Rejestracja spółki cywilnej w REGON

09.12.2016 Prowadzenie działalności
Oceń 0.00/5 (0)

Jako przedsiębiorca masz obowiązek zarejestrowania prowadzonej działalności w prowadzonym przez GUS krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Jeśli rejestrujesz się w CEIDG lub KRS wpis do rejestru REGON następuje automatycznie na podstawie danych przesyłanych z tych rejestrów. Są jednak pewne wyjątki. W sytuacjach gdy wpis, zmiana lub skreśleniem wpisu do rejestru REGON nie następuje z urzędu, podmioty gospodarcze są zobowiązane do samodzielnego złożenia wniosku. Obowiązek ten dotyczy m.in. procedury rejestracji, zmiany danych, albo zamknięcia spółki cywilnej.

Wnioski do GUS składa się na formularzach RG-OP (lub RG-OF) wraz z odpowiednimi załącznikami (druk RG-SC, RG-RD).

 

Druki RG-OP i RG-OF, kto i kiedy je składa?

 

Wniosek RG-OP jest przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz ich jednostek lokalnych z wyłączeniem m.in. przedszkoli i szkół. Wniosek składają wspólnicy spółki cywilnej przy rejestracji (REGON dla spółki cywilnej), zmianach danych i rozwiązaniu spółki. Dodatkowo składają go zarządy wspólnot mieszkaniowych. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów może również złożyć spółka kapitałowa w organizacji. Wynika to z faktu, że ma ona prawo podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do KRS a w tej sytuacji będzie zobowiązana posługiwać się swoim numerem REGON, zanim nastąpi jej formalna rejestracja w KRS.

ważne
W przypadku składania wniosku RG-OP przez spółkę cywilną obligatoryjnie należy dołączyć załącznik RG-SC, który jest przeznaczony do zgłoszenia informacji o wspólnikach spółki cywilnej.

Integralną częścią wniosku RG-OP jest załącznik „RG-RD Wykonywana działalność", który  wypełnia się w przypadku potrzeby wskazywania dużej ilości kodów PKD (więcej niż 9 pozycji).

 

Wniosek RG-OF jest przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu art. 42 ust. 2 ww. ustawy o statystyce publicznej lub ich jednostek lokalnych (nie dotyczy przedsiębiorców podlegających wpisowi do CEIDG). W praktyce wniosek składają najczęściej rolnicy oraz podmioty zajmujące się działalnością leczniczą.  Równocześnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą poinformować GUS składając wniosek RG-OF o zmianach dot. ich działalności, które nie są uwidaczniane w rejestrze CEIDG np. zmiana liczby pracujących.

 

Gdzie należy złożyć RG-OP i w jakim terminie?

 

Wniosek RG-OP lub RG-OF wraz z załącznikami powinien być złożony w urzędzie statystycznym lub jego oddziale w województwie, na terenie którego:

 

Wniosek można złożyć bezpośrednio w wersji papierowej we właściwym Urzędzie Statystycznym. 

ważne
Podmiot jest zobowiązany do zgłoszenia odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie z rejestru REGON.

O czym musisz pamietąć?

 

Pamiętaj, że każdy wypełniony wniosek powinien zostać podpisany przez osobę uprawnioną do  reprezentacji  podmiotu. W przypadku spółki cywilnej wniosek powinien być podpisany  przez wszystkich  wspólników  lub  przez  jednego  ze  wspólników  o  ile  do  wniosku  dołączony  zostanie  dokumentpodpisany przez wszystkich wspólników, potwierdzający powstanie/zgłaszane zmiany/zakończenie działalności spółki  cywilnej.  W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, którego dotyczy składany wniosek. Kwestie związane ze wpisem do rajestru REGON reguluje ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 

Źródło: https://www.biznes.gov.pl

 

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies