Krajowa Administracja Skarbowa – nowe uprawnienia mogą zaskoczyć przedsiębiorców

06.04.2017 Podatki
Oceń 5.00/5 (1)

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zaczęła funkcjonować 1 marca 2017 roku. Zmieni się nie tylko instytucjonalne otoczenie w zakresie podatków, modyfikacji ulegną również uprawnienia i gwarancje procesowe firm. Z początkiem marca zaczęły obowiązywać nowe zasady prowadzenia kontroli i postępowań podatkowych oraz rozpatrywania odwołań od decyzji wydanych przez organy nowej administracji skarbowej. Pracownicy kontroli dostali więcej uprawnień, a w konsekwencji wprowadzenie KAS zmieniło aktualny porządek prawny.

Nowe zasady przeprowadzania kontroli

 


Od 1 marca nowa administracja celno-skarbowa nie będzie już zawiadamiać o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego. Zgodnie z nowymi regulacjami, przedsiębiorcy dowiedzą się o kontroli w chwili otrzymania upoważnienia do jej przeprowadzenia. Jednocześnie będzie to moment rozpoczęcia działań kontrolnych w firmie, czy też w mieszkaniu kontrolowanego. Niemniej czynności kontrolne będzie można przeprowadzać także w siedzibie urzędu czy każdym innym miejscu związanym z działalnością kontrolowanego podatnika.

Wypełnij krótki formularz i weź udział w bezpłatnym szkoleniu, aby zapoznać się ze zmianami w nowej rzeczywitości.

 

   OBEJRZYJ WEBCAST   

 

W ramach nowych uprawnień pracownicy KAS uzyskali możliwość żądania udostępnienia akt, ksiąg oraz dokumentów związanych z przedmiotem kontroli. Również za okres inny niż ten objęty kontrolą. Niektóre czynności dowodowe, takie jak przesłuchanie świadka czy wykorzystanie opinii biegłego mogą być przeprowadzone przez kontrolujących bez gwarantowanych wcześniej 7 dni na przygotowanie się przez przedsiębiorcę. 

 

Po 1 marca przedsiębiorcy mają zatem mniej czasu oraz ograniczone możliwości wcześniejszego przygotowania się do planowanej kontroli celno-skarbowej i do czynności kontrolnych prowadzonych w jej trakcie.

 

W przypadku podejrzenia, że w firmie podatnika nie są przestrzegane przepisy oraz gdy wystąpią okoliczności faktyczne uzasadniające niezwłoczne przeprowadzenie czynności sprawdzających, kontrole mogą być wszczynane po okazaniu przez inspektora legitymacji służbowej.
Zmiany dotyczyć również czasu na złożenie korekty deklaracji. Podatnicy będą mieli możliwość ich składania w terminie 14 dni od chwili doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Kolejnym dopuszczalnym terminem na złożenie korekty deklaracji w zakresie objętym kontrolą, będzie okres do 14 dni od chwili doręczenia wyniku kontroli. W tym miejscu warto zauważyć, że przedsiębiorcy nie będą mogli zgłaszać jakichkolwiek zastrzeżeń do otrzymywanych wyników kontroli.

ważne
Od 1 marca podatnik ma więcej czasu na korektę deklaracji na początkowym etapie postępowania. Jednocześnie nie może przygotować się z wyprzedzeniem do zapowiedzianej kontroli. Zwiększy to skuteczność działań organów podatkowych.

Kontrola powinna być prowadzona bez względnej zwłoki, ale nie dłużej niż 3 miesiące. Czas ten może jednak zostać wydłużony. Jasne określenie terminu trwania tych czynności jest bez wątpienia korzystną zmianą dla podatników.

 

Zmiana sposobu przeprowadzania postępowań

KAS zmienia sposób przeprowadzania postępowań. Od 1 marca postępowania dwuinstancyjne obowiązują tylko i wyłącznie w przypadku tych postępowań podatkowych, które prowadzone są przez naczelników urzędów skarbowych. Natomiast wszystkie postępowania prowadzone przez KAS będą dwukrotnie rozpatrywane przez ten sam organ. Z formalnego punktu widzenia jest to zachowanie zasad dwuinstancyjności. Zniesiono jednak zasada dewolutywności, zgodnie z którą zaskarżone rozstrzygnięcie rozpatrywane jest przez organ wyższego stopnia w stosunku do tego, który je wydał. Ministerstwo Finansów tłumaczy to koniecznością usprawnienia i przyspieszenia prowadzonych postępowań.

 

Wydawanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego

 

Ustawa o KAS wprowadziła również zmiany dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Z dniem wejścia w życie przepisów o KAS, to dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej stał się jedynym organem upoważnionym do wydawania interpretacji, rozpatrywania wezwań do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji oraz jej uchylenia. Zdaniem ustawodawcy, taka zmiana przyczyni się do zwiększenia jakości wydawanych interpretacji oraz zapewni ich spójność. Przepisy wprowadzające KAS uchyliły przepisy Ordynacji podatkowej. Stanowiły one do tej pory podstawę prawną do wydania rozporządzeń w sprawie upoważnienia określonych Dyrektorów Izb Skarbowych do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz dokonywania niektórych innych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych. W konsekwencji, z dniem 1 marca br., wydane na podstawie uchylanych przepisów akty wykonawcze przestały obowiązywać.

 

Autorzy:

 


 

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies