Dotacje Unijne - ryzyka podczas realizacji projektów

14.09.2016 Dotacje Unijne

Pracując nad stworzeniem projektu, na wykonanie którego otrzymamy dofinansowanie z funduszy europejskich, zawsze musimy mieć na uwadze, że będziemy rozliczeni ze wszystkiego co zaplanowaliśmy. Nieosiągnięcie założeń projektu może wiązać się z koniecznością zwrotu części, a nawet całości dotacji. Przede wszystkim musimy osiągnąć cel, jaki został wyznaczony w projekcie.

 

Bardzo ważnym wyznacznikiem realizacji zarówno celu głównego, jak i celów szczegółowych projektu, są wskaźniki produktu i rezultatu, które również muszą odpowiadać temu co zostało zaplanowane. Dlatego też, trzeba pamiętać, żeby przyjmować wartości realne, które będą możliwe do osiągnięcia w określonym czasie, przy użyciu dostępnych zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych oraz przy uwzględnieniu różnych czynników zewnętrznych.

Wśród zagrożeń, jakie mogą pojawić się w związku z realizacją projektu, jest nieukończenie go w planowanym terminie. Wpływ na to mogą mieć wyżej wspomniane problemy związane z realizacją merytorycznej strony projektu.

 

Jakość i sposób zespołu projektowego

 

Duże znaczenie będzie miała tu również jakość i sposób pracy zespołu projektowego. Jeśli jego członkowie będą niekompetentni, niewystarczająco wydajni lub zmotywowani do pracy, realizacja poszczególnych czynności projektowych może przedłużyć się, a to z kolei może przełożyć się na wydłużenie czasu trwania całego projektu. Taka niekorzystna sytuacja może wynikać również z tego, że zadania jakie zostały wyznaczone zespołowi okazały się w rzeczywistości dla niego zbyt trudne przez co nie radzi sobie on z wykonaniem ich w odpowiednim czasie.

 

Harmonogram projektu

 

Ryzyko związane z nietrzymaniem się harmonogramu projektu może pojawić się również wtedy, gdy przekazujemy zadania do wykonania podwykonawcom. Opóźnienia pojawiające się po ich stronie mogą nawet niekiedy sparaliżować cały projekt. Dlatego kluczowy jest nie tylko wybór członków zespołu projektowego, ale także wspomnianych wykonawców. Tu również trzeba zwrócić uwagę na ich kompetencje, doświadczenie i umiejętności, które zagwarantują sprawne wykonanie zleconych prac.

 

Budżet

 

Sporządzenie budżetu projektu współfinansowanego z funduszy europejskich może niekiedy okazać się sporym wyzwaniem. Oszacowanie kosztów przedsięwzięcia samo w sobie nie jest zadaniem łatwym. Dodatkowo, w projektach unijnych trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż od momentu przygotowania projektu do faktycznej jego realizacji często mija sporo czasu. To powoduje, że nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć sytuację na rynku, ceny na dane dobra i usługi.

W odniesieniu do budżetu istnieją dwa rodzaje ryzyka: ryzyko niedoszacowania budżetu lub jego przeszacowanie.

Bardziej niekorzystną sytuacją dla beneficjenta jest pierwsza z wymienionych opcji. W trakcie realizacji projektu nie ma niestety możliwości zmiany jego budżetu, dlatego też jeżeli zdarzy się, że beneficjent zapomniał uwzględnić w nim jakiejś pozycji lub jego szacunki cenowe okazały się nietrafne, będzie on musiał pokryć te koszty z własnej kieszeni.

 

Dzieje się tak również, gdy zadania w projekcie nie są wykonywane należycie przez co projektodawca jest zmuszony do ponoszenia dodatkowych kosztów na ich poprawę lub nawet zrealizowanie ich w całości od samego początku.

 

Najczęstszą przyczyną niedoszacowania budżetu jest brak doświadczenia osoby odpowiedzialnej za  opracowanie finansowej części projektu. Jeżeli mamy więc obawy czy dobrze zaplanowaliśmy wszystkie finanse, powinniśmy najlepiej skorzystać z pomocy dobrze wykwalifikowanych w tym zakresie osób, tym samym eliminując już na samym początku potencjalne zagrożenia związane z błędnym opracowaniem budżetu. Ich wystąpienie w późniejszym etapie realizacji projektu może rodzić bowiem poważne skutki.

 

Pamiętaj, projekty unijne współfinansowane są ze środków publicznych, w związku z czym każdy poniesiony w nich wydatek podlega rozliczeniu i kontroli. Dlatego też wyeliminowanie wszelkich czynników, które mogą zagrozić prawidłowemu zarządzaniu finansami przedsięwzięcia jest tak istotne.

 

#Ikonto Biznes #Dotacje Unijne

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies