Tylko do 30 grudnia 2016 r. przedsiębiorcy mogą starać się o fundusze na badania przemysłowe i prace rozwojowe

25.11.2016 Dotacje Unijne

Skorzystaj z dofinansowania na przeprowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Terminy naboru wniosków : 01.09.2016 r. – 30.12.2016 r.

 

Zakres projektów

 


Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperementalne prace rozwojowe, a także prace rozwojowe.

Badania przemysłowe - oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

 

Eksperymentalne prace rozwojowe - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

 

Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.


Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

 

 

Poziom dofinansowania:

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.

 

Intensywność wsparcia na badania przemysłowe wynosi:

 

Intensywność wsparcia na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

 

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14  rozporządzenia MNiSW i intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

 

- dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:


- dla średniego przedsiębiorcy:

#Ikonto Biznes #Dotacje Unijne

Ten materiał jest dostępny dla użytkowników portalu. Chcesz uzyskać do niego dostęp?

Zapraszamy Cię do dołączenia do społeczności firm na zafirmowani.pl! Zakładając konto w portalu dostajesz:

dostęp do artykułów, wideo oraz plików do pobrania w wersji premium.

możliwość zadania pytania i wymiany wiedzy z ekspertem

zamieszczenie swojej wizytówki on-line (mini strona www)

Chcesz mieć nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i funkcjonalności naszego portalu Zafirmowani.pl?

Załóż rachunek w Alior Banku i korzystaj ze wszystkich możliwości portalu!

Strona korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Zapoznaj się z polityką prywatności