Jak zorganizować konkurs na Facebooku?

06.11.2019 Marketing
Oceń 0.00/5 (0)

Przemyślany marketingowo konkurs przeprowadzony na fanapag’u firmowym, może być skutecznym sposobem na pozyskanie nowych klientów, oraz może zwiększyć rozpoznawalność marki i pozwoli lepiej poznać preferencje klientów. Aby pomysł ten okazał się efektywny trzeba pamiętać jednak o potencjalnych niebezpieczeństwach z tym związanych, a większość z nich wynika przede wszystkim z nieznajomości prawa oraz regulaminu portalu.

Popularność konkursów na portalach społecznościowych wynika z prostoty ich przeprowadzenia, łatwości zdobycia dużych zasięgów oraz niskiego kosztu – głównie zapłacimy za nagrody i promocję. Czy zatem konkurs nie jest świetnym narzędziem marketingowym na każdą okazję? Przy tego typu działaniach niezbędna jest ostrożność. Konkursy wywołują sporo emocji, głównie tych pozytywnych (jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem), jednak czasem, zamiast osiągnięcia zaplanowanego celu – firma spotyka się z falą krytyki, niepochlebnymi opiniami i negatywnymi ocenami (np. lokale gastronomiczne). Czy można się przed tym ustrzec? Regulamin konkursu, jest jedną z tych rzeczy, które z pewnością mogą ograniczyć ryzyko, ponadto jest wymagany przez Facebooka.

 

Wymagania prawne przy organizowaniu konkursów  

 

Każdy konkurs musi być opatrzony swoim regulaminem. Nie istnieje jeden, z góry określony wzór; można natomiast wskazać kluczowe punkty, które musi zawierać.

W tym punkcie jasno zawieramy informacje o podmiocie organizującym konkurs, czyli dane rejestrowe naszej firmy. Można też osobno wskazać fundatora nagród.

Należy jasno określić, kiedy rozpoczyna się konkurs, do kiedy przyjmowane są zgłoszenia (warto podać godzinę i minutę), a także kiedy zostaną wyłonieni zwycięzcy. Na pewno pojawią się pytania, o to kiedy odbędzie się wręczenie nagród – taką datę również powinno się wskazać w regulaminie.

Punkt ten odnosi się do wymogów wiekowych uczestników. Trzeba jasno oznaczyć dolną granicę wieku. Jeżeli udział w konkursie będą mogły brać osoby nieletnie – wymagana będzie zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

Dla konkursów internetowych musimy określić wymagania techniczne, które musi spełnić uczestnik. Z pewnością wymienimy tutaj m.in. konieczność posiadania konta na Facebooku.

Określają one przebieg akcji; co należy zrobić, aby mieć szansę na wygraną, a także jak zostaną wyłonieni zwycięzcy. Pamiętajmy też o wskazaniu czynów niedozwolonych, skutkujących dyskwalifikacją. Im bardziej szczegółowi będziemy, tym mniej pojawi się wątpliwości czy pytań od uczestników.

Organizator powinien określić jakie przewidział nagrody. Trzeba też wskazać, jakie dane musi podać uczestnik, aby dostarczono mu wygraną. Warto zastrzec brak możliwości zamiany nagrody na równowartość pieniężną czy przekazania osobom trzecim.

W tym miejscu należy napisać, gdzie i jak zostanie opublikowana lista zwycięzców oraz osób nagrodzonych.

Należy przewidzieć sposób zgłaszania uwag do przeprowadzanego konkursu czy ogłoszonych wyników. O wiele mniej może ich się pojawić, kiedy dobrze opiszemy zasady rozgrywki, a cel konkursu będzie dla wszystkich zrozumiały.

W regulaminie musimy podać adres do strony internetowej, gdzie będzie on dostępny; zastrzeżenie o konieczności jego akceptacji; kwestie przetwarzania danych osobowych , czy zastrzeżenie wymagane przez sam portal, o treści: „Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu”.

 

Tworząc regulamin konkursu warto zapoznać się z listą klauzul niedozwolonych, które dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Kara za umieszczenie takiego zapisu może sięgać nawet do 10% przychodu rocznego firmy. 

 

Regulamin Facebooka a konkursy

 

Korzystanie z Facebooka do przeprowadzenia konkursu wiąże się z akceptacją regulaminu samego portalu. O popularność takich działań może świadczyć fakt, że regulamin firmy Marka Zuckerberga zawiera osobny podpunkt na ten temat:

1. W przypadku korzystania z serwisu Facebook do przekazywania informacji na temat promocji lub do przeprowadzania promocji (np. konkursów lub loterii) organizator odpowiada za zgodną z prawem obsługę tej promocji, w tym za:

a.   oficjalny regulamin;

b.   warunki oferty i wymagania wstępne (np. ograniczenia dotyczące wieku i miejsca zamieszkania);

c.   zgodność z przepisami i warunkami dotyczącymi nagród oferowanych w ramach promocji (np. zarejestrowanie promocji i uzyskanie wszelkich obowiązkowych zezwoleń).

2. Promocje na Facebooku muszą zawierać następujące zapisy:

a.   pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika;

b.   informację, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

3. Promocje można przeprowadzać na stronach lub w aplikacjach na Facebooku. Do przeprowadzania promocji nie można wykorzystywać prywatnych osi czasu ani połączeń ze znajomymi (np. niedozwolone jest stosowanie rozwiązań typu „udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w promocji”, „udostępnij na osi czasu znajomego, aby uzyskać dodatkowe udziały w promocji” czy „oznacz znajomych w tym poście, aby wziąć udział w promocji”).

4. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność. 

Zatem jeżeli spotkamy się z konkursem, gdzie organizator za konieczne wymaga udostępnienie postu, oznaczenie znajomych czy jakąkolwiek inną czynność z wykorzystaniem prywatnej osi czasu – jest niezgodny z zasadami korzystania z Facebooka i może wiązać się z konsekwencją usunięcia postu czy nawet całego fanpage’a!

 

Losowanie nagród

 

Najczęściej w wyłonieniu zwycięzcy stosuje się kryteria oceny w postaci pomysłowości, inwencji twórczej, wartości artystycznej czy poziomu wykonania zadania. Uczestnicy z góry wiedzą, że werdykt będzie subiektywny i co do tego, nie mają żadnych zastrzeżeń. W przypadku, kiedy o wygranym będzie decydować los – wkraczamy zakres Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Aby przeprowadzić taki konkurs należy uzyskać zgodę Izby Celnej, uiścić opłatę w wysokości 10% łącznej wartości brutto nagród. Ponadto, ze strony ustawodawcy zostanie sprawowany czynny nadzór. Gry o charakterze losowym wzbudzają wiele emocji, dlatego tak istotny jest sposób ich przeprowadzenia – musi być bezsprzecznie losowy. Dodatkowo, warto zastosować zapis o braku możliwości brania udziału w akcji przez pracowników firmy i osoby z nimi spokrewnione.

 

Konkursy są popularnym narzędziem marketingowym, jednak dobry skutek odniosą tylko wtedy, kiedy są przeprowadzone z głową. Najważniejszy jest cel, czyli jakie korzyści osiągnie firma dzięki jego realizacji. Przestrzeżmy się przez grupą tzw. konkursowiczów – osób, które biorą udział w możliwie jak największej ilości konkursów. W Internecie popularne są strony i grupy poświęcone tej społeczności. Zdarzają się sytuacje, gdzie zwycięża osoba z największą ilością oddanych głosów (w zamyśle przez wielbicieli marki), wygrywa wątpliwej jakości praca, za to z kolosalną przewagą nad pozostałymi. W dobrze zorganizowanym konkursie zwycięzcą jest także organizator.

 
Dominika Głowacka
#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies