODATNIK VAT

NABYWCA
ZWOLNIONY PODATNIK VAT

Składa deklarację:

 1. VAT – 7 do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu transakcji
 2. VAT – 7K 25 dnia miesiąca następnego po kwartale transakcji

Składa deklarację:

 1. VAT – 8 do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu transakcji

Składa deklarację:

 1. VAT – UE do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu transakcji

Składa deklarację:

 1. VAT – UE do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu transakcji
 

Udokumentowanie transakcji WNT

 

Dla potwierdzenia nabycia towarów od kontrahenta unijnego wystarczy faktura zakupu
w której:

 

Rozliczanie podatku VAT po zmianie przepisów

 

W przypadku nabywców czynnych podatników VAT doliczoną kwotę podatku należnego mogą w całości odliczyć. Standardowo wykazują w rozliczeniu za miesiąc nabycia podatek VAT należny (w deklaracji VAT-7, 7K w rubryce sprzedaży) i naliczony (w deklaracji VAT-7, 7K, 8 w rubryce zakupu).

Jednakże odbiorca musi otrzymać fakturę zakupu w ciągu 3 miesięcy po miesiącu nabycia towarów. Jeśli w tym terminie nie otrzymał faktury a jednocześnie:

ważne
Należy przy tym podkreślić, iż jeżeli w rozliczeniu za miesiąc zakupu nabywca wykazał VAT należny i naliczony (odliczył VAT należny) a otrzymał fakturę zakupu w ciągu 3 miesięcy to rozliczenie podatku VAT  w złożonych deklaracjach zostaje bez zmian.

                        

 

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies