Nabór wniosków na infrastrukturę badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach woj.lubelskiego

05.01.2017 Dotacje Unijne
Oceń 5.00/5 (2)

Od stycznia 2017 roku masz szansę na pozyskanie dofinansowania na infrastrukturę badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach w ramach regionalnego programu operacyjnego dla woj. lubulskich

Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: styczeń 2017 r.

 

Opis działania

 

Celem szczegółowym działania jest zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na infrastrukturę badawczo-rozwojową w regionie. Wsparcie udzielone w ramach działania będzie koncentrować się na pobudzeniu sektora prywatnych przedsiębiorstw do świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz innych podmiotów. Uzasadnieniem dla realizacji interwencji jest potrzeba zwiększenia prorynkowej aktywności badawczej przedsiębiorstw. Interwencje w ramach działania mają za zadanie realizację celów zaprojektowanych w regionalnej strategii innowacji województwa lubelskiego do roku 2020.

 

Typy wspieranych projektów

 

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubelskiego i polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności b+r.

 

Założenia i preferencje dofinansowania 

 

Podmiotami uprawnionymi do wsparcia są przedsiębiorstwa. Dopuszcza się możliwość współpracy przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi. W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe określenie lokalizacji projektu beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu. Projekty muszą być zgodne z regionalną strategią innowacji województwa lubelskiego do 2020 r. Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności b+r w regionie oraz zagwarantowania współpracy z mśp i jednostkami naukowymi. Ponadto wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium unii europejskiej. Warunkiem wsparcia inwestycji w ramach działania będzie przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów dotyczących prac b+r, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce.

 

 

Poziom dofinansowania

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000,00 pln.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 pln.

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 pln.

Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 pln.

 

#Ikonto Biznes #Dotacje Unijne

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies