Skąd się bierze kurs walutowy?

30.08.2016 Prowadzenie działalności
Oceń 5.00/5 (2)
Ekspert
Agnieszka Mazek ekspert ds. walutowych platform transakcyjnych
firma: Alior Bank S.A
Napisz do eksperta

Napisz do eksperta
Agnieszka Mazek

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

Kurs walutowy odzwierciedla różnicę w atrakcyjności inwestycyjnej oraz potencjale gospodarczym poszczególnych krajów. Na kształtowanie się kursu walutowego ma wpływ wiele różnorodnych czynników. Z jednej strony są to determinanty makroekonomiczne, takie jak: polityka monetarna banku centralnego, czy decyzje rządu w zakresie finansów publicznych. Z drugiej strony kwotowania walut to wynik gry popytu i podaży toczącej się pomiędzy uczestnikami rynku.

 

Eksporterzy i importerzy wymieniają waluty w celu regulowania zobowiązań związanych m.in. z kontraktami handlowymi, banki zgłaszają zapotrzebowanie na daną walutę w celu zakupu obligacji wybranego kraju, fundusze inwestycyjne i spekulanci walutowi szukają dodatkowych zysków. Mnogość czynników wpływających na notowania walut ukazuje jak bardzo złożony jest to rynek.
 

Poniżej poznasz podstawowe terminy używane na rynku walutowym oraz zasady wyliczania kursu walutowego na dowolną datę.
 

Podstawowe terminy:

Kurs walutowy
to cena jednej waluty wyrażona w innej walucie, określa ilość jednostek jednej waluty (waluta kwotowana) po jakiej możemy kupić oraz sprzedać jednostkę drugiej waluty (waluta bazowa).

Waluta bazowa jest prezentowana jako pierwsza i wykorzystywana jako punkt odniesienia dla kursu walutowego. Walutami bazowymi są najczęściej waluty o dużym znaczeniu międzynarodowym, np.: USD, EUR, CHF, GBP oraz JPY.

Waluta kwotowana służy do wyceniania i rozliczania transakcji kupna lub sprzedaży waluty bazowej. Zazwyczaj walutami kwotowanymi są waluty mniej płynne na rynku i o mniejszym znaczeniu globalnym, np.: CZK, PLN, RON, HUF, DKK i wiele innych.

 

Jak odczytywać kwotowanie walutowe?

 

Grafika pokazuje przykładowe kwotowanie dla pary EUR/PLN. Kwotowania prezentowane są dwustronnie, z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. W kwotowaniu EUR/PLN, EUR jest walutą bazową, a PLN walutą kwotowaną.
 

Kurs po lewej stronie (BID) – klient (biorca ceny) sprzedaje EUR i dostaje PLN po kursie 4,4218.
 

Kurs po prawej stronie (ASK/ Offer) – klient (biorca ceny) kupuje EUR za PLN po kursie 4,4589.
 

 

Skąd bierze się kurs?

 

Handel walutami na rynku międzybankowym zaczyna się w poniedziałek, gdy rozpoczyna się dzień w Azji i trwa do końca dnia w piątek, w USA. Transakcje na rynku walutowym zawierane są przez całą dobę. Rynek walutowy jest zdecentralizowany, co oznacza, że nie ma jednego miejsca handlu, a kurs zależy od ustaleń pomiędzy stronami transakcji. Informacje o orientacyjnym poziomie kursów walutowych można znaleźć na stronach banków centralnych, w serwisach oferowanych przez agencje informacyjne, takie jak Bloomberg czy Thomson Reuters, a wreszcie na różnych portalach internetowych. Najczęściej notowania te prezentują kursy po jakich teoretycznie można by dokonać wymiany 1 miliona waluty bazowej z datą rozliczenia za 2 dni robocze (spot).
 

Spot – termin, na który są kwotowane instrumenty rynku finansowego. Zgodnie z konwencją rynkową dla PLN termin za 2 dni robocze, dotyczy kwotowań i daty rozliczenia transakcji walutowych. Zawierając transakcję na datę Spot, dziś ustalamy kurs a rozliczenie następuje za 2 dni robocze, czyli za 2 dni robocze wymieniamy walutę po kursie ustalonym dzisiaj, niezależnie od zmian na rynku.

 

Z czego wynika kurs na dzisiaj?
 

Kwotowania widoczne w serwisach informacyjnych są kwotowaniami indykatywnymi (niewiążącymi). Aby otrzymać kwotowanie transakcyjne (wiążące) i móc zrealizować transakcję wymiany, należy zdefiniować kwotę przewalutowania, stronę transakcji oraz dzień rozliczenia transakcji. Aktualnie firmy najczęściej korzystają z pomocy dealera walutowego w banku i zawierają transakcję przez telefon. Na popularności zyskują też platformy do wymiany walut online, np.: eFX Trader.
 

Kwotowania na datę inną niż spot korygowane są o punkty swapowe.
 

Punkty swapowe wynikają z oprocentowania stawek depozytowych w poszczególnych krajach. Są stosowane aby zrównoważyć rynek walutowy i pieniężny.

 

Aktualne stawki stóp procentowych (depozytów) w Polsce są wyższe, niż odpowiednie stawki m.in. w USA, Wielkiej Brytanii oraz w strefie Euro. Przekłada się to na wartość punktów swapowych na poszczególne terminy rozliczenia. Przykładowe wyliczenie kursów terminowych przy powyższych założeniach zostało zaprezentowane w Tabeli 1.

Tabela 1. Przykładowa wartość punktów swapowych i ich wpływ na wysokość kursu na wybrany termin.


Formuła: kurs na wybrany termin = kurs spot + uśredniona wartość punktów swapowych/10000.

 

Kurs EUR/PLN na dzisiaj jest niższy, niż kurs spot, kwotowanie tej samej pary na datę rozliczenia za 1 miesiąc jest wyższe od kursu spot. Wartość punktów swapowych jest zależna od liczby dni, które pozostały do daty rozliczenia transakcji. Im data bardziej odległa tym wartość punktów jest wyższa.

 

Dlaczego opłaca się zawierać transakcje z datą rozliczenia w przyszłości?
 

Przedsiębiorstwa, których obrót walutowy stanowi istotną część obrotu, stosują różne narzędzia zabezpieczające przed zmianą kursu. Dzięki wiedzy dotyczącej punktów swapowych możemy dzisiaj ustalić kurs po jakim wymienimy walutę w dowolnym momencie w przyszłości. Znając przyszły kurs rozliczenia możemy łatwiej zarządzać polityką cenową naszych towarów i usług. Takie zabezpieczenia mogą stosować zarówno importerzy, jak i eksporterzy.
 

Wartością dodaną dla eksportera jest to, że już dziś może ustalić, że wymieni walutę w przyszłości po kursie wyższym niż aktualny, niezależnie od zmian na rynku. Aby móc dokonywać transakcji terminowych wymagany jest jedynie limit skarbowy, który jest oferowany przez większość banków.
 

Kursy głównych walut do PLN zmieniają się parę razy na sekundę, skala i ilość tych zmian zależy od kwotowań otrzymanych od instytucji finansowych zawierających transakcje na rynku walutowym. Większa zmienność kursu jest obserwowana w trakcie publikacji ważnych danych ekonomicznych, czy istotnych wydarzeń politycznych, gospodarczych oraz społecznych. Pomimo wiedzy o kształtowaniu się kursu w przeszłości czy analiz eksperckich, trudno ex ante wyznaczyć idealny moment na zawarcie transakcji. Przedsiębiorcy, jak również klienci indywidualni, mogą skorzystać z porad specjalistów rynkowych w celu zminimalizowania ryzyka związanego z ruchami na rynku walutowym.

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies