BHP w firmie – o co chodzi?

06.02.2018 Prowadzenie działalności
Oceń 0.00/5 (0)

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór przepisów określających zasady, których przestrzeganie ma zapobiegać wypadkom w miejscu pracy. Ponadto, przepisy BHP dokładnie określają warunki pracy, które pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom. Bez względu na to czy przedsiębiorca prowadzi firmę budowlaną (gdzie zatrudnione osoby pracują fizycznie) czy prowadzi biuro - ma on obowiązek przeszkolić wszystkich pracowników z zasad BHP. Dbanie o higieniczne i bezpieczne środowisko pracy jest bardzo ważne, jednak wiąże się z szeregiem obowiązków formalnych, gdyż do BHP zaliczamy takie kwestie jak: medycyna pracy, ergonomia pracy, bezpieczeństwo techniczne, wymagani względem budynku firmy itp.

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca względem BHP?

Każdy przedsiębiorca tworzący miejsce pracy, musi mieć na względzie bezpieczeństwo pracowników. Po wykryciu jakichkolwiek nieprawidłowości powinno się reagować w sposób określony w przepisach BHP. Inne kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa pracowników, o których przedsiębiorca powinien pamiętać to między innymi:

Istnieje szereg wymagań dotyczących np. prowadzenia biura. Obiekt lub budynek, w którym znajduje się firma powinien: spełniać wymagania przeciwpożarowe, posiadać ogrzewanie i wentylację (lub klimatyzację). Ważne są tabliczki z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej oraz oznaczenie miejsc, w których znajduje się gaśnica czy apteczka. Bardzo istotne jest także oświetlenie i temperatura, która powinna wynosić 14-18’C. Miejsce wydzielone na palarnię jest tylko dobrą wolą pracodawcy - nie ma on obowiązku, aby stworzyć takie miejsce.

 

Szkolenia pracowników w zakresie BHP

 

Każdy pracodawca powinien pamiętać, że Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek organizowania szkoleń BHP dla pracowników (zarówno wstępne jak i w przyszłości - okresowe). Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę/umowy zlecenie jak i stażystów czy osoby pracujące na podstawie umowy czasowej. Brak szkoleń lub niezastosowanie się do obowiązujących terminów - może skutkować nałożeniem kary na przedsiębiorcę. To samo dotyczy materiału poruszanego na kursie - jeśli będzie on niedostateczny lub niepełny - pracodawcę również może spotkać kara. Szkolenia odbywają się na koszt pracodawcy i w godzinach pracy.

ważne
Szkolenie BHP nie jest wymagane w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej - przedsiębiorca nikogo nie zatrudnia, więc nie podlega tym przepisom.

W szkoleniu BHP nie musi również brać udziału osoba, która posiada aktualne zaświadczenie
o odbyciu okresowego szkolenia BHP od poprzedniego pracodawcy. Pod warunkiem, że zakres kursu, w którym uczestniczyła w poprzednim miejscu pracy, pokrywa się z zagrożeniami występującymi na stanowisku w nowej firmie.

 

Szkolenie wstępne obejmuje nowych pracowników i powinno zostać przeprowadzone przed przystąpieniem do pracy. Składa się ono z dwóch części:

Ważne!

ważne
Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 osób musi stworzyć stanowisko dla specjalisty BHP w firmie. Jeśli jednak przedsiębiorca zatrudnia mniej niż 100 osób - może zlecić prowadzenie szkolenia uprawnionej do tego firmie zewnętrznej.

Obowiązkowe są również szkolenia okresowe, które mają na celu zaktualizowanie wiedzy pracownika na temat przepisów BHP oraz zapoznaniu uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi.

Zakres tematów poruszonych na szkoleniu okresowym powinno obejmować: regulacje prawne związane z BHP, postępowanie w przypadku zagrożenia zdrowia i życia oraz omówienie metod ochrony przed nimi, kwestie organizacyjne oraz ergonomię pracy, wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Dokumentacja związana z BHP

 

Pracownicy muszą podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Taki dokument przechowuje się w aktach pracownika (w części B). Ponadto, pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować poziom ryzyka zawodowego (czyli prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń np. złych skutków zdrowotnych) - związanego z każdym stanowiskiem. Inne obowiązkowe dokumenty dla każdego pracodawcy to:

Współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie usług BHP

 

Coraz więcej pracodawców decyduje się na outsourcing obsługi BHP zewnętrznym specjalistom. W wachlarzu usług można wymienić: organizację i prowadzenie szkoleń, audyty, przeprowadzanie dochodzeń i przygotowywanie dokumentacji w sytuacjach wypadkowych, ocena ryzyka zawodowego. Koszt (podane ceny są kwotami netto) podstawowej usługi, czyli przeprowadzania szkoleń BHP wynosi około 50 zł za osobę (za stanowiska podstawowe) do około 100 zł (za stanowiska specjalistyczne) czy nawet 200 zł za szkolenie pracodawców i kierowników. Za zlecenie oceny ryzyka zawodowego firmie zewnętrznej należy zapłacić od około 80-200 zł za jedno stanowisko. Kompleksowa obsługa firm (w tym prowadzenie obowiązkowej dokumentacji) to koszt około 180 zł za osobę - w firmie zatrudniającej do 10 pracowników. Miesięczny koszt wzrasta wraz z ilością zatrudnionych osób.

 

Kary za brak szkoleń BHP

 

Lekceważenie obowiązku przeszkolenia pracowników w zakresie BHP - czyli łamanie Kodeksu Pracy - niesie za sobą wysokie kary finansowe dla pracodawcy. Dotyczy to zarówno szkoleń okresowych jak i dopuszczania do pracy osób bez szkolenia wstępnego.

ważne
Inspekcja Pracy może również ukarać właściciela firmy za nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji szkoleniowej lub rażące błędy podczas przeprowadzania szkolenia np. zatrudnianie szkoleniowców nieposiadających uprawnień.

Z tytułu zaniedbań przedsiębiorca musi liczyć się z karami w wysokości od 1000 do 30 000 złotych. Pracodawca, który dopuści się błędów więcej niż raz, otrzyma dodatkową grzywnę w kwocie 5000 złotych, a jeśli nadal będzie lekceważył obowiązki związane z BHP i uchylał się od zapłacenia grzywny (czyli kara będzie nakładana wielokrotnie) to grzywna może wynieść od 50 000 do nawet 200 000 złotych dla osób prawnych i jednostek bez osobowości prawnej.

Kary finansowe są wysokie, jednak konsekwencje karne, które przedsiębiorca mógłby ponieść na skutek braku odpowiedzialności i wypadku pracownika w miejscu pracy są zdecydowanie większe. Nie można ignorować istoty zasad BHP w firmie. Wydatki z tym związane zagwarantują spokój i świadomość, że dopełniliśmy wszelkich starań, aby zapewnić swojemu zespołowi bezpieczne warunki pracy. Nie zapominajmy, że najważniejsze jest życie i zdrowie - własne oraz współpracowników. 

 

Zmiany w przepisach BHP od 2018 roku

 

Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało już wprowadzenie 50 uproszeń przepisów podatkowych i gospodarczych dla małych i średnich przedsiębiorców. Wśród nich znajduje się przepis o zniesieniu obowiązku przeprowadzania szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, zakwalifikowanych do poziomu ryzyka nie większego niż 3. Ponadto, zadania pracownika służby BHP planowo będzie mógł pełnić przedsiębiorca (w firmie liczącej nie więcej niż 50 pracowników).

 

Dominika Głowacka

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies