Uproszczona księgowość – ryczałt

04.11.2016 Podatki
Oceń 0.00/5 (0)

Jednym ze sposobów rozliczania podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności jest forma opodatkowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Informacje o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu opisane są w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w artykułach od 6 do 22.

 

Ta forma rozliczania przeznaczona jest dla osób fizycznych, osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak również z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, i innych umów o podobnym charakterze.

Aby móc rozliczać przychody z działalności gospodarczej w formie ryczałtu należy spełnić poniższe warunki:

 

–  w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 

• uzyskać przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub

• uzyskać przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro,

 

– rozpocząć wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

 

W art. 8 wyżej wymienionej ustawy są warunki, które wykluczają możliwość zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu. Np. prowadzenie apteki, udzielanie pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardu), działalność kantorów itd.

 

W przypadku wyboru przez przedsiębiorcę opodatkowania w formie ryczałtu musi on złożyć w urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania nie później, niż do 20 stycznia roku podatkowego.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może wynosić 20 % , 17 % , 8,5 %, 5,5 %, 3,0 %, lub 2 % w zależności od prowadzonej działalności. Wszystkie działalności z podziałem na stawki wymienione są w art. 12 ustawy.

 

Na przykład stawką 8,5 % objęte są przychody ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego lub związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom.

Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi przychód. Podatnik nie może uwzględniać w swoich rozliczeniach kosztów uzyskania przychodów. Ryczałt od przychodu jest płatny bez wezwania w terminie do 20 następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie ryczałtu mogą odliczyć od podatku 7,75 % podstawy wymiaru opłaconej składki zdrowotnej. Jednocześnie są zobowiązani po upływie roku podatkowego w terminie do 31 stycznia następnego roku złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację wg ustalonego wzoru PIT-28. Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu obowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów.

 

Przykład 1

Załóżmy, że przedsiębiorca prowadzi działalność polegającą na remoncie mieszkań i domów.
Jego przychodem z działalności jest wartość wpłacona przez klientów.
Taka działalność opodatkowana jest podatkiem w wysokości 5,5 %.

 

Przychód w styczniu wyniósł 3.000 zł

3.000,00 x 5,5 % = 165,00 zł podatek do zapłacenia

Podatek ten przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłacenia do 20 lutego bieżącego roku.

 

Jeżeli podatnik prowadzi kilka rodzajów działalności, a przychody te są opodatkowane różnymi stawkami powinien tak prowadzić ewidencję, aby umożliwiło to identyfikację przychodów z każdego rodzaju działalności.

 

Przykład 2

Załóżmy, że przedsiębiorca prowadzi sprzedaż jednorazowych biletów komunikacji miejskiej jak również zajmuje się sprzedażą prasy. Jego przychodem z działalności jest prowizja od sprzedanych biletów opodatkowana podatkiem ryczałtowym w wysokości 5,5% i prowizja z kolportażu prasy opodatkowana podatkiem ryczałtowym w wysokości 8,5% .

 

Przychód w lutym z tytułu prowizji od sprzedaży biletów wyniósł 200 zł.
Przychód w lutym z tytułu prowizji od sprzedaży prasy wyniósł 800 zł.

 

200,00 x 5,5 % = 11,00 zł

800,00 x 8,5 % = 68,00 zł

 

Łączny podatek w wysokości 79,00 zł (11,00 + 68,00) przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłacenia do 20 marca bieżącego roku.

 

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies