Tarcza finansowa PFR - Wnioski o subwencje w Alior Banku

28.04.2020 Artykuły i wideo

Alior Bank umożliwia mikrofirmom oraz małym i średnim przedsiębiorcom składanie wniosków o subwencje z Tarczy Finansowej PFR.

Właściciele mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw, którzy posiadają w Alior Banku rachunek firmowy w PLN, mogą składać wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Firm i Pracowników. Wnioski dla przedsiębiorców są dostępne tylko w systemach bankowości elektronicznej Alior Online lub BusinessPro. Szczegółowe informacje o programie oraz informacje, gdzie znaleźć wniosek w bankowości internetowej Alior Online i BusinessPro, dostępne są na stronie Alior Banku. Nie będzie możliwości złożenia wniosku papierowego w placówkach banku. Wnioski dużych firm będzie można składać tylko na stronie www.pfr.pl.

 

Załóż darmowe iKonto Biznes na zafirmowani.pl i zyskaj nawet 1700 zł!

 

Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to nowy program pomocowy dla przedsiębiorców, którzy odczuli ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa. Skierowany jest do około 670 tys. przedsiębiorców.

 

Celem programu jest przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom epidemii COVID-19 poprzez udostępnienie finansowania na preferencyjnych warunkach (w dużej mierze bezzwrotnego). Pomoc ta ma zapewnić płynność oraz stabilność finansową przedsiębiorstwom, a także bezpieczeństwo finansowe obywateli w dobie kryzysu gospodarczego będącego efektem pandemii COVID-19.

 

W sumie polskie firmy, z uwzględnieniem dużych przedsiębiorstw, dostaną 100 mld zł na utrzymanie płynności finansowej oraz ochronę miejsc pracy, z czego aż 60 mld zł będą stanowiły bezzwrotne subwencje.

 

Uruchomienie programu Tarcza Finansowa PFR uzależnione było od uzyskania jego notyfikacji przez Komisję Europejską, co miało miejsce wieczorem 27 kwietnia. Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się w ciągu kilku dni od wyrażenia zgody na start programu.

 

Subwencje będą wypłacane w kolejności złożenia wniosków i do wyczerpania środków w programie.

 

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

 

Mikrofirmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR, będą mogły otrzymać do 324 tys. zł.

 

Małe i średnie firmy zatrudniające do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR, będą mogły otrzymać nawet 3,5 mln zł.

 

Subwencje udzielane będą na 3 lata. W przypadku mikroprzedsiębiorców 75 proc. przyznanej kwoty może być bezzwrotne, jeśli firmy w ciągu kolejnych 12 miesięcy utrzymają poziom zatrudnienia. Spłacanie finansowania rozpocznie się po 12 miesiącach od jego otrzymania i potrwa kolejne dwa lata.

 

Kryteria przyznania subwencji

 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o subwencję finansową, jeżeli:

 

 

Należy pamiętać, że dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie subwencji konieczne jest spełnienie wszystkich wyżej wymienionych przesłanek.

 

Rodzaj działalności gospodarczej a odmowa udzielenia wsparcia

 

Program nie jest przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produktów bądź usług, które mogą przyczyniać się do naruszania praw człowieka/wolności indywidualnych, a także funkcjonujących w obszarach wątpliwych z powodów etyczno-moralnych. Z odmową muszą liczyć się również: instytucje bankowe i pożyczkowe, firmy inwestycyjne, kasy oszczędnościowo-kredytowe, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne, podmioty zarządzające aktywami oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa inwestowania zbiorowego.

 

Kryteria zwrotu subwencji

 

Założeniem programu jest wsparcie przedsiębiorców poprzez subwencję finansową, której znaczna część nie podlega zwrotowi. By jednak miała ona w większej części charakter bezzwrotny, przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania środków oraz utrzymania w tym okresie średniej liczby pracowników. W przypadku spełnienia tych dwóch warunków zwrotowi może podlegać nawet zaledwie 25% wartości przyznanej subwencji.

 

Jeśli przedsiębiorstwo zaprzestało prowadzenia działalności w tym okresie, wówczas konieczny będzie zwrot 100% wartości przyznanej subwencji finansowej.

 

Należy pamiętać, że niezależnie od kwoty zwrotu, subwencja będzie spłacana w równych ratach przez 24 miesiące. Okres spłaty rozpocznie się po 12 miesiącach od dnia przyznania środków.

 

Jak wygląda proces przyznania subwencji?

 

Polski Fundusz Rozwoju współpracuje z niektórymi bankami, które udostępniają przedsiębiorcom swój system bankowości elektronicznej do składania wniosków o przyznanie subwencji finansowej. Przedsiębiorcy spełniający określone przez PFR warunki mogą złożyć wniosek drogą elektroniczną poprzez wypełnienie specjalnego formularza na stronie internetowej banku. Po jego prawidłowym wypełnieniu zostanie wygenerowana umowa subwencyjna. Zostanie ona rozpatrzona przez PFR w oparciu o informacje podane we wniosku, a także dane w rejestrach publicznych.

 

Proces ten przebiega jednoetapowo. Po rozpatrzeniu umowy subwencji finansowej, PFR może podjąć decyzję pozytywną (uznającą całość lub część wnioskowanej kwoty) bądź też odrzucić złożony wniosek.

 

Kalkulator subwencji

 

Wysokość subwencji finansowej dla danego przedsiębiorstwa rozpatrywana jest indywidualnie w oparciu o przekazane dane oraz informacje dostępne w rejestrach publicznych. Przedsiębiorcy prowadzący mikrofirmy mogą szacunkowo obliczyć maksymalną wysokość finansowania w oparciu o iloczyn liczby pracowników oraz kwoty bazowej subwencji finansowej (12, 24 lub 36 tys. złotych – w zależności od wysokości spadku obrotu gospodarczego będącego następstwem pandemii) na zatrudnionego pracownika. W przypadku małych oraz średnich przedsiębiorstw podczas obliczania maksymalnej wysokości finansowania pod uwagę brana jest skala spadku obrotów gospodarczych w związku z zakłóceniami funkcjonowania gospodarki spowodowanymi COVID-19.

 

Wiążące wyliczenia zostaną udostępnione przez PFR po złożeniu wniosku. Maksymalna kwota przyznanej subwencji dla mikrofirm nie może jednak przekroczyć 324 tys. złotych.

 

Ważne wskazówki dla przedsiębiorców

 

Błędnie wypełnione wnioski zostaną odrzucone przez Polski Fundusz Rozwoju. Od takiej decyzji przedsiębiorca będzie mógł się odwołać tylko dwa razy. Warto zatem już teraz dokładnie zapoznać się ze szczegółami programu i przeczytać przygotowany przez PFR poradnik, który zawiera wiele praktycznych wskazówek. Przedsiębiorcy powinni przygotować dane finansowe swojej firmy, w szczególności wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).

 

Należy też zwrócić uwagę na warunek o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i upewnić się, że bank posiada aktualne dane firmy, zgodne z wpisem w rejestrze. Pełnomocnictwo do reprezentowana firmy i dysponowania środkami w banku powinno być aktualne. Firma powinna również posiadać aktualny, zdefiniowany w Alior Banku numer telefonu zaufanego.

 

Istotne jest również określenie celu, na który ma być przeznaczona subwencja. Jeżeli ma ona spłacić zobowiązania wobec Alior Banku, we wniosku można wskazać rachunek w PLN, który je obsługuje. W przypadku decyzji o przeznaczeniu środków na inny cel, zgodnie z założeniami programu, we wniosku należy wskazać rachunek w PLN, który nie jest powiązany ze spłatą rat kredytów. Pozwoli to uniknąć automatycznej blokady środków z subwencji. Jeżeli jest to konieczne, należy otworzyć rachunek pomocniczy w PLN do obsługi uzyskanego dofinansowania.

 

Na jaki cel można przeznaczyć subwencje?

 

Subwencja będzie mogła być przeznaczona na przedterminową spłatę kredytów – do 25% jej wartości lub pokrycie kosztów bieżącej działalności firmy. Obejmują one koszty wynagrodzeń pracowników, zakupu towarów i materiałów, usług obcych, obsługi finansowania zewnętrznego, najmu nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, należności o charakterze publicznoprawnym czy zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia biznesu.

 

Środki te nie mogą być przeznaczone na przejęcie w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy.

 

#Tarcza_Finansowa #Tarcz_Antykryzysowa #Pfr

Chcesz uzyskać dostęp do tego materiału?

Zarejestruj lub zaloguj się na portalu zafirmowani.pl i dołącz do społeczności firm!
Będziesz mógł promować swoją firmę i otrzymasz bezpłatny dostęp do:

Aplikacji księgowej online

Kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów video

Bazy edytowalnych dokumentów niezbędnych w firmie

Specjalnych ofert i rabatów

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies