Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

28.03.2017 Prowadzenie działalności
Oceń 5.00/5 (1)
Ekspert
Bogusław Bieda prezes zarządu
firma: Vindicat Sp. z o. o.
Napisz do eksperta

Napisz do eksperta
Bogusław Bieda

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

18 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych. Co więcej, doszło również do nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i niektórych ustaw wprowadzających przepisy prawne o europejskim nakazie zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach transgranicznych w których sąd rozpoznający sprawę lub miejsce zamieszkania wierzyciela znajdują się w innym państwie członkowskim niż to, w którym prowadzony jest rachunek dłużnika.

 

Ten nowy środek zabezpieczający ma umożliwić zabezpieczenie pieniędzy na rachunku dłużnika poprzez uniemożliwienie przelania lub wycofania środków przechowywanych przez dłużnika na rachunku bankowym prowadzonym w jednym z państw członkowskich. Jeśli tylko istnieje ryzyko, że bez takiego środka późniejsze zaspokojenie jego roszczenia przeciwko dłużnikowi będzie niemożliwe lub znacząco utrudnione. Co ma zabezpieczyć interes wierzyciela. Poprawi to sytuację przedsiębiorców, którzy działają na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej i prowadzą interesy w różnych Państwach członkowskich.

 

Przed wprowadzeniem europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym przedsiębiorcy musieli stosować krajowe przepisy postępowania o uzyskanie środków zabezpieczających, które oczywiście były obecne we wszystkich państwach. Niestety, w każdym z nich była inna procedura wystąpienia o taki środek zabezpieczający i inna skuteczność. Korzystanie z takich środków było uciążliwe w przypadku, gdy wierzyciel starał się o zabezpieczenie kilku rachunków bankowych, które były prowadzone w różnych państwach członkowskich. Nowe przepisy mają umożliwić zatem sprawne i szybkie zabezpieczenie środków przechowywanych na rachunkach bankowych w sprawach transgranicznych.

 

Europejski nakaz zabezpieczenia może zostać uzyskany przez wierzyciela w trzech sytuacjach:

 

1. przed wszczęciem przez wierzyciela postępowania w państwie członkowskim w sprawie głównej przeciwko dłużnikowi,

2. na którymkolwiek etapie postępowania w państwie członkowskim w sprawie głównej przeciwko dłużnikowi  do momentu wydania orzeczenia albo zatwierdzenia lub zawarcia ugody sądowej,

3. po uzyskaniu przez wierzyciela w państwie członkowskim orzeczenia, ugody sądowej lub dokumentu urzędowego, na mocy których wymaga się od dłużnika zapłaty roszczenia wierzyciela.

 

Nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym nie może być stosowany w Danii i Zjednoczonym Królestwie, co powoduje, że wierzyciele w innych państwach członkowskich nie mogą wystąpić o wydanie nakazu dotyczącego środków na duńskim lub brytyjskim rachunku bankowym, zaś wierzyciele zlokalizowani w Danii lub Zjednoczonym Królestwie nie mogą wystąpić o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia.

 

By uzyskać europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, należy wypełnić formularz, który najlepiej pobrać ze strony:

https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order_forms-378-pl.do?clang=pl

 

Należy także załączyć wszelkie dokumenty uzupełniające. Opłata od wniosku jest stała i wynosi 100 zł (będzie inna w przypadku, gdy wniosek zostanie zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie). Wypełniony wniosek kierujemy następnie do sądu rejonowego bądź sądu okręgowego, który jest właściwy w sprawie o zwrot długu w pierwszej instancji. W przypadku, gdy dłużnikiem jest konsument jurysdykcję do wydania nakazu mają wyłącznie sądy państwa członkowskiego, w którym konsument mieszka.

 

Sąd wydaje europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym  do końca dziesiątego dnia roboczego po złożeniu lub – w stosownych przypadkach – uzupełnieniu wniosku przez wierzyciela w przypadku, gdy wierzyciel nie uzyskał jeszcze orzeczenia, ugody sądowej lub dokumentu urzędowego. Natomiast, gdy wierzyciel uzyskał już orzeczenie, ugodę sądową lub dokument urzędowy, sąd podejmuje decyzję do końca piątego dnia roboczego po złożeniu wniosku.

 

Po wydaniu europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym sąd zobowiązany jest go doręczyć wierzycielowi z urzędu, który nie musi podejmować żadnych dalszych działań w tej sprawie, ponieważ sąd z urzędu również przesyła nakaz do właściwego organu państwa członkowskiego, który ma podjąć kroki w celu jego wykonania.

 

Niewątpliwie zaletą postępowania o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym jest szybkość procedowania oraz działanie z zaskoczenia, ponieważ dłużnik nie jest informowany o toczącym się postępowaniu, co uniemożliwia jego działania w celu przeniesienia, ukrycia lub wydania pieniędzy.

 

Środki zabezpieczone europejskim nakazem zabezpieczenia na rachunku bankowym pozostają zabezpieczone do momentu, w którym nakaz zostaje uchylony; do momentu, w którym następuje zakończenie wykonywania nakazu; lub do czasu, gdy środek służący wykonaniu orzeczenia, ugody sądowej lub dokumentu urzędowego uzyskanego przez wierzyciela w związku z roszczeniem, które nakaz zabezpieczenia miał zabezpieczyć, stanie się skuteczny w odniesieniu do środków zabezpieczonych nakazem.

 

Oczywiście praktyka pokaże jak skuteczne jest stosowanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym i dopiero wtedy będziemy mogli ocenić jego efektywność. Być może rozwiąże on część problemów przedsiębiorców, którzy działają na rynku wewnętrznym. Przedsiębiorca będzie mógł wtedy skutecznie odzyskać swoje pieniądze np. z niezapłaconej faktury przez przedsiębiorcę z Niemiec. 

 

 

#Ikonto Biznes #Vindicat

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies