Jak zawiesić działalność gospodarczą?

24.02.2020 Prowadzenie działalności
Oceń 0.00/5 (0)

Zakładając swoja firmę często obawiamy się wysokich kosztów jej prowadzenia. ZUS, podatek – jak to wszystko opłacić skoro w sumie nie wiemy kiedy i ile zaczniemy zarabiać na własnej działalności gospodarczej.

 

Zawieszenie działalnośći w CEIDG

 

Jeżeli zamierzasz prowadzić firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, to należy ją zarejestrować w CEIDG – Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli nie zatrudniasz pracowników, to już podczas rejestracji masz możliwość zawieszenia swojej działalności co de facto oznacza, że zarejestrowałeś firmę, która jeszcze nie działa – jest to jedyny wymóg formalny. Wniosek o zawieszenie jest składany na formularzu CEIDG-1 – wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej.

W spółce cywilnej zawieszenie działalności jest możliwe tylko wtedy, gdy wszyscy wspólnicy spółki również zawieszą swoje działalności.

Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej reguluje art.14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378).  

Zgodnie z ustawą, podczas zawieszenia wykonywania działalności, przedsiębiorca ma prawo m.in.:

 

Źródło: art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378).  

 

W trakcie trwania zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działań w ramach działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących dochodów.

Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Podczas wypełniania wniosku, przedsiębiorca wskazuje datę od  której nastąpi zawieszenie działalności (nie wcześniej niż data wypełnienia wniosku), może również wpisać datę wznowienia działalności lub wznowić ją na podstawie odrębnego wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności, a ZUS

 

Informacja o zawieszeniu jest automatycznie przesyłana do innych ważnych dla przedsiębiorcy instytucji czyli ZUS-u i US.  W praktyce oznacza to, że osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej są automatycznie wyrejestrowywane z ZUS jako płatnicy składek. Dodatkowo, o tym fakcie ZUS powiadomi płatnika (przedsiębiorcę) odrębnym pismem.

Ważne: Osoby, które pierwszy raz zakładają działalność gospodarczą (lub nie prowadziły działalności w okresie ostatnich 5 lat) mają możliwość skorzystania z preferencyjnych składek ZUS, przez pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności.  Niestety, zawieszenie działalności nie wpływa na  bieg tego okresu.

Od dnia zawieszenia działalności ustaje obowiązek ubezpieczeń społecznych, który trwa do dnia poprzedzającego dzień wznowienia działalności gospodarczej. Jeżeli zawieszenie działalności miało miejsce, w trakcie miesiąca przedsiębiorca jest zobligowany do wyliczenia i opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, proporcjonalnie do ilości dni, kiedy jeszcze działalność nie była zawieszona. Nie dotyczy to jednak ubezpieczenia zdrowotnego, które należy uiścić w pełnym (miesięcznym) wymiarze składki.

Mimo zawieszenia działalności, płatnik (przedsiębiorca) może na swój wniosek przystąpić do ubezpieczeń: emerytalnych, rentowych i do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zawieszenie działalności, a US

 

Jeżeli jesteś osobą fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, to Twoje obowiązki podatkowe reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF). Zgodnie z art. 44 ust. 10 ustawy, podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, w trakcie trwania zawieszenia jest zwolniony z zaliczek miesięcznych lub kwartalnych na podatek dochodowy

 

Wznowienie

 

Zarówno zawieszenie jak i wznowienie działalności gospodarczej odbywa się wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Wznowienia działalności należy dokonać na wniosku dostępnym na stronie CEIDG.

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies