Wady i zalety posiadania statusu podatnika VAT

22.12.2016 Prowadzenie działalności

Przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność gospodarczą przepisy w większości przypadków umożliwiają podjęcie decyzji odnośnie zostania, bądź nie podatnikiem VAT. Ustawa o VAT określa rodzaje działalności oraz wartość sprzedaży, które zobowiązują Cię, jako przedsiębiorcę, do rejestracji jako podatnik VAT (art. 113 ustawy o VAT).

Rodzaje działalności

 

Dotyczy to m.in. podatników dokonujących dostaw wyrobów z metali szlachetnych, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z pewnymi wyjątkami), nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie, oraz podatników nieposiadających siedziby na terytorium Polski. Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność w którymś z powyższych zakresów, musisz zarejestrować się jako podatnik VAT czynny.

 

Wartość sprzedaży

 

Jeżeli prowadzisz działalność w mniejszym zakresie, istnieje zwolnienie podmiotowe.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez tych podatników, u których wartość sprzedaży łącznie nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 złotych. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Oznacza to w praktyce, iż po przekroczeniu granicznej kwoty 150 000 zł każda kolejna sprzedaż dokonana przez przedsiębiorcę podlega opodatkowaniu, tzn. przekroczenie wskazanego limitu rodzi obowiązek rejestracji, jako podatnik VAT.

 

Jakie są zalety i wady rejestracji, jako podatnik VAT

 

Jako przedsiębiorca musisz indywidualnie rozpatrzyć, jakie są „za" lub „przeciw" rejestracji, jako podatnik VAT w przypadku prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Wybór musi być przemyślany i co istotne – finalnie opłacalny.

Zalety:

Wady:

Zgłoszenie rejestracyjne – rejestracja VAT

 

Przedsiębiorca dokonuje rejestracji przed dokonaniem pierwszej opodatkowanej sprzedaży składając formularz rejestracyjny VAT-R w urzędzie skarbowym. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje przedsiębiorcę jako „podatnika VAT czynnego". Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna, jednak przedsiębiorca, który wystąpi z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji, jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 170 zł (posiadanie potwierdzenia rejestracji nie jest konieczne).

Uwaga!

Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe formularze VAT-R . Dotychczasowe mogą być stosowane do 30 czerwca 2016 r. Zgłoszenie według dotychczasowego wzoru jest składane do naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na:

 

W przypadku podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju zgłoszenie według dotychczasowego wzoru składane jest do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

 

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT – prawa i obowiązki

 

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego (limit obrotów do 150 000 zł) nie mają obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji sprzedaży – mogą prowadzić jedynie ewidencję sprzedaży oraz nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych. Tacy podatnicy nie mają prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Kwota brutto zakupu jest w całości zaliczana do kosztów podatkowych w podatku dochodowym.

 

Możliwa rezygnacja ze zwolnienia VAT

 

Podatnicy, mogą zrezygnować ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotu, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze Naczelnika Urzędu Skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia. W przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych podlegających opodatkowaniu VAT, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – zgłoszenia należy dokonać przed dniem wykonania tej czynności. Jeżeli jako podatnik utracisz prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnujesz z tego zwolnienia, możesz ponownie skorzystać ze zwolnienia nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracisz prawo do zwolnienia lub zrezygnujesz z tego zwolnienia.

 

źródło: https://www.biznes.gov.pl 

#Ikonto

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies