0 zł za Ubezpieczenie NNW i opieki zdrowotnej PZU w promocji „Z kartą na plusie zdrowie w bonusie"

dla posiadaczy firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem, aktywnie korzystających z tej karty

 • 0 zł za ubezpieczenie NNW oraz opieki zdrowotnej dla 3 ubezpieczonych do końca lutego 2023 r.
 • dostęp do lekarzy specjalistów bez skierowań, badań diagnostycznych w ponad 600 miastach w całej Polsce

 

ważne
Bank opłaci składki za ubezpieczenie NNW oraz opieki zdrowotnej w danym miesiącu, pod warunkiem wykonania w poprzednim miesiącu kalendarzowym minimum 10 transakcji bezgotówkowych kartą Mastercard z Plusem.

 

Promocja trwa od 14.10.2022 roku do 28.02.2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące promocji dostępne są w regulaminie.

 

Kto może skorzystać z oferty

Ubezpieczeniem NNW oraz opieki zdrowotnej mogą zostać objęci przedsiębiorcy i ich pracownicy (do 65 roku życia):

 

 • ich małżonkowie lub partnerzy życiowi (do 65 roku życia)
 • ich dzieci do 18 roku życia

 

Warianty ubezpieczenia

Możesz wybrać wariant Podstawowy, Standardowy, Premium lub Dziecko. Warianty różnią się zakresem świadczeń zdrowotnych i ceną. Każdy wariant obejmuje ubezpieczenie podstawowe NNW oraz ubezpieczenie dodatkowe opieki zdrowotnej.

 

NNW – ubezpieczenie podstawowe

Ubezpieczenie podstawowe obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałej całkowitej niezdolności do pracy lub trwałym uszkodzeniu ciała.
Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł. PZU SA wypłaci odszkodowanie, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku:

 

 • wystąpi trwała całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,
 • dojdzie do trwałego uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku – % sumy ubezpieczenia za określony rodzaj uszkodzenia ciała, zgodnie z tabelą rodzajów trwałego uszkodzenia w OWU

 

Opieka zdrowotna – warianty ubezpieczenia dodatkowego

 

Koszty ubezpieczenia NNW i opieki zdrowotnej

Składka ubezpieczeniowa zależy od wybranego wariantu i dla każdego ubezpieczonego wynosi:

 

Umawianie wizyt

ważne
Ze świadczeń możesz skorzystać w razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby dzwoniąc pod numer 22 505 14 59. Listę placówek, w których skorzystasz z usług medycznych w ramach ubezpieczenia NNW i opieki zdrowotnej, znajdziesz TUTAJ

 

PZU SA zorganizuje konsultację lekarską nie później niż:

 

Wizyta w placówce medycznej:

 • 2 dni robocze – konsultacja z zakresu chorób wewnętrznych (interna), medycyny rodzinnej, pediatrii,
 • 5 dni roboczych – konsultacje w pozostałym zakresie np. alergologii, endokrynologii, kardiologii

 

Teleporada:

 • 24h – konsultacja z zakresu chorób wewnętrznych (interna), medycyny rodzinnej, pediatrii;
 • 3 dni robocze – konsultacje w pozostałym zakresie np. alergologii, endokrynologii, kardiologii

 

Jak wykupić ubezpieczenie

Jeżeli posiadasz konto firmowe w Alior Banku, umowę ubezpieczenie możesz zawrzeć bezpośrednio:

 • w dowolnej placówce Alior Banku obsługującej klientów bieznesowych
 • w bankowości internetowej BusinessPro

 

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta firmowego w Alior Banku:

 • załóż konto firmowe w Alior Banku z kartą Mastercard z Plusem
 • kup ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz opieki zdrowotnej PZU SA dla siebie i pracowników oraz osób bliskich

 

 

 


Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF, działającym na rzecz wielu ubezpieczycieli. Umowa ubezpieczenia (NNW oraz opieki zdrowotnej w jednym z 4 dostępnych wariantów) jest zawierana na okres 12 miesięcy z opcją jej przedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach ochrony ubezpieczeniowej oraz sumie ubezpieczenia i limitach świadczeń zdrowotnych określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia NNW oraz Opieki Zdrowotnej dla Klientów Biznesowych Alior Banku SA. OWU, informacja o agencie, pełnomocnictwo agenta, karta produktu oraz dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym są dostępne na www.aliorbank.pl. Promocja „Z kartą na plusie zdrowie w bonusie” obowiązuje od 14 października 2022 roku do 28 lutego 2023 roku. Regulamin promocji dostępny jest na aliorbank.pl i w placówkach banku. W ramach promocji „Biznes na plusie, zdrowie bonusie”, Alior Bank pokryje koszty maksymalnie 3 polis ubezpieczeniowych przez okres 3 miesięcy. Zasady promocji opisane zostały w Regulaminie dostępnym na www.aliorbank.pl oraz w oddziałach banku.

Nota prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF, działającym na rzecz wielu ubezpieczycieli. Umowa ubezpieczenia (NNW oraz opieki zdrowotnej w jednym z 4 dostępnych wariantów) jest zawierana na okres 12 miesięcy z opcją jej przedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach ochrony ubezpieczeniowej oraz sumie ubezpieczenia i limitach świadczeń zdrowotnych określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia NNW oraz Opieki Zdrowotnej dla Klientów Biznesowych Alior Banku SA. OWU, informacja o agencie, pełnomocnictwo agenta, karta produktu oraz dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym są dostępne na www.aliorbank.pl

 

Co jeszcze warto wiedzieć przed zawarciem umowy ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie jest dobrowolne
 • Ubezpieczenie zawierasz na 12 miesięcy
 • Umowa przedłuży się na kolejny okres ubezpieczenia na dotychczasowych warunkach, jeżeli przed upływem okresu ubezpieczenia nie złożysz oświadczenia o niezawieraniu kolejnej umowy oraz pod warunkiem, że zapłaciłeś składkę z dotychczasowej umowy oraz składkę z kolejnej umowy w terminie określonym w polisie.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się:

--> pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia do 25 dnia poprzedniego miesiąca,

--> trzeciego dnia miesiąca kalendarzowego, w przypadku zawarcia umowy od 26 dnia poprzedniego miesiąca.

 • Informujemy naszych klientów o kosztach ubezpieczenia. Składkę za ubezpieczenie ustalamy w dniu zawarcia umowy i jest ona stała przez cały okres ubezpieczenia.
 • Roczną składkę opłacasz w 12 miesięcznych ratach
 • Masz prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia – bez podawania przyczyny – w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w placówce banku. Wystarczy złożyć do banku pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Otrzymasz wtedy zwrot składki w pełnej wysokości
 • Możesz – w każdym czasie – wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, bez podawania przyczyny. Takie oświadczenie musisz złożyć na piśmie, a umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia, to jest ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym bank otrzymał oświadczenie.
 • Ubezpieczenie wygasa:

--> z upływem rocznego okresu ubezpieczenia, chyba że umowa zawiera się,  tj. bez składania odrębnych oświadczeń woli na kolejny roczny okres ubezpieczenia,

--> z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym:

- ubezpieczony ukończył 65 rok życia,

- w przypadku dziecka z ukończeniem 18 roku życia,

--> z dniem doręczenia do banku oświadczenia o odstąpieniu przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w § 21 OWU,

--> z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia w przypadku, o którym mowa w § 19 OWU,

--> z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności, z tym że nie wcześniej niż z końcem okresu, za który opłacono składkę, w przypadku nieopłacenia kolejnej składki,

--> z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym  ubezpieczający złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 19 OWU,

--> w odniesieniu do danego ubezpieczonego - w dniu śmierci tego ubezpieczonego.

Warto zapoznać się też z ograniczeniami i wyłączeniami, czyli sytuacjami, w których nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub będzie ona ograniczona. Ich listę oraz pełną informację o ubezpieczeniu znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

 

Pliki do pobrania

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies