Dofinansowanie z PFRON na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych

12.07.2021 Artykuły i wideo
Oceń 0.00/5 (0)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera osoby z niepełnosprawnościami poprzez liczne programy pomocowe, obejmujące także dofinansowanie dla pracodawców na zatrudnienie pracowników przynależących do grupy inwalidzkiej. Warto dowiedzieć się, jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z takiego wsparcia. Istotne będzie także dobre rozeznanie w postawach prawnych definiujących pomoc finansową PFRON.

Pomoc na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych – co warto wiedzieć?

Za osobę niepełnosprawną uznaje się każdego, kto posiada stosowne orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność. Dotyczyć lekkiego, umiarkowanego lub znacznego stopnia inwalidztwa bądź orzeka o całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy. Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może ubiegać się o dofinansowanie, które następnie zostanie przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników z orzeczeniem. W tym celu należy spełnić kilka istotnych warunków.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z programu pomocowego PFRON?

Najważniejszym z nich jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na postawie przepisów prawa (co istotne, dofinansowanie PFRON nie obejmuje zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych oraz będących na emeryturze i tym samym posiadających lekki bądź umiarkowany stopień inwalidztwa). Pracodawca powinien dysponować także stosownym dokumentem stwierdzającym, że pracownik (od pierwszego dnia zatrudnienia) jest osobą niepełnosprawną.

 

Bardzo ważnym warunkiem, jaki należy spełnić, aby otrzymać od PFRON pomoc finansową, jest wykazanie efektu zachęty, który podlega kontroli wyłącznie w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Dotyczy pracodawców prowadzących działalność gospodarczą. Istotne jest sprawdzenie, czy chęć zatrudnienia osoby niepełnosprawnej ma na celu pomoc publiczną. Może mieć postać ilościową bądź jakościową.

 

Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, w której zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika przyczyni się do ogólnego wzrostu stanu zatrudnienia, porównanego następnie do przeciętnej liczby pracowników z ostatniego roku. Metoda jakościowa polega natomiast na wykazaniu, że w miejsce poprzedniego pracownika została zatrudniona osoba z niepełnosprawnością. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w warunkach ubiegania się o dofinansowanie opublikowanych na stronie PFRON.

 

To jednak nie koniec warunków, jaki musi spełnić pracodawca, aby pozyskać dofinansowanie na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Kolejne z nich dotyczą wypłacalności. Innymi słowy, pracodawca musi wypłacać wynagrodzenie dla pracownika niepełnosprawnego w terminie bądź z przesunięciem do maksymalnie 14 dni, ze środków innych niż publiczne oraz na wskazany rachunek (bankowy, oszczędnościowo-kredytowy) bądź na adres zamieszkania osoby niepełnosprawnej, korzystając z pośrednictwa firm specjalizujących się w doręczaniu wynagrodzeń. Ostatnim warunkiem, jaki powinien spełniać pracodawca, jest dbałość o brak zaległości wobec PFRON (nie mogą być większe niż 100 zł).

Na jakich zasadach działa dofinansowanie z PFRON na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych?

Miesięczna kwota dofinansowania na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych zależna jest od stopnia niepełnosprawności oraz wymiaru czasu pracy, jaka obowiązuje zgodnie z zawartą umową.

 

W przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności kwota ta wynosi 1950 zł, umiarkowanego – 1200 zł, a lekkiego – 450 zł. Podane kwoty są kwotami maksymalnymi, jakie pracodawca może otrzymać z tytuły zatrudnienia osób z orzeczeniem. Kwoty te zmieniają się w przypadku osób, u których stwierdzono chorobę psychiczną, całościowe zaburzenie rozwojowe bądź upośledzenie umysłowe, a także osób niewidomych. Wówczas zwiększa się ona o 1200 zł, 900 zł lub 600 zł (w zależności od stopnia inwalidztwa). Wysokość wynagrodzenia zostaje dodatkowo dostosowana do wymiaru pracy widniejącego w umowie. W grę wchodzi też typ prowadzonej działalności oraz wysokość kosztów, jakie pracodawca ponosi przy wypłacaniu wynagrodzenia.

 

Przed skorzystaniem ze wsparcia finansowego warto dokładnie zapoznać szczegóły dostępne na stronie PFRON.

 

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies