Rozliczanie zaliczek u sprzedawcy i nabywcy

10.09.2018 Podatki
Oceń 0.00/5 (0)
Ekspert
Krzysztof Ulicki główny księgowy
firma: DOMINUS GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Napisz do eksperta
Krzysztof Ulicki

DOMINUS GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

Zaliczki w obrocie gospodarczym stanowią niemal codzienność transakcji kupna oraz sprzedaży. Powszechność tego rodzaju przedpłaty powoduje konieczność znajomości rozliczeń z nią związanych.

Czym jest zaliczka?

 

Przedsiębiorca, który dokonuje uiszczenia zaliczki decyduje się na zapłatę określonej wspólnie ze sprzedawcą wartości środków pieniężnych na poczet usługi wykonanej w przyszłości albo niezrealizowanej – przyszłej dostawy towarów. Zatem zaliczka zostaje zapłacona przez nabywcę przed wykonaniem usługi bądź dostawą towarów. Może ona stanowić część wartości usługi lub towaru a niekiedy stanowi nawet całość.

 

Otrzymaną wpłatę należy zidentyfikować

 

Podatnik powinien zidentyfikować, czy dokonana wpłata ma charakter zaliczki. Dla właściwego rozpoznania należy przeanalizować:

  1. czy dokonana wpłata ma charakter definitywny czy też nie?
  2. czy dokonana wpłata podlega zwrotowi przed terminem wykonania usług, dostawy towarów?
  3. czy postanowienia umowy przewidują wpłatę zaliczki na poczet przyszłych usług, dostaw towarów?

Zaliczka w podatku dochodowym

 

Sprzedawca, który otrzyma zaliczkę na poczet przyszłej usługi lub dostawy towaru nie zaksięguje jej w KPiR bowiem nie powoduje ona powstania przychodu. U nabywcy rzecz ma się podobnie z tym, że po stronie wpłacającego zaliczkę nie wystąpi żaden koszt w momencie jej uiszczenia.

 

Z uwagi na fakt, że wpłacona zaliczka nie wpływa na dochód podatkowy sprzedawcy tym samym nie zwiększy podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Warto natomiast zwrócić uwagę na sytuację, w której podatnicy uzgodnili w formie ustnej wykonanie przyszłej usługi. Ustalono także, że odbiorca usług otrzyma przedpłatę albo przedpłaty o charakterze definitywnym, powiązanym z przedmiotową usługą. Sprzedawca w momencie otrzymania takiej przedpłaty wystawia fakturę zaliczkową. Jednak w myśl art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na gruncie utrwalonej linii orzeczniczej wyjątkowo w tej sytuacji otrzymane przedpłaty będą stanowiły przychód do opodatkowania u sprzedającego.

 

Zaliczka w podatku VAT

 

Zupełnie odmiennie od standardowego rozliczenia zaliczki w podatku dochodowym sytuacja wygląda na gruncie rozliczenia podatku VAT bowiem zarówno zapłata zaliczki jak i jej otrzymanie podlega ujęciu w rejestrze VAT u obu stron.

Nie zawsze zaliczka powoduje obowiązek rozliczenia w VAT

Przedsiębiorca świadczący usługi:

  1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  2. świadczenia usług:

- nie rozlicza VAT od otrzymanej zaliczki, co skutkuje brakiem obowiązku opodatkowania otrzymanej zaliczki u sprzedawcy.

ważne
Dodatkowo należy wspomnieć, iż w przypadku otrzymania przez polskiego przedsiębiorcę zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie podlega ona rozliczenia na gruncie VAT.

Kiedy nabywca może odliczyć VAT z tytułu zapłaconej zaliczki?

Prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez nabywcę towarów i usług. Należy także podkreślić, że nabywca będzie mógł odliczyć podatek VAT nie wcześniej aniżeli w miesiącu otrzymania faktury od sprzedawcy (lub dokument celny z urzędu celnego).

Co to oznacza w praktyce?

  1. sprzedawca otrzymuje zaliczkę od nabywcy np. w 09/2018 r.,
  2. sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę zaliczkową najpóźniej do 15.10.2018 r., czyli do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu otrzymania zaliczki,
  3. nabywca ma możliwość odliczenia VAT najszybciej w miesiącu, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w VAT z tytułu otrzymanej zaliczki, ale jednocześnie nie może tego zrobić, póki nie otrzyma faktury zaliczkowej od sprzedawcy.

 

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies