Giełda długów jako skuteczne narzędzie do odzyskiwania pieniędzy

03.03.2017 Prowadzenie działalności
Oceń 5.00/5 (2)
Ekspert
Mateusz Jakóbiak członek zarządu
firma: Vindicat sp. z o.o.
Napisz do eksperta

Napisz do eksperta
Mateusz Jakóbiak

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

Giełdy wierzytelności popularnie nazywane giełdami długów okazują się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem wykorzystywanym do windykacji należności. Giełdy wierzytelności to działające zgodnie z prawem rejestry informacji gospodarczych, które zawierają dane dotyczące wierzytelności umożliwiające jej zbycie w drodze przelewu wierzytelności.

 

Podstawami prawnymi działania giełd długów są:

 

Przelew wierzytelności został przez ustawodawcę uregulowany w art. 509 § 1 i następnych Kodeksu cywilnego. W drodze przelewu wierzyciel bez zgody dłużnika, chyba że takie zastrzeżenie o konieczności wyrażenia przez dłużnika zgody zostało zawarte w umowie lub w ustawie, przenosi wierzytelność na osobę trzecią (cesjonariusza, który jest nabywcą wierzytelności). W zamian cesjonariusz płaci sprzedającemu wierzytelność (cedentowi) kwotę, którą oznaczył on wystawiając na sprzedaż. Kwota za którą wierzyciel sprzedaje swoją wierzytelność może być równowartością całej wierzytelności, jak również może być od niej niższa.

 

Jak działa giełda długów ?

 

Giełda długów umożliwia wystawienie swojej wierzytelności w drodze oferty, która zawiera podstawowe dane opisujące daną wierzytelność – osobę dłużnika (imię, nazwisko, miejscowość), podstawę roszczenia (faktura, umowa itp.) oraz wysokość roszczenia.  Obecnie giełdy prowadzone są w formie serwisów internetowych, w większości są dostępne dla wszystkich, ale niektóre serwisy prowadzą giełdy branżowe, np. giełdy długów przedsiębiorstw transportowych.

 

W przypadku otwartych giełd – niewymagających rejestracji każdy może złożyć ofertę kupna wierzytelności. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla wierzyciela, ponieważ gdy wierzyciel sprzeda swoją wierzytelność uzyska szybko konkretną kwotę pieniędzy i nie będzie narażony na ponoszenie kosztów sądowego postępowania egzekucyjnego.

 

Giełda wierzytelności pełni także funkcję prewencyjną, ponieważ przedsiębiorcy często z nich korzystają w celu sprawdzenia wiarygodności finansowej swoich partnerów biznesowych. Powiadomienie dłużnika o możliwości publikacji oferty sprzedaży wierzytelności może skłonić go do uregulowania należności.

 

Jakie dane dłużnika mogą zostać opublikowane w ofercie na giełdzie długów ?

 

Na temat danych osobowych dłużnika, jakie mogą być ujawnione w ofercie wypowiedział się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

 

„Wiedza o tym, przeciwko komu wierzytelność przysługuje, niezbędna jest dla racjonalnego podjęcia decyzji o nabyciu wierzytelności. Każdy dłużnik musi zatem liczyć się z tym, że popadając w zwłokę w spełnieniu zobowiązania jego prawo do prywatności może zostać ograniczone ze względu na dochodzenie przez wierzyciela należnych kwot. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której dłużnik, powołując się na prawo do ochrony danych osobowych, skutecznie uchyliłby się od spoczywającego na nim obowiązku spełnienia świadczenia i sytuacja taka ograniczałaby prawo wierzyciela do uzyskania należnej zapłaty.

 

Uzasadnione jest jednak takie wskazanie danych osobowych dłużnika, które są tylko niezbędne do określenia tej wierzytelności. Zgodnie bowiem z zasadą adekwatności wyrażoną w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych powinien przetwarzać (gromadzić, udostępniać) tylko te dane, które są niezbędne (konieczne) dla określonego celu. Można zatem przyjąć, iż ujawnienie w ofercie sprzedaży wierzytelności danych osobowych dłużnika w zakresie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania (bez podawania dokładnego adresu) jest uzasadnione, gdyż określa przeciwko komu wierzytelność przysługuje, ale nie wkracza jednocześnie zbytnio w jego prywatność. Zbyteczne i ingerujące w prywatność dłużnika byłoby natomiast podawanie w ofercie sprzedaży wierzytelności dokładnego adresu zamieszkania dłużnika”.

 

W skrócie dane jakie można publikować to:
 

1.W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej:


2.W przypadku, gdy dłużnikiem jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo spółka, która podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, możemy upublicznić wszystkie dane, które i tak są jawne w wyżej wymienionych rejestrach.

 

 

Jakie są koszty korzystania z giełdy wierzytelności?

 

Większość giełd wierzytelności pobiera od swoich użytkowników opłaty prowizyjne, które są ustalane nie tylko w zależności od podmiotu, który je ustala, ale również od wartości wierzytelności i terminu jej wymagalności. Zwykle konieczne jest także pokrycie opłaty za wycofanie wierzytelności.

W przypadku dużej ilości wierzytelności, serwisy oferują abonament roczny, który będzie tańszy niż jednorazowa opłata.

 

Giełda długów na Vindicat.pl

 

Alternatywą dla dotychczasowych giełd wierzytelności jest giełda długów działająca w ramach systemu Vindicat.pl, na której nie pobiera się żadnej prowizji od wystawianych ofert. Każdy może złożyć ofertę kupna wierzytelności, giełda nie ma charakteru zamkniętego dla danej branży jak giełdy długów prowadzone przez serwisy obsługujące np. przedsiębiorstwa transportowe.

 

#Ikonto Biznes #Vindicat

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies