Kampania marketingowa - jakie koszty podatkowe ze sobą niesie?

15.05.2019 Marketing
Oceń 5.00/5 (1)
Ekspert
Adam Rybczonek sales operations manager
firma: Jerónimo Martins

Napisz do eksperta
Adam Rybczonek

Określ temat i opisz czego chcesz dowiedzieć się od eksperta.
Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail.

 
 

Zdecydowaliśmy się na zorganizowanie akcji marketingowej i zastanawiamy się, czy zlecić działania agencji marketingowej, czy może samodzielnie stworzyć ten z pozoru łatwy plan zdobycia klienta. Uznaliśmy, że damy radę sami i zaczynamy działać.

Pojawia się coraz więcej pomysłów do rozważenia. Czym zachęcić naszego klienta do skorzystania z naszej oferty i jak go utrzymać? Jaką formę promocji wybrać?

 

Wkrótce spotykamy się jednak z kolejnymi pytaniami, niestety również tymi podatkowymi. Jak rozliczyć fakturę? Od których faktur możemy odliczyć podatek VAT? Które z nich wolno wrzucić w koszty? Jaką nagrodę możemy zaproponować klientowi, aby nie zapłacił od niej podatku dochodowego? To tylko kilka, problemów z którymi musimy się zmierzyć.

 

Przykład


Akcja marketingowa mająca na celu zwiększenie sprzedaży poprzez komunikację w radiu konkursu z możliwością wygrania nagrody rzeczowej.

Do przeprowadzenia takiej akcji firma musi ponieść szereg różnych wydatków takich jak zakup nagród, napisanie tekstu reklamowego, nagranie tekstu, koszt emisji reklamy w radiu itd. Małe przedsiębiorstwo, chcące zminimalizować koszty przeprowadzenia tego typu akcji marketingowej zazwyczaj decyduje się wykonać je po najmniejszych kosztach.

 

Dlaczego wydatki na powyższą akcję mogą być kwalifikowane jako koszt podatkowy?

 

•      wydatki na zorganizowanie akcji marketingowych mogą być traktowane jako koszt podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kosztem uzyskania przychodów są „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1”.

 

•      interpretacja z 7 stycznia 2010 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ILPB3/423-811/09-6/MC.

 

„podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów”.

 

•      wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 czerwca 2005 r. (II FSK 279/05)

 

„działania podatnika muszą zmierzać w celu uzyskania przychodu, ale nie oznacza to, by organy podatkowe mogły kontrolować celowość działania podatnika. Z drugiej zaś strony nie można twierdzić, że każdy wydatek, o ile zrealizowany został przychód, należy uznać za koszt uzyskania przychodu, gdyż oznaczałoby to negowanie możliwości badania związku wydatku z przychodem. Wydatek musi więc przyczynić się do osiągnięcia przychodu, a przynajmniej podatnik, oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą, powinien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodów”.

 

Wydatki na organizację akcji marketingowej są właśnie takimi wydatkami i inwestycją w firmę. Nie zawsze jednak dana akcja marketingowa przyniesie sukces i przychód firmie. Na szczęście niepowodzenie akcji nie wpływa negatywnie na zakwalifikowanie takiego działania w koszty, ponieważ liczy się cel, jaki postawił akcji przedsiębiorca, a nie osiągnięcie tego celu.

 

•      mówi o tym wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z 27 stycznia 2003 r., sygn. III SA 1652/01.

 

„Wystarczającą przesłanką uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest działanie w celu uzyskania przychodu. Nie jest natomiast niezbędne osiągnięcie wspomnianego celu. Cel ten należy ocenić w momencie dokonania wydatku. Ciężar dowodu działania w określonym celu spoczywa na podatku”.

 

 

Co dalej z naszą akcją, czyli rozliczenie otrzymanej nagrody przez klienta. W jakich sytuacjach klienci muszą odprowadzić podatek od wygranej nagrody?

 

Nasza akcja skierowana jest do osoby fizycznej, która nie musi znać ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niekoniecznie musi również wiedzieć, że od niektórych nagród będzie musiała odprowadzić podatek. W związku z tym podczas konstruowania naszych działań musimy dokładnie przemyśleć sposób opodatkowania nagród. Nawet najlepiej przeprowadzona kampania zostanie bardzo źle odebrana, jeśli nagrodzony klient dowie się na końcu, że musi zapłacić podatek dochodowy.

 

W odniesieniu do osób fizycznych możemy zastosować dwa rodzaje zwolnień z opodatkowania:

 

1.    Z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wynika, że zwolniona od podatku jest „wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych że sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności”.

 

2.    Z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, stanowi, iż „wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym”.

 

Pamiętaj!

 

Aby klient nie musiał odprowadzać podatku od wygranej nagrody:

 

 

Co z podatkiem VAT?

 

Jeśli wykażemy związek między poniesionymi kosztami na zorganizowanie naszej akcji marketingowej a prowadzoną działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT to nie ma problemu z odliczeniem podatku VAT naliczonego z faktur za jej organizację.

 

Tylko nagrody o małej wartości, czyli o jednorazowej wartości do 10 zł netto nie będą opodatkowane podatkiem VAT należnym oraz takie, których łączna wartość przekazana w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty 100 zł, pod warunkiem prowadzenia ewidencji osób otrzymujących te nagrody.

ważne
Dla uniknięcia podatku VAT należnego od przekazanych małych prezentów należy pamiętać o zbieraniu dowodów potwierdzających, że ich przekazanie miało cel związany z działalnością gospodarczą podatnika.
#Pakiet Kredytowy #Ikonto Biznes

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies