IKZE w DFE PZU – Pomyśl o oszczędnościach z ulgą podatkową

Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU (DFE PZU) prowadzi indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Oszczędzanie w DFE PZU jest formą inwestowania na przyszłą emeryturę i pozwala uzyskać bieżące korzyści podatkowe.

Wpłaty na IKZE

 

IKZE w DFE PZU to elastyczność wpłat. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub w ratach. W każdej chwili można zmienić wysokość miesięcznych wpłat albo je zawiesić:

  • 50 zł – minimalna jednorazowa wpłata,
  • 5718 zł – tyle maksymalnie można wpłacić w 2019 roku (nadpłaty zwracamy).

 

Ulga podatkowa


Wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania. Przy maksymalnej wpłacie 5718 zł w 2019 roku w zależności od indywidulanej sytuacji podatkowej, można uzyskać ulgę w wysokości:

 

  • 1829,76 zł w 32-procentowej stawce podatkowej

  • 1086,42 zł w 19-procentowej stawce podatkowej

  • 1029,24 zł w 18-procentowej stawce podatkowej

 

Wypłata środków

 

Środki zgromadzone na IKZE to prywatna własność oszczędzającego. Zawsze może on wystąpić o zwrot wszystkich oszczędności. Otrzymana kwota będzie przychodem klienta, od którego zapłaci podatek wg obowiązującej skali podatkowej (obecnie 18% lub 32%).

ważne

Jeśli oszczędzający zaczeka z wypłatą do ukończenia 65 lat, a wpłacał na IKZE przez przynajmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych, zapłaci tylko 10-procentowy podatek dochodowy.

ważne

Środki zgromadzone na IKZE są dziedziczone. Po śmierci oszczędzającego środki z IKZE otrzymają osoby wskazane w umowie, a jeżeli nie ma takich osób – jego spadkobiercy. Od wypłaconych kwot zapłacą 10-procentowy podatek dochodowy.

 

Opłaty związane z członkostwem w DFE PZU

 

DFE PZU pobiera opłatę od wpłaty oraz opłatę za zarządzanie, która ma dwie składowe: stałą i zmienną. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdziesz tutaj.

 

Cele i polityka inwestycyjna DFE PZU

 

Celem DFE PZU jest osiągnięcie maksymalnych zysków z inwestycji powierzonych środków przy zachowaniu możliwie największego bezpieczeństwa tych inwestycji. DFE PZU inwestuje środki klientów w papiery wartościowe, które znajdują się w publicznym obrocie – przede wszystkim akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz obligacje Skarbu Państwa i przedsiębiorstw.

 

Profil inwestycyjny funduszu jest wyznaczany przez indeks porównawczy (benchmark), który składa się w połowie z indeksu giełdowego WIG30 i w połowie z indeksu polskich obligacji skarbowych TBSP.lndex. Celem DFE PZU jest osiąganie stopy zwrotu wyższej niż wynik benchmarku. Zarządzamy DFE PZU aktywnie – dlatego struktura portfela inwestycyjnego może znacznie odbiegać od benchmarku i zmieniać się w czasie. Wyniki funduszu są mierzone zmianą wartości jednostki rozrachunkowej (JR), publikowanej codziennie m.in. na stronie pzu.pl.

 

W pierwszym dniu wyceny, 18 stycznia 2012 r., wartość JR wynosiła 10,00 zł, a 31 grudnia 2018 r. osiągnęła 26,84 zł. Oznacza to, że zmiana wartości jednostki rozrachunkowej w tym okresie wyniosła 168,40% (źródło: portal analizy.pl).

 

Fundusz nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Dlatego oczekiwania co do przyszłych wyników nie należy łączyć z wynikami osiąganymi przez fundusz w przeszłości, przy określonych uwarunkowaniach rynkowych. Nie ma gwarancji, że przyszłe wyniki inwestycyjne będą zbliżone do wyników uzyskiwanych w przeszłości.  Z inwestycjami dokonywanymi przez DFE PZU wiąże się ryzyko inwestycyjne – wartość jednostek funduszu może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach kapitałowych. Szczegółowe informacje na temat IKZE w DFE PZU, w tym opis ryzyka związanego z członkostwem w funduszu i ryzyka inwestycyjnego, informacje niezbędne do oceny inwestycji, koszty i opłaty oraz informacje dotyczące sytuacji finansowej funduszu, są zawarte w Prospekcie Informacyjnym Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU  dostępnym w oddziałach PZU oraz na stronie www.pzu.pl

 

Zamiana IKZE na IKZE w DFE PZU

 

Jak zmienić swoje obecne IKZE na IKZE w DFE PZU? To proste.

  1. Należy podpisać umowę z DFE PZU.
  2. Następnie DFE PZU wysyła do klienta potwierdzenie zawarcia umowy, które razem z wnioskiem o wypłatę transferową powinien złożyć w instytucji prowadzącej jego obecne IKZE.

 

Jak założyć IKZE w DFE PZU?

 

Konto IKZE w DFE PZU w łatwy sposób można założyć przez internet bez konieczności wysyłania dokumentów czy innych zaświadczeń. Wystarczy wejść na ikze.pzu.pl i wypełnić formularz on-line.

 

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies