Kto może prowadzić działalność w formie karty podatkowej?

04.11.2016 Podatki
Oceń 0.00/5 (0)

Informacje o rozliczaniu działalności w formie karty podatkowej opisane jest w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w artykułach od 23 do 41.

 

Kto może prowadzić działalność w formie karty podatkowej:

 

Zgodnie z art 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowanie w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność wymieniną w załaczniku nr 3 do wyżej wymienionej ustawy.

 

Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:
 

• złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego (PIT-16)

• we wniosku, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej jako dopuszczalne do opodatkowania kartą (wymienionych w jednej z 12 części tabeli zawartej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym),

• przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne (specjalistyczne - czyli czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące),

• nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

• małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,

• nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

• pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy.

 

Naczelnik urzędu skarbowego może wydać decyzję odmowną, jeżeli stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

 

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni z prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jednak jeśli zamierzają odliczyć od podatku 7,75 % podstawy wymiaru opłaconej składki zdrowotnej są zobowiązani po upływie roku podatkowego w terminie do 31 stycznia złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację wg ustalonego wzoru PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

 

Wysokość podatku dochodowego uzależniona jest od ilości osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę jak również od liczby mieszkańców mieszkających w miejscowości, w której prowadzona będzie działalność gospodarcza.

 

Wysokość tego podatku określona jest w załączeniu nr 3 do wyżej wymienionej ustawy.

 

Przykład:

Załóżmy że podatnik prowadzi działalność usługową polegającą na wyrobie pieczątek.

W swoim zakładzie zatrudnia 1 osobę do obsługi klientów a działalność prowadzona jest w miejscowości o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 50.000 mieszkańców to wysokość takiego podatku wyniesie 431,00 zł miesięcznie.

Pamiętaj!  

Podatek dochodowy opłaca się bez wezwania, na rachunek urzędu skarbowego do siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień w terminie do 28 grudnia roku podatkowego. A do złożenia informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności służy deklaracja PIT-16Z.

#Ikonto Biznes #Pakiet Kredytowy

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies