Czy mogę kupić firmę?

29.08.2016 Prowadzenie działalności
Oceń 4.00/5 (2)
Ekspert
Juditha Majcher prawnik
firma: Kancelaria Prawna P. Tokarz, B. Kapuściński, M. Zaręba i Wspólnicy sp. k.
Napisz do eksperta

Napisz do eksperta
Juditha Majcher

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

Co kryje się pod słowem " firma" ? Jest to nic innego jak oznaczenie identyfikujące przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym. Zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa, firma to nic innego, jak nazwa danego przedsiębiorcy. Każdy podmiot z mocy prawa obowiązany jest przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej obrać nazwę, pod jaką będzie działał. Ustawodawca wymaga, aby firma była zarejestrowana we właściwym rejestrze przedsiębiorców, np. rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Firma osoby fizycznej

 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z art. 434 kodeksu cywilnego powinna działać pod nazwą, a przez firmę osoby fizycznej należy rozumieć jej imię i nazwisko. Przy czym dopuszcza się, aby osoba taka działała pod pseudonimem lub używała określeń wskazujących na jego przedmiot działalności, miejsca jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

 

Przy czym należy pamiętać należy, że nazwa firmy nie może wprowadzać w błąd innych odbiorców.

Przykład:

 

Jan Kowalski pracownia garncarska

Jan Kowalski

 

Firma osoby prywatnej

 

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Nazwa może w sposób dowolny z zastrzeżeniem, iż nie może ona wprowadzać w błąd, być nazwą innego przedsiębiorcy. W nazwie osoby prawnej powinna być wskazana jego forma prawna.

 

Zgodnie z art. 435 §2 firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Pamiętać należy, że osoba prawna używająca imienia, nazwiska osoby fizycznej powinna uzyskać pisemną zgodę na jej używanie, w przypadku jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci.

 

Ustawodawca dopuszcza możliwość używania skrótu nazwy, poprzez skrócenie jej formy.

 

Przykład:

BUŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

BUŁKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

Brak możliwości zbycia firmy

 

Zgodnie z kodeksem cywilnym przedsiębiorca nie może zbyć firmy, zatem żaden inny przedsiębiorca nie może jej kupić. Przy czym należy mieć na uwadze, że przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd. W praktyce oznacza, to, że przedsiębiorca może udzielić licencji lub innego upoważnienia do korzystania z jego firmy innemu przedsiębiorcy.

 

W praktyce warto wskazać uwagę, że udzielenie prawa do firmy najczęściej spotyka się przy franczyzie. Na podstawie umowy cywilnoprawnej jeden przedsiębiorca umożliwia drugiemu.

 

Ochrona firmy

 

Zgodnie z kodeksem cywilnym i doktryną - nazwa firmy stanowi dobro osobiste danego przedsiębiorcy. W konsekwencji należy mieć na uwadze, iż bez zgody przedsiębiorcy nie wolno posługiwać się jego nazwą. Albowiem przedsiębiorca, którego dobro zostało naruszone może żądać zaniechania tego działania. Zgodnie z kodeksem cywilnym może również żądać usunięcia skutków naruszenia w ten sposób, że przedsiębiorca naruszający jego dobro zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej, lub wydania korzyści uzyskanej przez tego przedsiębiorcę.

 

Dowiedz się też  jak kupić przedsiębiorstwo?

#Ikonto Biznes #Pakiet Kredytowy

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies