Białe Certyfikaty – system finansowania inwestycji w służących poprawie efektywności energetycznej

22.02.2023 Prowadzenie działalności
Oceń 4.67/5 (3)
Ekspert
Anna Sapieha Kierownik biura ds. Białych Certyfikatów
firma: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Napisz do eksperta
Anna Sapieha

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

Rosnące ceny energii elektrycznej, paliw oraz deklaracje rozszerzenia unijnego systemu do handlu emisjami o branże transportową i budowlaną (tzw. mini-ETS) skłaniają przedsiębiorców do poszukiwania na rynku efektywnych rozwiązań inwestycyjnych, które pozwoliłyby ograniczyć w firmie koszty związane z wydatkami na energię. Jedną z propozycji w tym zakresie jest uczestnictwo w systemie Białych Certyfikatów, który pozwala przedsiębiorcom pozyskiwać środki finansowe na realizację inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

Czym jest system białych certyfikatów?

System świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów, oparty o zapisy Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. z późn. zmianami, to mechanizm, który pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej skutkujących oszczędnością energii.

 

Z omawianego wsparcia może skorzystać każdy podmiot, o ile spełnia warunki zapisane w Ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz przejdzie pozytywną weryfikację wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Warunkiem otrzymania białych certyfikatów jest wykazanie oszczędności energii na poziomie minimum 10 toe = 116,3 MWh.

 

Białe certyfikaty wydawane są wyłącznie dla planowanych (przyszłych) przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej co znaczy, że wniosek do URE należy zgłosić przed podpisaniem umowy z Wykonawcą i rozpoczęciem modernizacji.

 

Kluczowym elementem całego procesu są audyty efektywności energetycznej: pierwszy z nich należy dołączyć do składanego wniosku, drugi sporządzany jest po zakończeniu modernizacji jako potwierdzenie uzyskania planowanej oszczędności energii finalnej. Z wykonania audytu powykonawczego zwolnione są przedsięwzięcia, dla których planowana do uzyskania oszczędność energii finalnej w ciągu roku nie przekracza 100 toe (ton oleju ekwiwalentnego), jeżeli modernizacja została wykonana zgodnie z audytem planowanym.

 

Świadectwa efektywności energetycznej posiadają prawa majątkowe, co oznacza, że można je sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii. Kupują je tak zwane podmioty zobowiązane, czyli firmy zobowiązane do corocznego przedstawiania Prezesowi URE określonej liczby białych certyfikatów przeznaczonych do umorzenia.

 

Białe certyfikaty – jakie korzyści dla Przedsiębiorcy?

Białe certyfikaty niosą za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Mowa przede wszystkim o zmniejszeniu strat energii elektrycznej  i cieplnej w szeroko pojętym przemyśle oraz zwiększeniu oszczędności energii u odbiorców końcowych.

 

System białych certyfikatów, jako narzędzie służące do wspierania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną polskiej gospodarki, został stworzony w celu wsparcia i zachęty podmiotów działających na rynku, między innymi dostawców energii, do świadczenia usług energetycznych, a pozostałych uczestników rynku do korzystania z tych usług energetycznych, jak również wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej.

 

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa powoduje zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności oraz przynosi korzyści ekologiczne. Firma efektywna energetycznie jest mniej emisyjna i w znacznym stopniu ogranicza zanieczyszczenie środowiska.

 

Za jakie modernizacje można pozyskać białe certyfikaty?

Listę przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetyczne, za które można ubiegać się o wydanie białych certyfikatów, określa art. 19.1 Ustawy o efektywności energetycznej oraz Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. 2016 poz. 1184). Do nich należy zaliczyć:

 

 1. izolację instalacji przemysłowych;
 2. przebudowę lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 3. modernizację lub wymianę:

  a) oświetlenia,
  b) urządzeń lub instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  c) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
  d) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
  e) pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego;
   
 4. odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
 5. ograniczenie strat:

  a) związanych z poborem energii biernej,
  b) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu ziemnego lub paliw ciekłych,
  c) na transformacji,
  d) w sieciach ciepłowniczych,
  e) związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  f) związanych z magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych;
   
 6. stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

   

Białe Certyfikaty dla MŚP?

W celu umożliwienia włączenia się do systemu Białych Certyfikatów małych odbiorców energii, takich jak niektóre spośród MŚP, dla których wysokie koszty transakcyjne i wysokie ryzyko są barierą w udziale w systemie, oraz dla których uzyskanie rocznych oszczędności powyżej 10 toe jest zbyt trudne do osiągnięcia, umożliwiono agregację podejmowanych działań tego samego rodzaju wskazanych w wykazie przedsięwzięć, aby ich zsumowane wyniki przekraczały wymaganą minimalną wielkość średniorocznych oszczędności energii. Łączenie podejmowanych działań w projekty na poziomie sprzedawcy energii ułatwia koordynację działań i podział uzyskanych korzyści, jednak możliwości agregacji projektów nie są ograniczane. Dopuszcza się również przygotowywanie zbiorczego audytu efektywności energetycznej poprzez połączenie kilku modernizacji tego samego rodzaju przynoszących oszczędności energii. Ułatwia to zgłaszanie przedsięwzięć i automatyzację weryfikacji audytów, a także upraszcza proces monitorowania realizacji inwestycji.

 

Jak pozyskać białe certyfikaty?

Świadectwo efektywności energetycznej wydaje Prezes URE na wniosek podmiotu, u którego realizowane będzie przedsięwzięcie lub podmiotu upoważnionego. Oznacza to, że firma ubiegająca się o białe certyfikaty może zmagać się z formalnościami samodzielnie lub skorzystać z usług doświadczonego partnera.

 

W Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. udzielamy naszym klientom kompleksowego wsparcia i proponujemy proste zasady współpracy:

 

Schemat współpracy przy pozyskiwaniu Białych Certyfikatów we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A.

 

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies